Ringkøbing
Har du noget fra radioerne i Ringkøbing!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Radio i Ringkøbing

Radio Ringkøbing
Weekendradio
Service Radio
Ringkøbing Lokalradio
Ringkøbing Netradio
Sendestart: 22. februar 1987 som Radio Ringkøbing.
Navneskift i november 1990 til Ringkøbing Lokalradio.
-
89,4 - (92,0) - 105,9 MHz.
-
Der sendes fra Radiohuset i Rebslagerbanen 51 i Ringkøbing under navnet -
Radio i Ringkøbing.
-
Delte fra maj 1987 sendetid med Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio som Erik Haaest stod bag. Det var ikke altid helt problemfrit, da Erik Haaest havde sine egne menninger.
-
I slutningen af 1990'erne udsendte radioen tre gange om ugen ét program fra - Ringkøbing Kirkelige Radio.
-
Ikke kommerciel lokalradio. Indtægtene er her i 2018, er samme grundlag som før 1. august 1988, da det blev tilladt at sende radioreklamer. Den kommer fra radiobingo, medlemskontigenter og højere kontigenter fra forretninger og erhverslivet. I en periode efter august 1988, prøvede radiostationen at leve af radioreklamer, men efter en svigtende indtjening, vendte stationen tilbage til at være ikke kommericiel, der også betyder en økonomisk årlig støtte fra Kulturministeriet. Der er flere sendetilladelser der samlet udfylder sendefladen på frekvenserne. Weekendradio, Service Radio og Lytterforeningen der står bag radiobingo er i æteren nu.
-
Indtil 30. september 2017 var Ringkøbing Lokalradio også med i samarbejdet, men radiostationen fik karantæne i tre måneder (1. oktober - 31. december 2017), for at have sendt ulovligt rekalme. Derudoer gik Ringkøbing Lokalradio konkurs i januar 2018 pga. af et lønkrav fra en tidligere flexjobber, der gennem fagforeningen krævede én kvart million i efterbetaling. Det kunne stationen ikke betale. Ringkøbing Lokalradio sendte igen efter karantænen indtil 8. februar 2018.
-
Ringkøbing Netradio - RNR som drives af Ringkøbing Radio og TV Reklame, sender på netradioportalen, når Radio i Ringkøbing slutter dagens programmer.
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Herunder:
Radio i Ringkøbing
Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio
Radio Sydvest
Ringkøbing Guld FM
Ringkøbing Nærradio - RNR
Lyd

Video fra TV Midt-Vest
http://spotted.dagbladetringskjern.dk/gallerier/husker-du-radioens-barndom-i-ringkobing#
http://www.radioringkobing.dk
https://www.tvmidtvest.dk/i-aeteren/i-aeteren-radio-ringkobing
Radioerne i Ringkøbing er fællesbetegelsen for flere sendetilladelser, der sender fra studiet på Reberbanen.

Dansk Radio var forbi i foråret 2018 og kom med en tur rundt i lokalerne.
Centralt i huset er fællesredaktionen, fællesbordet og vinylpladearkivet placeret. det er også her at telefonpigerne i ugens bingoprogram, styrer slagets gang med indgående vindere på telefonen.
Afvikling sker fra teknikrummet hvorfra der er udsigt til studiet og ud til terassen.
Radioens daglige leder - Anton Andersen, programmerer næste stykke musik ind i PC afviklingen. Der bruges få gange vinylplader, kassettebånd eller CD-skiver i direkte programmer. Anton har været på radioen siden 1980'erne.
< Igennem ruden i venstre side, har afvikleren direkte udsyn til fællesredaktionen, så der med "fagter" kan kumminkeres når der f.eks. er lyttere igennem på telefonen. der har vundet i radiobingo.
CD-plader i store mængder hænger på bagvæggen i teknikrummet.

< Og datidens medie MC - kassettebånd, har stadig sin egen vægreol på radioen i Ringkøbing.
Studiet.
Produktionsstudiet er placeret i modsatte ende af bygningen.
I produktionsstudiet står en BC 9 Broadcast mixer fra slutningen af 1980'erne. Det var en meget brugt mixerpult i lokalradioernes barndom. Men de kan ikke slides op - ikke sådan lige, så den er stadig på inventarlisten.
< Fra 1987 og de følgende fem år, sendte Radio Ringkøbing fra studier i en del af et tidligere reservedelslager på Enghavevej 11 i Ringkøbing hos Ford forhandleren -
A/S Niels Hansens Motorkompagni.
Bygningen som er nedrevet, lå hvor McDonald's® ligger i dag.
(Foto: Ringkjøbing Amts Dagblad)
I 1992 flyttede radioen til det nyindrettede Radiohuset. Det var en nedlagt børnehave på Reberbanen 51 i centrum af Ringkøbing. Her var der mere plads og der kunne laves et stort studie med adgang til have, afvikling, produktionsstudie og redaktion/kontorlokaler.
Bo Damsgård sidder i teknikken på Enghavevej 11, 1988. (Foto: Ringkjøbing Amts Dagblad)
Lytterposten, juli 1987.
Radioreklamer i Radio Ringkøbing, august 1988.
Radio Mercur
- Vestjyllands Turistradio

Aktiv Turisme
Sendestart: 15. maj 1987.
Lukket: september 1987, da sendetilladelsen blev inddraget pga. overtrædelse af reklamerreglerne. Der havde tidligere været udstedt sendekarantæne for samme overtrædelse.
-
Sendte på 89,4 MHz.
-
Erik Haaest rejser hjem til Danmark med det tekniske udstyr og vinylpladerne fra Malaga i Spanien hvorfra han sendte Radio Mercur - den danske radio i Spanien. Han søger sammen med den lokale minkavler og ejendomsmægler Johan Pedersen, sendetilladelse i Ulfborg-Vemb og Ringkøbing Kommuner. Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio (VT)  har studie på Vestre Strandsbjerg 14 i Ringkøbing og sendeantennen er placeret på havnen i Ringkøbing. Der deles sendetid med Radio Ringkøbing. Senere i 1987 sendes der på 94,6 MHz fra Staby ved Ulfborg under navnet Radio Mercur - Danmarks Turistradio. I de følgende år søger Erik Haaest også sendetilladelser i oplandet under f.eks. navnet Radio Aktiv som sendetilladelse indehaver og navne som "Radio Mercur - Danmarks Turistradio, Radio Mercur - Holstebro og Radio Mercur - Ulfborg", optræder på ansøgningerne fra ham. Fra oktober sendes fra Ulfborgunder det forkortede navn - Radio M. Radio Mercur - DT, sender i alt løbende på fire sendetilladelser og når der blev lukket af lokalradionævnet på en tilladelse, benyttede man sig af den næste i stakken. Radio Mercur fra Ringkøbing lukkede i efteråret 1987 og skiftede navn til Radio Sydvest.
Der verserer også en retssag mellem Erik Haaest og John Steenberg i april 1987. For allerede der, er der musik fra en storkøbenhavnsk radiostation, før Erik Haaest starter fra Ringkøbing. John Steenberg er i luften fra Klampenborg på 95,5 MHz, med Radio Mercur. Erik Haaest er utilfreds med, at John Steenberg bruger navnet, som han købte tilbage i 1965 af Peer Jansen som var "opfinderen" af Radio Mercur fra Øresund. Erik Haaest for nedlagt fogedforbud, ved at indbetale den garanti på 300.000. - kr., som fogedretten stiller som betingelse for et fogedforbud, mod at radioen i Klampenborg bruger navnet. John Steenberg ændrer hurtigt i stationsnavnet og fortsætter med at sende under navnet "Mercur", som der ikke er rettigheder på, da fogedforbuddet er på navnet "Radio Mercur". Erik Haaest bruger også i den periode 100.000. - kr. på advokatomkostninger.
-
Én måned efter sendestart i maj 1987, er der allerede oprør i det lokale lokalradionævn i Ringkøbing. Erik Haaest kalder Radio Mercur - VT for - "Danmarks første reklameradio". Det var med spots for forretninger og erhvervsvirksomheder både på dansk og med en tysk speaker. Erik Haaest laver det om til at hedde "Medlemsnyt". Der sendes nu spots på tysk og dansk i to timer om dagen. Radio Mercur bliver pga. af disse forhold lukket fire gange, alle med fire ugers opsættende virkning. Radio Mercur - VT lægger også sag an imod Kulturminister H. P. Clausen (1929 - 1998), fordi radioen mener at de gerne må sende reklamer, og der ikke er lovhjemmel for at forbyde dette.
-
Radio Mercurs Venner er radioens støtteforening. Medlemmerne kunne deltage i lodtrækninger om præmier fra det lokale erhvervsliv.
-
Erik Haaest kalder Radio Ringkøbings medarbejdere for "radiobøller" og deres "gangster angreb" på Radio Mercur - VT, fordi de kappede APL-ledningen (analog linje) mellem senderen og Radio Mercur - VT, så der ikke kunne sendes. Det var fejlvurderinger og kommunikationsproblemer mellem det lokale radionævn og Radio Ringkøbing, der gjorde dette. Det forlyder dog også, at Radio Mercur - VT ikke opførte sig efter reglerne. Op til at Radio Ringkøbing skulle sende, udsendte Radio Mercur - VT, op til 20 minutters "hyletone" på frekvenserne, der jagede lytterne væk! Det endte med, at der blev lavet en "switch", der koblede den ene radio ud og den anden radio ind på fastlagte tidspunkter, således at de ikke kunne chikanere hinanden ved at sende på samme tid.
Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio på åbningsdagen. Tekniker Keld Bøg Rasmussen og Erik Haaest sender til hele Holmsland fra
Ringkøbing, 15. maj 1987. (Foto: Keld Bøg)
Erik Haaest fortæller om Peer Jansen og købet af hans - Radio Mercur logo, navn, fanfare og et hus på Sjælland. Derefter brugte Erik Haaest navnet på Mallorca, i Spanien, i Ringkøbing og Ulfborg.
Han beretter også en fogedretssag fra ham mod John Steenberg, der i Klampenborg, startede en anden Radio Mercur på en sendetilladelse. (31:43)
Giro indbetalings-talon, Radio Mercurs Venner som var radioens støtteforening, 1987.

I feltet meddelser på talonen, havde indbetaleren Svend fra Lem St.,
skrevet verset:
"Måske bliver Radio Ringkøbing sur,
men jeg er gået over til Mercur,
for der giver de den mere smeld,
så jeg ønsker jer lykke og held".
"Medlemsnyt" på Radio Mercur - VT på tysk med Margret Niemayer og
Erik Haaest speaker selv de danske spots, 1987. (02:03)
Radio Mercur - VT er tilbage i æteren, efter et "gangster angreb" fra "radiobøllerne" på Radio Ringkøbing, som Erik Haaest selv fortæller om, 1987. (03:08)
Åbn udsendelsen på en ny fane
Ringkøbing Nærradio - RNR

Radio RNR

Sendestart: 16. maj 1990.
Lukket: Foråret 1991, pga. svigtende reklameindtægter, da man skønsmæssig kun kom ud til 50% lyttergrundlaget. En væsentlig faktor var den frekvens man benyttede (107,9 MHz). Den lå i den højeste ende af FM-båndet som slutter ved 108 MHz. I 1990 var der stadig mange lyttere der havde ældre FM-modtager der kun gik til 104 MHz på skalaen, da det var grænsen før 1987.
-
Sendte på 107,9 MHz.
-
Slogan - "Byens Erhverslinje... Ingen Højere".
-
Personalet kom fra den lukkede Radio Sydvest.
-
Der blev sendt fra et tidligere baghus på Herningvej 72 i Ringkøbing.

Radio Ringkøbing åbner den 22. februar 1987. Radiochef Just F. Justesen byder velkommen og giver ordet videre til borgmesteren i Ringkøbing (1986-1987) - Knud Dalgaard-Knudsen (V). (03:22)
Aircheck 1990, Niels Vestergaard, Anders Degn, Bo Damsgård. (03:02)
(tryk for stor)
Radio Sydvest
Sendestart: 1. oktober 1987.
Lukket: 1990.
-
Sendte på 89,4 - 92,0 MHz.
-
Personalet som var lønnet kom fra den lukkede Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio dog undtaget lederen Erik Haaest der ikke fortsatte. Man brugte i starten studiet på Vestre Strandsbjerg 14 og flyttede senere til større lokaler på Herningvej 72 i Ringkøbing.
-
Sendetilladelsen var delt ud til ud fire indehavere - Radio Sydvest 1, 2, 3 og 4 med binavnet Vestjyllands Turistradio ApS.
-
Delte sendetid med Radio Ringkøbing, men der var ikke altid "ren luft" i æteren imellem de to radiostationer i Ringkøbing. I april 1988 var der ballade efter en chikane sag, hvor en navngiven medarbejder fra Radio Ringkøbing ringede til Radio Sydvest og brokkede sig over programmet der blev sendt og truede personalet med drab. Personalet turde ikke møde dagen efter efter denne episode. Derudover blev der banket på vinduerne til Radio Sydvests studie af en flok mennesker der også hældte øl udover studieværtens bil. Formand Kurt Jensen fra Radio Ringkøbing, bortviste den radiomedarbejder der var involveret i en periode fra radiostationen.
Keld Bøg Rasmussen i studiet i baghuset på Vestre Standsbjerg 14 i Ringkøbing, 1988. (Foto: Keld Bøg)
Ringkøbing Nærradio er lige startet og medarbejderne glædede sig til at sende til Ringkøbing og oplandet. Her ses Thomas "Hue" Madsen (tv), Thorbjørn Biltoft, Helge Christiansen, Bo Damsgård, Villy Hansen, Just F. Justesen og ved mixeren sidder Conny Hanghøj, 29. maj 1990. (Foto: Ringkjøbing Amts Dagblad)
Ringkøbing Guld FM

Sendestart: August 2003.
-
Sendte på 93,6 - 99,5 - 107,9 MHz.
-
Midtjyske Medier som drev stationen, havde sendetilladelsen til flere Guld FM radiostationer i Jylland og der networkes med ANR Guld FM, Holstebro Guld FM, Viborg Guld FM, Midtjylland Guld FM, Nordvestjylland Guld FM og RadioNet i Aalborg.
-
Spillede nonstop musik med landsdækkende nyheder fra RadioNet og lokale nyheder fra Midtjyske Medier.
Keld Bøg Rasmussen og den tyske medvært Margret Niemayer laver turistinformation, 1987.
(Foto: Karsten Jensen)
Erik Haaest stillede op til folketingsvalget den 8. september 1987. Da han ikke måtte udsende reklame i radioen stillede han op i protest. Men han led et stort nederlag med under 90 stemmer.
Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio måtte lukke senere i september samme år.
Mixeren, engelsk produceret - Alice Air 2000.
"Den forsvunde check",  Erik Haaest fortæller i radioen om nogle forsvundne penge og er i direkte angreb imod Radio Ringkøbing, 1987. (03:58)
Radio Mercur - Vestjyllands Turistradio sendte fra baghuset på Vestre Strandsbjerg 14 i Ringkøbing.
Internt hed lokalerne "kosteskabet", pga. de trange forhold.
Jingler, 2005. (Top Format Production). (00:26)