2009
Den 1. november, når det analoge tv-signal slukkes, har BOXER premiere. Det er firmaet der skal sælge tv-kort til DVB-T tunere. Men allerede den 1. februar har mange i Jylland og på Vestfyn mulighed for at se med, da nogle af tv-senderne allerede nu har ledige kanaler til rådighed. Dem der har signal og en tv-boks, kan købe et BOXER VEST kort.


TV-Trekanten Vejle, telekort. (tryk for bagside)
Gå til Dansk Radio forside
1973
Radioloven bliver ændret dem 15. juni, og der bliver vedtaget et punkt - lov nr. 421, som bliver et forsøg med lokal-tv og radio, gældende fra 1974 til 1977, senere udvidet til 1978. Dermed brydes Danmarks Radios monopol på elektronisk programvirksomhed.
Det kunne ske via eksisterende kabel-tv-anlæg i udvalgte byer - Næsby (Odense), Haslev, Varde, Ishøj, Brandbjerg Højskole (Vejle), og Farum.
Der var ved forsøgets afslutning enighed om, at interessen fra seerne var begrænset, og der var mangel på medarbejdere og materiel.1987
Forbuddet mod at private må se tv via parabolantenne ophæves, et forbud som politisk var en beskyttelse af teleselskabernes investering i kabel-tv.

1984
TV SYD starter med egentlige nyhedsprogrammer kl. 19.00, efter en forsøgsperiode med testudsendelser. Der bliver om aftenen, sendt et program, som brød ind over den normale sendeflade på DR TV, som udsendes fra Rangstrup-senderen til Sønderjylland.

Lokal-tv kommer i luften. Den første er TV-Svendborg på kanal 52, der sender første gang den 1. juni. Kanal ATV i Aarhus åbner den 15. august på kanal 54, med live-tv og alle funktioner kan afvikles af én mand, idet teknikken er bygget op som i et radiostudie. Det er bl.a. Jack Fridthjof fra Århus Nærradio, som er en af drivkræfterne på stationen, og der opnås en stor popularitet i Aarhus. Man har en åben og afslappet holdning til afviklingen, og folk kan komme ind fra gaden og overvære visse programmer. Kanal ATV kommer i flere danske medier, da man i efteråret, sender i 48 timer - nonstop. Klip fra gamle udsendelser. Resten af efteråret åbner der flere i Jylland, bl.a. TV-Ålborg i oktober måned.
I Odense starter Odense Kommune den 10. september. Kommunen sender "Kommune Information" fra et "fællesstudie" på Klosterbakken i Odense (studier som Radio Fyn tidligere havde benyttet), hvor andre producenter også kan lave lokal-tv under navnet "Åben kanal". Herfra sender bl.a. Arbejderbevægelsens Radio & TV (ABR). I Odense bliver der sendt på kanal 53, fra en fællessender placeret på toppen af højhuset på Fisketorvet i Odense. Kanal Fyn der var drevet af Fyns Kabel-TV A/S, var et tv-selskab ejet af de to store fynske dagblade; Fyens Stiftstidende, Odense og Fyns Amts Avis i Svendborg, havde siden 2. oktober 1983 sendt et ugentligt nyhedsprogram via kabel-tv til de tre største antenneforeninger i Odense. Dette stoppede den 31. januar 1984. Den 17. september, blev der igen sendt, nu fra eget tv-studie, der var etableret i Fyns Stiftstidendes bladhus i Vestergade i Odense. Det er journalister og teknikere fra dagbladet, der ansættes i maj 1984 til at producere tv-programmer. De skal lave indslag til "Kanal Fyn-nyt", der sendes på hverdage kl. 19.15 - strategisk lagt, et kvarter før TV Avisen fra Danmarks Radio TV. Kanal Fyn sendte også en ugentlig film og senere TV-Bingo.
I Hovedstaden er K.K.R - Københavns Kristne Radio/TV den første der starter den 24. oktober. Derefter følger Kanal 2 i november måned.

Lokal-tv sendemasten er kommet op i Odense, nu skal der bare noget ud til seerne.
Fyens Stiftstidende, 5. april 1984.
(tryk for stor)
2007
De lokale tv-stationer mister størstedelen af deres sendetid, alle andre steder end i København, da politikerne beslutter at inddrage sendetiden og udbyde den samlet til en ny, landsdækkende kommerciel tv-station. De vil være forpligtet til at sende regionale nyhedsudsendelser. Sendetiden går til SBS, som 1. januar åbner en ny kanal, SBS Net, som senere skifter navn til 6'eren. Herefter kan de lokale stationer kun sende om formiddagen.

Efter at det året før er blevet muligt for alle at søge om tilladelse til at lave forsøg med nye sendeteknologier, indleder Open Channel et forsøg med lokal-tv i DVB-T, udsendt fra Borups Allé i København. Der udsendes bl.a. Kanal København i digital form. Forsøget udvides i de følgende år med DVB-T2, DVB-T2 Lite, lokal-tv i HD - og en hel tv-kanal om computerspil.

TV 2 Sport lanceres via Viasats digitale-platform og kabel-tv. Stationen er del-ejet mellem TV 2 og MTG.
1981
Lokal tv/radio forsøgsordningens runde tre, bliver vedtaget ved et lovforslag til ændring af radioloven fra 1973, som gav mulighed for at søge sendetilladelse i en 3-årig periode. For lokalradio, er det et forsøg, via æterbårne sendere.

I Randers er der folkelig opbakning til den populære pirat-tv sender - TV-Station Randers der sender på kanal 3. Manden bag projektet, sender haver aften - som en protest mod de meget ringe programmer der sendes på DR TV. Det skønnes at mellem 10.000 og 20.000 ser med hver aften når der sendes westerns, Dallas-serier, sport og glamourøse shows. Byens radioforhandlere har siden tv-stationen startede i 1979, oplevet en kundestorm på tv-antennen der kan modtage tv-piraten. Der er også oprettet en støtteforening, til en fortsat drift. Men det er ikke nemt at være tv-pirat. P&Ts personale er ude med pejlevognen, men når aldrig at fange ham, for senderen er slukket når de kommer frem til adressen, som alle i byen kender. Det kræver nemlig at tv-piraten tages på fersk gerning - imens der sendes.
1999
2.110.000 seere kan se farve-tv, og der er under 15.000 seere tilbage, der betaler s/h licens.

83% af de danske husstande har en VHS-maskine i stuen.

TV Syd er den første tv-station i Danmark, der har web-tv på hjemmesiden.
TV-SYD intro, 1983 til "God Aften!" (00:15)
2014
Som den første tv-station i Danmark, ændrer TV Syd deres nyhedsdækning markant fra september. Nu bliver alle nyheder leveret først til websiden, og dernæst til tv.
Det er vores daglige medievaner der har indflydelse på dette; nyheder ses nu oftest på tablets og smartphones.2013
De regionale tv-stationer udskilles fra lokal-tv fællesfladen, og kan hver især starte på deres egen 24 timers kanal.

1951
2. oktober starter Statsradiofonien fjernsynsafdeling regelmæssige tv-udsendelser én time om dagen - tirsdag, torsdag og i weekenden, resten af dagene er "tv fri". Der sendes fra kl. 20 til kl. 21, fra den eneste tv-sender i landet, som er monteret på en mast oven på Radiohuset i København. Der er kun 200 der har et tv, og betaler 50 kr. om året i tv-afgift.
1983
Tekst-tv, eller Teletext, introduceres på DR TV. Nu kan der læses nyheder og sport hurtigt, næsten uden at skulle vente. Flere fjernsyn kan eftermonteres, med et tekst-tv modul. Tekst-tv sendes ud sammen med tv-signalet, som små bits signaler, i en det lodrette synkroniseringssignal, og det afkodes ved modtageren af modulet.


Næsby Lokal-tv i Odense afslutter med lokal-tv-forsøget, efter at have sendt i to omgange, hvor den sidste var godkendt som den eneste ansøger, til en ny forsøgs-periode.
Der blev sendt på kabel via Næsby Antennelaug til 4000 mulige seere. I anden runde blev der sendt i farver.

Nu er det flest farve-tv i stuerne; der er 1.075.000, mod 740.000 med s/h tv.

I programoversigterne i dagbladene, står der ved DR TV's programmer - ét (F) foran de programmer, der sendes i farver.

Når der er sport på tv, skrives der f.eks."OB spiller med mørke bukser" i programoversigten til seere med s/h fjernsyn.
1988
Der er 1.700.000 farve-tv, og 255.000 husstande med s/h tv.

I januar, kommer der i TV Avisen, nu en meteorolog ind i studiet og fortæller om vejret. Det har ellers været værten, der oplæste den. Torben Clausen er den første vejrvært. I begyndelsen kun om søndagen, men fra efteråret alle dage på nær lørdag.

Fra 7. september tændes de fem første TV 2-sendere med prøvebilleder. Mange seere, med egne modtageantenner, der hidtil har haft Vesttysk, Østtysk, Svensk og lokal-tv i god kvalitet, kan nu opleve "sildestriber" på skærmen, især hvis de har en bredbåndsforstærker på kablet og bor tæt på en af de nye sendere. TRIAX - antennefabrikken i Hornsyld, arbejder med treholds skift med op til 500 ansatte, for at producere nye UHF-antenner til TV 2-modtagelse.

TV 2 Danmark åbner den 1. oktober, kl. 17.00. Det tidligere Kvægtorv i Odense, er blevet total moderniseret på rekordtid og den lokale arkitekt - Kristian Isager har tegnet et topmoderne mediehus.
16 master med UHF-sendere er placeret rundt om i landet, nogle nyopførte, og alle skal udsende den nye tv-kanal.
Den regionale tv-kanal TV Syd i Haderslev, som hidtil har været sendt over DR TV, er fra denne dag en del af TV 2 Regionerne.
TV 2 sender på premiereaftenen "Nyhederne" på samme tid som TV-Avisen som denne aften vælger at samsende de første minutter med TV 2. Kl 21.15 er der premiere på "Lykkehjulet" og kl. 21.00 sendes "Olsen-Banden ser rødt" , på samme tid sender DR TV "Super Chancen". Der er ubrudt en regulær tv-krig i Danmark.

10. juni er der bryllup direkte på tv i s/h, da Prinsesse Margrethe giftes med franske Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat i Holmens Kirke i København.

28. juli testet der farve-tv fra VHF-senderen på K7, monteret på Rangstrup-senderen.

Fra Årsballe-senderen på Bornholm, sendes der fra kl. 9 til kl. 10 alle dage, fra den 14. august, et prøvebillede i farver. Der testes om eksisterende s/h-sendere, løbende, kan blive udskiftet med den nye teknologi.

Om aftenen den 26. august, sendes på Danmarks Radio TV via Eurovisionen, et tysk pop-program fra den Internationale Funkausstellung i Berlin "Gala-Abend der Schallplatte", som kan ses i farver hos de 400 danske seere, der ejer et farve-tv. Det er også det første tv-show i Europa, der sendes i farver.1966
TV Avisen ændrer sendetid i april til kl. 19.30.
1950
Statsradiofonien tester fjernsyn over ti dage i august, da der er radioudstilling i Forum, København. Der sendes henved 40 forsøgs-programmer i dagene 11. - 20. august. Afdelingschef Jens Fr. Lawaetz og civilingeniør Peter Hansen leder forsøget sammen med 40 medarbejdere fra Radiohusets tv-afdeling.
Det er 25 år siden at Statsradiofonien åbnede, og nu er nye døre åbne, for en "radio", med billede på.

I september vedtager Radiorådet, at forsøgene skal fortsætte. Fra 1. november sendes hver uge, tre programmer af en times varighed. Senderen fra Radiohuset hæves fra 100 til 300 Watt, og nu skal der betales kr. 50.- pr. modtager i afgift.
1953
Danmarks Radio TV sender for første gang i foråret, en direkte OB-transmission fra Forum i København, på den anden side af gaden af Radiohuset. Det kunne ses på en skærm i Forum og blev også udsendt fra tv-antennen fra Radiohuset.
Den første børneudsendelse var et af programmerne, og emnet var - hvordan man laver en børneudsendelse. Blandt børnene i programmet var Carsten Andersen (billedet herunder) og hans tvillingebror - Mogens, der begge året før, også havde været i radioen. De medbragte deres hane og optræde sammen på klaver, hvor de spillede firhændig klaver.


1954
TV udvider med én time mere pr. aften, så der samlet sendes 10 timer om ugen, fordelt på fire dage.

Folketingets finansudvalg bevilliger i april kr. 4,85 mill., til opførelse af fjernsynsstationer med sendemaster i København (Gladsaxe),
Fyn (Sdr. Højrup), Aarhus (Søsterhøj) og i Sønderjylland (Rangstrup).


1955
Som en eksplosion kommer der flere og flere tv-apparater hjem og stå i de danske stuer; nu er der over 3.500 der betaler afgift/licens. Derfor vokser antallet af danske tv-fabrikker. Der er nu 32 af dem.

Gladsaxe-senderen indvies officielt af ministeren den 14. maj og det meste af Sjælland kan nu modtage tv-signal fra København. Den 17. december er tv-senderen i Sdr. Højrup på Fyn, færdig og tv sender direkte fra åbningen, hvor bl.a. minister Julius Bomholt holdt tale

1956
Over 15.500 tv-licenser betales nu, men det er kun 1% af landets husstande.

TV-senderen på Søsterhøj ved Aarhus åbner den 14. maj.


            Dansk TV historie
1975

BASF VCR-videobånd til hjemmebrug i 1970'erne.
Lørdag aften på dansk tv, den 11. november 1978.
Matador - afsnit 1, er på skærmen kl. 20.00.
(fra Se & Hør) (tryk for stor)
Danmarks Radio åbner DR2, som udsendes på satellit og på få UHF-sendere rundt om i landet. DR TV bliver nu til DR1.
2000
DR TV starter nu dagens programmer kl. 9. Fra sendeslut og til næste morgen, er der et prøvebillede, med lydsiden fra DR P3.

TV 2/Danmark udvider med stationerne TV 2 Zulu og TV 2 Charlie. Kanalerne finansieres med reklameindtægter og abonnements-betaling.

TV-Trekanten der sender fra Vejle, lukker. Den er med i TV Danmark samarbejdet, og er ejet af fagforbundet SID. Det er de kommende, højere udgifter for at sende, der er årsagen. Den 17 år gamle tv-station, har også over en længere periode, haft et minus i driftsudgifterne.

TV 2s julekalender "Pyrus i Alletiders Eventyr" har forsøg med pseudo-3D-teknik, der krævede at man brugte nogle briller med gul og rød plastic, der fulgte med papjulekalenderen.

TV 2 / Vejret som produceres af STV Production, åbner Vejrhuset i Bellinge, syd for Odense. Studiet er opbygget direkte ud til natur og marker. STV Production som ejer grunden, har leveret vejrudsigter til TV 2 siden 1994. Først fra et studie i et skovbryn inde i Odense og derefter i et vejrhus på Sprogø i forbindelse med bygningen af Storebæltsbroen.

1952
Statsradiofoniens tv-afdeling - Danmarks Radio TV, udsender hver dag et tv-prøvebillede fra Radiohuset, til brug for de danske tv-fabrikker og forhandlerne, som kan teste kvalitet og modtagelse med billedet.
I Odense på toppen af Sygekassebygningen i centrum, var det et historisk dag den 30. august, da en lille kreds af tv-entusiaster havde sat en tv-modtageantenne op, og kunne svagt modtage tv-signalet fra København (luftlinje aftand 140 km).

Odense Radioklub var ikke tilfreds med "det københavnske fjernsyn" som de ikke havde gavn af, og sendte en protest til Radiorådet med en klage over at radioens penge blev brugt til dette.
1970
1. april er Danmarks Radio færdige med forsøg af farve-tv transmissioner og det meste sendes i farver. Licenskontoret begynder derfor at udsende de første farve-tv-licenser; dem er der 15.000 stk. af. 1.310.000 ser stadig s/h tv. Det koster 300.- i farve-tv licens og 279.- for seere med s/h fjernsyn.

16. maj har en ny tv-serie premiere på dansk-tv. "Huset på Christianshavn" er instrueret af Erik Balling og med forskellige forfattere. Det bliver til i alt 84 afsnit, i de syv år serien er på tv. Nordisk Film i Valby producerer serie til Danmarks Radio.

TV-Byens nye 14 etagers hus i (2860) Søborg, tages i brug. Der er kontorer, redaktioner, kantine og Radiorådet holder møde på den øverste etage.
Der startes forsøg med jordbaseret digital tv-transmission (DVB-T), fra Hove- og Jyderup-senderne.
Næsby Lokal-tv sendte i to prøveperioder, de første 16 programmer på NALs kabelanlæg på K2, fra januar 1976 i s/h, og i anden runde fra 1977 til 1978, i alt 30 programmer, og nu i farver fra den 14. november 1977.
Der blev sendt om mandagen kl. 19, på den kanal, hvor der normalt blev udsendt SVERIGE 2.

1976
Lokal-tv forsøgene åbner i Ishøj, Haslev og Næsby, hvor tv-kameraerne er sat op og er klar til udsendelser.
Næsby Lokal-tv sender her i december 1977, et direkte program fra studiet i den lokale idrætshal.
Den tekniske kvalitet var ikke i top - med hylende højtalere, dårlig lyd og da der kun var ét kamera, måtte kameramanden, panorere mellem alle paneldeltagerene, når journalisten spurgte en bestemt ud. I dette program handlende det om "Skal der være professional fodbold i den lokale boldklub".

(Screendump fra en videooptagelse)
Artikel fra
Fyens Stiftstidende,
14. november 1977.
(tryk for stor)

Næsby Lokal-tv's OB-vogn
i marken.
(Foto: Morgenposten)
Torben Albers var stationens tekniker, her ved kontrolbordet ved premieren i januar 1976. (Foto: Fyens Stiftstidende)
Pejlevognen, med Danmarks Radios emaljeskilt med krone på (Tjenstevogn) - som kørte rundt i landet i 1970'erne.
1992
Surround Sound, er populært, når der skal købes nyt tv og TV 2 viser i programoversigten med et "dobbelt stereo tegn", hvilke programmer der udsendes i Surround.


I TV-Byen modtages nyheder og programmer fra de udenlandske tv-stationer via satellit, og paraboler i TV-Byens baghave, peger op efter feeds, som nedtages til brug for TV Avisen m.m.


7. november har DR TV, tv-premiere på "Een gang strømer". En serie på 6 afsnit af Anders Refn. Titelsangen "Sjæl i flammer" bliver sunget af Kaper Winding. Den opnår et meget højt popularitet med et seertal på 2,7 mill

TV3 Scansat, starter med at sende via satellit fra London, til de nordiske lande nytårsaften. For første gang, er en ren skandinavisk tv-station i kabel-tv i Danmark, og tv-reklamer med dansk tale, bliver landsdækkende. Indtil 20. september 1990, sendte TV3 det samme program til alle de tre skandinaviske lande, men blev herefter splittet ud i særskilte lande kanaler.
(tryk for stor)

(tryk for stor)

2015
TV 2 / SPORT åbner den 9. januar. Der sendes 18 timer i døgnet med hovedvægt på danske kampe og sports begivenheder.

TV 2 programmet "Natholdet" med Anders Breinholt, udvikler en ny dille. På det efterhånden nedgraderede tekst-tv, kan der på side 725 på alle TV 2's kanaler, fremkaldes en "Natholdsbrille". Her skal seerne så tage et billede - med en sjov vinkel og indsende det til redaktionen. Præmien er det populære - Natholdskrus.

TV-reklamer på lokal-tv bliver tilladt fra den 1. marts.

Det første interaktive tv-spil på landsdækkende tv har premiere. Oswald er udviklet af en dansker, og spillet bruges i underholdningsprogrammet "Eleva2eren" på TV 2. Seere med trykknaptelefon kan være med hjemmefra og med tasterne, flytte Oswald i den rigtige retning, gennem banen. Teknologien der bruges er telefonens DTMF-toner, der er forskellige på hver knap.Weekend-TV som startede med at hedde Kanal Plus!, blev produceret og sendt fra Nordisk Films studier i Valby, er også i luften sidst på året. Kanalen sender - fredag til søndag fra samme sender som Kanal 2, som så sendte de fire andre ugedage. Weekend TV, valgte pga. sin popularitet, at distribuere weekendens programmer ud via U-Matic bånd, til de lokal-tv stationer i resten af landet, som var interesseret.
Imens Weekend-TV var helt gratis, valgte Kanal 2, at dele af programmerne skulle udsendes kodet, så her blev landets første betalings-tv skabt. Indtægterne kom ind ved at seerne skulle leje en Salora-dekoder.
Programmet "Morgenflimmer", var i mange år et populært morgenprogram, med up-tempo morgenværter, vejrudsigter og musikvideoer. Flere værter fra Kanal 2 var kendte mennesker, bl.a. var stationschefen i en periode, Michael Bundesen fra Shu-Bi-Dua.

(Tegning: Peter Witten)
TV-SYD i Sønderjylland, der får base på en nedlagt skole i Haderslev, flytter ind den 1. august. Stationen går i luften den 23. oktober, på forsøgsbasis under Danmarks Radio. Der sendes via Rangstrup-senderen, til hele Sønderjylland. TV-SYD bliver hurtig populær, og op gennem 1980'erne, kommer den på flere fællesantenner, bl.a. også i Odense. Det var lokale kræfter med Tony Etbøl, og nu afdøde Helge Lorentzen (den første direktør), i spidsen, som var ankermænd, for at få det sønderjyske kulturliv i fjernsynet. Helge Lorentzen (1933 - 2014), var i 1982, blevet ansat som projektleder på den kommende tv-station. DR TV kom sjældent ud til landets ydergrænser, og derfor var der stor opbakning for at få en regionalstation, der dækkede landsdelen. DR TV havde ledig sendetid i dagtimerne, og den udnyttede man. Og så ville man gerne give de tre tyske tv-stationer konkurrence om seerandelen.

DR fylder 90 år den 1. april. Der er fødselsdagsløb ved mediehuset i Aarhus, hvor der kan løbes en strækning gennem DR's historie, med målstregen i 2015. Seerne har stemt om det allermest populære tv-program gennem tiden og det er "Matador" fra 1978, som er suverænt topscorer. DR1 genudsender et afsnit af "Matador", i en ny restaureret, renset, digital version.

1982
Der er 34 lokal-tv stationer der søger om sendetilladelse, de fleste via kabel-tv i antenneforeninger, og et fåtal ville sende trådløst, med den tilladte effekt på 200 W.

I Randers har der gennem en længere periode, siden 1981, kunne modtages pirat-tv, fra en sender på kanal 8 fra Vorup, syd for Randers. TV RANDERS SYD som den kaldte sig, var så kendt i lokalområdet, at flere fik opsat en lodret-dipol antenne, for at kunne se med. Den kunne laves simpelt for små 30 kr. i materialer, af f.eks. bremserør og gardinstænger - fortæller gamle historier. Der blev hovedsageligt sendt tyske-programmer, som musikshows, diskoshows, og amerikanske film med tysk synkronisering. Der blev også i perioder, direkte retransmitteret SVERIGE 2. Der var ikke en programplan, så seerne måtte om aftenen, prøve at se om der var noget i luften fra Vorup. Der blev oprettet en støtteforening, der skulle skaffe kapital til piraten. Efter at have sendt i mere end to år, fik P&T fik pejlet sig frem til den villa, hvor en 41-årig mand, havde sendt iflg. ham selv - fra en videomaskine i stuen og op til soveværelset. Udstyret blev konfiskeret, og manden fik en samlet bøde på 9.000 kr.

DR TV udsender fra senderne, et farve prøvebillede, alle hverdage fra kl. 8 til 15 minutter før at dagens program starter.
Søn- og helligdage startes prøvebilledet 15 minutter før programstart.


1985
DR TV sender for sidste gang fra akvariet i TV-Byen med "Pause-fisk".

DR TV har i marts, premiere på ungdomsprogrammet "Kajplads 114". Den gamle Storebæltsfærge "Sjælland", danner rammen om den direkte udsendelse, som sendes fra kajpladsen i Københavns Havn. Det er i anledning af ungdomsåret, at programmet er opstået. Poul Nesgaard er vært, og de unge kan selv deltage, ved at komme med en mening til et opstillet videokamera, i en container som står på kajen ved færgen. Kom med på et besøg (lydmontage) fra færgen her.

2006
Den 31. marts åbner det nye digitale sendesystem DVB-T, som udsender de landsdækkende kanaler i MUX formatet. Derved kan både DR og TV 2 sende i 16:9-formatet. Det gamle analoge PAL system, tillod kun 4:3 transmission.

TV Danmark lukker den 1. maj og bliver til Kanal 4 - en kanal for kvinder.1949
Fjernsyns forsøgsudsendelser fra et studie i Radiohuset starter den 1. juni, og antennen sidder på en mast, placeret ovenpå Radiohuset. Der var ikke budgetteret med mange penge i tv-afdelingen, så den samme film om Skoleskibet, blev i det første år, sendt mere end 200 gange. Dagbladet BT skrev dengang, at filmen om skoleskibet blev så slidt til sidst, at på skærmen oplevede seeren det som "at se skibet sejle i regnvejr".
Derudover var der testsignaler dagligt. Der blev samlet sendt ni timer om ugen.
Billedet blev udsendt amplitudemoduleret på 63,25 MHz med en effekt på 100 W, med en halvbølge-dobbeltkegleantenne. Lydsiden blev udsendt på 67,25 MHz via en lodret polariseret halvbølgedipol der var palceret under tv-antennen.
TV 2/Danmark fejrer sine 25 år i luften den 1. oktober.
Landets ældste lokal-tv program "Odense Ser Rødt", har været i luften over Odense i 30 år i maj. I starten sendte - Niels Henrik "Niller" Madsen, sine programmer fra det kommunale "fællesstudie" på Klosterbakken i Odense, på byens sendemast på kanal 53, senere via TV Danmark sendenettet, og nu er det over det digitale "Fynboen".
1998
Tv-signalet fra TV-Byen og ud til hovedsenderne, bliver distribueret via satellit. Men ved kraftigt regnskyl, svækkes modtagelsen, og til tider ses "prikker" i billedet, eller helt udfald pga. signalet mellem satellit og modtager-parabolen svækkes. Signalvejen udfases og bliver nu overført via fiberkabel.

Fladskærmen kommer i de danske butikker. Men ingen tv-stationerne producerer programmer i det kommende 16:9 format (bredt billede). Så skærmen kan med fordel bruges til afspilning af VHS-film, indspillet i biograf format.

TV 2 fylder 10 år den 1. oktober.

DR Nyheder kommer på DR Online i august, med korte klip som var produceret for netstream. Der havde siden 1996 været kørt mindre forsøg med video på nettet, men da internettet stadig var i den "spæde" start, var det ikke muligt i god kvalitet.
2002
4:3 formatet på tv, har været standard siden 1951. Men nu dukker et nyt tv format op - 16:9. Det er kendt fra biograferne og nu producerer tv-selskaberne også i samme format.

DR Bornholm som regional- tv, dukker op i maj måned under valget. DR laver denne "pop-up" kanal som forsøg, og der sendes fra studierne i Rønne på DR1 kanal. 53% af bornholmerne ser "DR Bornholm", i de dage.

I november åbner TV 2/Nord Digital, som den første på det kommende DVB-T net. Der sendes fra kl. 20 til 22, til de 800 mulige husstande der kan modtage signalet.

KV-regeringen vedtager sammen med Dansk Folkeparti, at TV 2 skal privatiseres.
2001
DR afvikler den 12. maj "Eurovision Song Contest 2001" fra Parken i København. Værterne Natasja Crone og Søren Pilmark, bliver husket for deres "rim og jokes" under showet, noget som DR bliver kritiseret for efterfølgende. DR havde problemer med at finde et egnet sted for showet, og i den forbindelse blev der indgået en aftale med Parken, om at hvis showet skulle afholdes der, skulle der laves et "skydetag" henover Parken. Seertallet i danske hjem er oppe på 2.667.000.
1965
Over 1 million fjernsyn står i stuerne rundt om landet, og de mange seere, kan fra den 15. oktober, se TV Avisen som har indretttet studie på øverste etage i Radiohuset. Den har premiere kl. 20.00, med Eric Danielsen som vært. Han er en af de 16 nye journalister, der er ansat til at lave nyheder på tv.

I TV-Byen er der opført tre store studier, en teknisk central samt bånd- og filmcentral og nybyggeriet indvies officielt af Hans Majestæt Kong Frederik 9.
1964
Danmarks Radio TV afholder - Grand Prix Eurovision, den 21. marts fra Tivolis Koncertsal i København. Værtinden er Lotte Waever.
1997
TVS - Den Danske Sportskanal åbner den 14. marts, og er et samarbejde mellem Tele Danmark, Dansk Boldspil Union, DR og TV 2. Der sendes via kabel-tv og satellit. Det er planen at det skal være en betalingskanal, og for at få en god start, udsendes der i den første tid ukodet. Men der er efterfølgende et svigtende salg af kort til modtagerne, og allerede den 30. december, 9 måneder efter åbningen, lukker TVS. Preben Eljkær er ansat som leder, og værterne Nastaja Crone og Svend Gehrs, skal give kanalen et image.

1996
DR Online åbner 5. januar med få sider, hvor der kunne læses mere detaljerede programoversigter, vejrudsigter, nyheder og sport.

Farve-tv licenser er nu på over 2 millioner tv-apparater, og nu er der kun lidt over 50.000 s/h tv tilbage.

Network med andre stationer bliver tilladt, og TV Danmark blev en realitet. Ved at ti lokal-tv stationer gik sammen, kunne man danne et næsten landsdækkende net, med flere attraktive programmer og flere reklamekunder. Dog var der andre stationer som også havde sendetid under eget navn, som afbrød TV Danmarks program lokalt i nogle områder. I Odense, hvor der var mange små græsrodsstationer, havde man tildelt deres sendetid om søndagen og på hverdage om formiddagen, altså uden for "primetime". TV Danmark skulle sende én times lokalstof dagligt, senere ½ time. Dette blev lagt i nyheder og magasinprogrammer om aftenen. I 2000, kom søsterkanalen TV Danmark 1 i luften, og sendte fra London via satellit, og det jordbaserede sendenet blev til TV Danmark 2. I 2004, skiftede TV Danmark 1 navn til Kanal 5, og den lokale TV Danmark smed 2 tallet væk. Man ophørte helt med dette navn i 2006, da Kanal 4 overtog senderne.
(screendump fra videooptagelse)
Kanal 2 annonce, med den nye dekodertype.
(tryk for stor)
1986
TV SYD der sender fra Haderslev, bryder med Danmarks Radios monopol den 13. oktober, da man bliver selvstændig. Danmarks Radio vil lukke tv-stationen, men opbakningen fra den sønderjyske befolkning for at den skal fortsætte, er stor. En særlov gør det muligt for TV SYD at sende via DR TV, indtil der i 1988, åbnes for de nye TV 2 Danmark sendere, og dermed regional-tv, som TV SYD er den første af, ud af de kommende otte.

Folketinget vedtager at etablere et TV 2. Odense bliver den kommende tv-stations hjemsted. Det vedtages også, at TV 2 skal sende producerede programmer, lavet af underleverandører. En del vil også blive egenproduceret såsom "Nyhederne", "Sport i 2'eren" og aktualitetsprogrammer.


1989
TV / Fyn fra Odense åbner den 10. januar, som den anden regionale TV 2 station. Den første - TV-Syd som har været med siden TV 2 åbnede i 1988, er oprindeligt et forsøg under Danmarks Radio, med start i 1983. Resten af de regionale tv-stationer, vil åbne løbende og den næste bliver TV-Nord fra Aabybro i april og derefter følger TV Midt-Vest som har domicil i Holstebro. De resterende vil åbne i 1990.
1990
TV-R Reklame, selskabet som står for tv-reklamerne på TV 2, kører fra juli et forsøg med "TV-Shoppen". I udvalgte reklameblokke to gange i døgnet, kan seere se produkter og ringe ind på ét telefonnummer, som Jysk Telefon administrerer med 100 telefonistinder ved pultene. Varerne bliver herefter sendt med pakkepost.

"Eleva2eren" på TV 2, udskifter computer tv-spillet Oswald med Hugo. Værten Nina Klinker Jørgensen, guider seerne gennem banen, der ved hjælp af trykknap bordtelefonen kan trykke frem eller til siden.
"Lykkehjulet" på TV 2 drejer for sidste gang, efter 13 år på skærmen. Det bliver dermed det længst kørende quiz-program på tv i Danmark. Det var det første danske tv-program, der blev indkøbt fra U.S.A., som et koncept-program, til dansk tv. Michael Meyerheim var den første vært, og senere afløst af Bent Burg. Carina og senere Ole, var stemmerne bag gevinst opremsningen.
1977
I februar har den danske tv-serie "Fiskerne" premiere. Den er lavet efter en roman af Hans Kirk.

Teletext testes på DR TV fra Gladsaxe-senderen. Der er 30 seere, der har fået monteret et text-dekoder i deres tv-apparat i forsøgsperioden.

Aftenens programmer slutter på DR TV, med "Godnat Billedet". Der vises et billede i flere minutter, hvor speakeren fortæller om motivet og fotografen.

På DR TV er der om formiddagen, Voksenundervisning. Den ledige sendetid bruges til sprogundervisning etc.

Ungdomsredaktionen på DR TV har et satire-indslag med "Klyderne", som består af Jesper Klein, Jess Ingerslev og Tom McEwan.
Kanal 2 i København, går konkurs i sommeren, efter kun at have været i luften i under et år. Manglende indtægter fra salg af den Salora-dekoder seerne skulle leje, var helt i bund. Ved hjælp af få dimser og et kobber-kabel, kunne man selv lave en dekoder (piratboks), og se gratis med. Det blev anslået at der var 20.000 "hjemmelavede", og 10.000 rigtige abonnenter.


Kanal 2 bliver rekonstrueret, da den svenske koncern Esselte opkøber stationen og starter op igen. Der relanceret en ny superdekoder, som der skulle betales 135 kr. for om måneden. Med den kunne der ses film og flere egenproducerede programmer. I modsætning til den første dekoder som Kanal 2 lejede ud, kunne denne nye boks, ikke laves om om bruges som piratdekoderboks.
Dansk TV historie
Den 15. oktober fejrer TV Avisen sin 50-års fødselsdag.
1980
Slangudtryk for at se fjernsyn, dukker op i det danske sprog. "Fjerneren" og "Flimmerkassen", er meget brugt.

"Jul og grønne skove" hedder årets U-landskalender på DR TV. Poul Nesgaard og Elith "Nulle" Nykjær Jørgensen og fik fire måneder til at komme med en ide til kalenderen, og valgte at lave et hul i jorden, som de skulle være i hele december sammen med et "kuglekamera". Og så kom der et afsnit af "Mummitroldene" inde i programmet. Der var ingen nisser eller julehygge i hullet, og det fik hele landet til at hade dem, og Danmarks Radio modtog trusler.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Næsby Lokal-tv, 14. november 1977, det første program i farver.
C. M. Toft byder velkommen. (1:47)
(Høj testtone i de første sek.)
Der er også gang i lokal-tv i de andre byer, hvor der er søgt om sendetilladelse.
Uret som blev sat på lige før og efter programmerne. Danmarks Radio Program 3, blev bragt som lyd-side.
Maskinskrevne meddelser, blev sat foran kameraet før og efter programmerne i en længere periode, med bl.a. telefonnummeret til Næsby Lokal-tv's telefonsvarer.
Næsby Lokal-tv, havde egen sportsreporter. Jens Christian Agger var i studiet hver gang, og interviewede lokale sportsfolk.
Her fra 1977.
Stationens initiativtager og leder, C. M. Toft til højre i billedet. Her to billeder fra 1977, hvor der fortælles om de tekniske uheld (tv), som stationen havde mange af i starten. Bl.a. "rullende billeder" på skærmene ude i stuerne, pga. for dårlige forstærkere på kabelnettet. Direkte (dreje)telefon (th) til studiet, hvor folk kunne ringe ind med alle slags spørgsmål.
OY-DKU (KZ 111). Blev brugt i 1960'erne, til luftfoto
for Danmarks Radio. (Foto: Jens Steffensen)
Jens Steffensen "i luften" med sit Bolex 16 mm kamera.
(Foto: Jens Steffensen)
3+ går i luften via satellit den 15. april, og som søsterkanal til TV3 Danmark, skal den sende bl.a. fodbold.
2012
TV 2 må opkræve abonement. For at kunne se hovedkanalen, via kabel-tv, satellit og DVB-T, skal der betales en afgift, vedtager Folketinget.

Landets regionale tv-stationer, der hidtil kun har sendt på faste tider på TV 2, får hver sin egen HD tv-kanal, hvor der kan sendes døgnet rundt. Det er partierne bag medieaftalen, der har besluttet, at de regionale TV 2-virksomheder, kan sende selvstændigt fra sit sendeområde. Tidligere har det være muligt at sende over de lokale tv-kanaler, hvor der var sendetider i deling med lokal-tv.
TV 2 fri, danskernes nye fritids-kanal åbner den 5. maj, og sender to timer direkte på hverdage, fra en landejendom (Fri Huset), ved Hornsherred på Midtsjælland. Men seertallene svigter og i september 2014, lukker de direkte programmer. TV 2 fri sender nu døgnet rundt forproducerede programmer, rejseprogrammer, dokumentar, film og serier, hvoraf mange er indkøbt i udlandet.
Lokal-tv bliver populært at stille ind på. Både fordi der er lokalt, måske kender man nogle der er med på skærmen, og så bliver der sendt noget, som DR TV, aldrig ville sende. I Odense har kommunen lavet et fælles tv-studie, på Klosterbakken i centrum. Her sender alle stationerne fra. Bl.a. en af de første der er i luften - Odense Lokal-tv. De sender "Showscenen", med gæster og underholdning. Der er så mange der ønsker at være publikum til tv-optagelserne i Odense, at programmet flytter studie til Diskotek Black & White i Odense, hvor diskoteket og Restaurant Akropolis er medarrangør. Programmet sender efterfølgende fra bl.a. Fangel Kro, Hotel Pejsegården, Brædstrup og Restaurant Mågen i Assens. Det er Svend Åge Skrynik (nedenfor), der er vært i de første programmer og derefter er hans hustru Lene Skrynik medvært.
Det analoge tv-signal lukkes ned den 31. oktober 2009. (01:47)
Præsentation af Kanal Fyn, den 17. september 1984. (50:52)
Weekend-TV, Ole Stephensen er vært, 1985. (04:31)
DR TV har stor succes med "Tossede Trick & Fede Fiduser" med Frode Munksgaard som vært. Indslaget er en del af programmet "Landet Rundt", som produceres af Provinsafdelingen i Aarhus. Det er seerne, der indsender ideerne og mange af dem bliver brugt i programmet og senere udgivet i hæfter.
TV 2 NEWS starter den 1. december. Studiet ligger på Teglholmen i København, i en ny bygning, som skal rumme de samlede østlige redaktioner, for hele TV 2. Tidligere havde en baggårdsbygning på Sortedams Dossering ved søerne i indre København, dannet rammen for tv-stationen.

DR begynder at fraflytte TV-Byen i Gladsaxe, da DR-Byen på Amager, er klar til at åbne, i de første opførte bygninger. Resten af TV-Byen vil blive flyttet over en periode på fire år - frem til 2010. TV Avisen sender for sidste gang fra TV-Byen den 18. november. Fra den 19. november - første gang kl. 12.00, sendes der fra "newsrummet", i DR-Byen.
Danmark går "i stå", da den nye tv-serie "Matador", har premiere den 11. november, kl. 20.00. Anmelderne er mest negative i morgendagens aviser.
Ordet tv, er en forkortelse af television. Tele er et græsk ord og betyder fjern, og vision er latinsk og betyder syn.
2016
TV 2 lukker for børne-tv programmet "Bavian" i weekenden, på hovedkanalen. Tidens tendens blandt børn og unge er, at se streamet-tv på nettet og derfor vil TV 2 bruge sendetiden på det mere brede program "Go' Morgen Danmark".
2004
DR har i januar, premiere på tv-serien "Krøniken", der skal sendes over flere år. Der er planlagt 22 afsnit. Serien følger de fire hovedpersoner Erik, Ida, Palle og Søs, i årene 1949 til 1973. Hele historien er bygget op, om radiofabrikken Bella i København, der udvider produktionen med fjernsynsapparater.
1961
583.000 har nu tv, og der sendes 25 timers tv-udsendelser om ugen. Det der kunne ses på skærmen, udover de få nye programmer, var genudsendelser, kurser for tv-teknikere og transmissioner fra svensk tv.
29. november, er der premiere på direkte Engelsk tipsfodbold på Danmarks Radio TV. Sammen med de nordiske lande, har Danmarks Radio købt tv-rettighederne til kampe, som spilles i "The Midlands" - Midtengland. Det er dermed en begrænset område af England, som der kan vises kampe fra. Niels-Christiansen (1925-2016), er kommentator på den første kamp. Ham og Svend Gehrs skiftede gennem sæsonen, når der blev stilley om hver lørdag kl. 16. Der kunne ikke på forhånd, skrives i tv-programmet, hvorfra der blev sendt, og der er der en forklaring på. Svend Gehrs fortæller i Eriks Nielsens bog - "Sportens Stemmer", at fordi at danske reklamer var forbudt på dansk-tv, og for at undgå at der på forhånd var opsat bande-reklamer, mod de tv-kameraer der lavede billeder til Danmark, blev det aldrig før om lørdagen, annonceret, hvorfra kampen blev spillet. Den første kamp der blev sendt var mellem Wolverhampton og Sunderland, og det er også her at den berømte "DONG" lyd høres første gang. Den kommer, når der er resultater fra andre kampe på skærmen.

28. december starter 1. del ud af 13 afsnit med børnedukkeserien "Sørøver Sally" på DR TV. Det er den første dukkeserie produktion i farver.
TV 2 viser for første gang julekalender i december. Der sendes to forskellige. For børnene er der "Trolderik og nisserne", og et nyt begreb på dansk-tv indføres, en voksen-julekalender. Sent på aftenen sendes "Jul i den gamle trædemølle", med Flemming (Peter Schrøder) og Berit (Søs Egelind).
TV 2 har premiere på "Go' morgen Danmark", som bliver sendt første gang mandag den 2. december 1996.
De to værter er Michael Meyerheim og Cecilie Frøkjær.
TV3 ville være først med morgen-tv, så allerede i november, startede TV3 med "Go' Morgen", som dog aldrig fik gode seertal og lukkede i 1997.
TV 2 åbner sin første streaming-tjeneste på nettet - TV 2 Sputnik, som lanceres i december.
TV Danmark 2, sender for første gang Big Brother, som er et hollandsk tv-koncept. Huset står ved Sluseholmen i Sydhavnen i København. Der bliver sendt tv derfra i 103 dage, indtil Jill Liv Nielsen, kåres som den, der kunne være længst i huset. Udover de faste indslag på TV Danmark 2, kunne man via en satellit-boks, se alle kameraer i huset ved at skifte kanal.
(Screendump fra TV Danmark 2 - Big Brother kanal, modtaget på satellitmodtager)
Billede af skiltet fra gangen ved studiet i Vermundsgade i København, hvor indendørs optagelserne til serien blev produceret.
(Foto: Dansk Radio)
1991
DR TV udsender nu lyden i NICAM-stereo.

TV Viborg åbner på UHF. Radio Viborg laver nogle udsendelser, men derudover er det hovedsagelig TV3 Danmarks programmer der vises, og uden reklamer. Ejeren MTG, prøver at komme ind på det danske lokal-tv marked, med senderen i de fleste store dansk byer. De bliver kun på Viborg-senderen at det bliver aktuelt. SBS vinder udbuddet, og kan sende TV Danmark landsdækkende.

Tekst-tv er nu i halvdelen af de fjernsyn der står i hjemmene, og 445.000 ser dagligt på TEKST-TV. Heraf er 41% af de 13 til 29-årige inde flere gange dagligt. De mest sete sider er tv-programmet, nyheder, sport og vejret.

TV 2s seertal måles, og tallene viser, at tv-stationen er den mest sete tv-kanal. Danmarks Radio, er sat tilbage.

I TV-Byen modtages nyheder og programmer fra de udenlandske tv-stationer via satellit, og paraboler i TV-Byens baghave, peger op efter feeds, som nedtages til brug for TV Avisen m.m.


For at kunne se tv via satellit, skal der et tv-kort i modtageren. Hver udbyder har sin eget kort, så for at kunne se f.eks. VIASAT og Canal Digital, skulle der to kort til, og sidstnævnte havde også et CA-modul der skulle i modtageren, for at kortet åbnede op. Mange bokse blev solgt med indbygget VIACESS modul, og disse bokse var godkendt af VIASAT, og kunne så kun bruges til deres kort. Der var forskellige systemer, hvoraf det første analoge D2-MAC, var mest kendt blandt dem, der ikke ville betale, og havde et piratkort. Piratkort kunne købes åbenlyst, og de første kort, kunne man i en overgang, selv indtaste en længere talrække, på f.eks. en PACE-modtager. Dermed blev der åbnet op for piratkortet, når VIASAT skiftede kode. Talrækken, kunne findes på internettet som MM koder. Efter hvilken type piratkort man havde, skulle nogle kort "brændes" i en PIC-brænder (kortmodul, med et kabel til pc), hvor de nye tal-kombinationer så blev overført, og det kunne sælgeren af kortet, ordne på 2 minutter, så det åbnede for alle VIASAT kanalerne. Dette stoppede brat, da tv-selskaberne, skiftede til digital distribution, hvor det nærmest er umuligt, at afkode signalet, uden en autoriseret tv-boks og kort.

Tre typer, af de piratkort, som var mest udbredt, op gennem 1990'erne. De første var de "grønne" med synlige print-baner. De blev i starten, solgt via åbenlyse annoncer i aviserne. Senere blev de "hvide", i almindelig kort format, og så kunne man få "Guldkort", der selv fandt de ny koder (keys), når tv-selskaberne skiftede dem.
Piratkort.
Annonce for kort.
(tryk for stor)
"Bytinget" på DR TV, sender for sidste gang fra Silkeborg den 27. november, efter 42 programmer. Det første program, blev sendt den 16. april 1975, og de var tilrettelagt af Tommy Rasmussen og Leif Hjortshøj. Bytinget, var en slags tv-domstol, hvor 100 personer deltog som dommere og nævninge, og stemte via et trykknap-system, og resultatet gav den brede befolknings holdninger, til emner af samfundsmæssig interesse. Programmerne blev sendt direkte fra Silkeborg Teater, hvor der blev sat kulisser op, så det lignede en retssal.

Poul Thomsen er på skærmen for sidste gang med "Dus med dyrene" efter fem år med svar på dyrespørgsmål. Hans hund - Balder, havde været fast følgesvend i programmet siden starten, men den døde i 1984. Programmet blev sendt hver uge fra TV-Provinsafdelingen i Aarhus.

8 af 10 vil have tv-reklamer og kun 13% er i mod, er svaret i en AIM-undersøgelse for dagbladet Børsen. 81% af den danske befolkning vil gå ind for indførelse af reklame-tv i ét kommende TV 2, hvis reklamerne sendes i faste blokke, der ikke afbryder programmerne.

"Matador" genudsendes for første gang på DR TV. Et afsnit blev set af 3,6 mill. seere.

DR TV havde dette skilt på skærmen, ofte i mange minutter, med info til seerne.
Den eneste mulighed for en større indtægt for lokal-tv stationerne, er tv-bingo. Typisk var der to spil om ugen, i weekenden og på en hverdagsaften. Da lokal-tv starter med at sende tv-bingo, må flere lokalradioer opgive med deres radio-bingo, da der var mere salg i det bingo, hvor der kunne følges med på tv. I København er det værter som Peter og June Belli, og i Odense, Arne Lundemann, der er de store seer-magneter. Bingo-spil til radio- og tv, blev opfundet af Banko Carl, fra firmaet DEPA i Vordingborg.
Programoversigt for Kanal 53 i Odense.
TV Avisens kendte vejr-mand, Meteorolog Henrik Voldborg, går på pension. Siden 1988, hvor DR fik vært på vejrudsigterne, har Henrik Voldborg været fast mand på vejret. Han blev især kendt for, at iføre sig en strikket sweater, med motiv, der matchede det aktuelle vejr.
Hybridnettet udsender tv-lyden fra DR TV og TV 2 og tyske tv-kanaler i FM-stereo på radioen, til de mange kunder, der endnu ikke har anskaffet et stereo-tv. De der havde et nyere tv, kunne høre tv-lyden fra TV 2 i NICAM-stereo og de to tyske kanaler ARD og ZDF i A2-stereo. På A2-systemet kunne der også på visse udsendelser, skiftes mellem venstre og højre kanal, for at høre henholdsvis den tyske synkroniserede lyd og den originale lyd.

(Screendump fra TV 2)
Klipperummet på TV-SYD, 1983.
Programoversigt på DR TV.
The Voice TV åbner i august.
Side 100, 24. september 1985.
1960
Der er sommer-OL i Rom og det sendes i tv. Det afspejler antallet af tv i hjemmene, som nu er oppe på 388.000 stk. Ikke alle havde et godt signal med egen "æseløre" antennen oven på fjernsynet, så fællesantenneanlæg, i de større danske byer etableres, for at give en god modtagelse, og flere tv-programmer, da der i hovedstadsområdet kunne modtages svensk tv, og i den sydlige del af landet, de tyske kanaler.
VHF-modtagelse med "æseløre" antennen, var effektiv og meget udbredt som antenne i de danske hjem, ved modtagelse af tv, tæt på senderen.
Højhuset i TV-Byen, 2860 Søborg.
En parabol - her en focus parabol fra TRIAX, var nu tilladt at montere, uden en P&T tilladelse.
Fra positionen 13 grader øst (Eutelsat) og den nye ASTRA satellit på 19 grader øst, gav danskere musik, nyheder, sport og underholdning på engelsk og tysk.
Antennemasten til tv-antennen på taget af Radiohuset, ses her
til højre på "lav fløj". Indsat er et billede af toppen af masten >.
Masten blev også brugt til FM-forsøget.
DR TV.
Prøvebillede, 1982.
"Lørdagskanalen", DR TVs nye store underholdningsprogram, har premiere i marts. Værterne Gregers Dirckinck-Holmfeld og Hans-Georg Møller "Gorm", sender direkte fra TV-Byen; interviews, musik og konkurrencer.
H.O.P.L.A.-nålen.
1959
TV-senderen i Næstved indvies og Sydsjælland samt Lolland-Falster, kan nu modtage tv fra København.

"Cirkus Buster" har tv-premiere. Det bliver sendt fra Tivolis Koncertsal, med Buster Larsen som cirkusdirektør.

Danmarks Radio åbner et arkiv - Bånd & Film, som medarbejderne kan bruge til at søge i, når der skal bruges klip til udsendelser.


1957
Rangstrup-senderen, åbner som nummer fire i rækken, af nyopførte gittermaster, fastspændt med stålbarduner. Senderen skal dække Sønderjylland, med Danmarks Radio TV på K7, og de tre radiokanaler fra København.

Hele landet er samlet foran tv-apparatet. I fjernsynet er der indsamling, til fordel for Ungarn, over tre lørdage, med titlen "Underholdning for millioner". Det var et stort direkte-transmitteret underholdningsshow, med Svend Pedersen, Volmer Sørensen og Otto Leisner, som blev samsendt over radioen.

Statsradiofonien, udsender en pjece - Bag fjernsynets kulisser, med vejledning til seerne, og udtrykker bekymring i denne over, at for mange timer bag skærmen, vil gå ud over andre aktiviteter og fællesskabet.


1958
På bare to år er tv-salget steget med mange hundrede procent; der er nu 137.000 der betaler licens.

Nord- og Vestjylland kan modtage tv fra de to nye master, der er sat op i Frejlev (Aalborg) og Mejrup (Holstebro).

Kongens nytårstale sendes for første gang i tv.

1963
Halvdelen af hustandede betaler tv-licens.

De første bygninger i den kommende TV-Byen, tages i brug.

Når Aktuelt-redaktionen skal bruge luftbilleder, er det den nordjyske fotograf, Jens Steffensen, som sætter sig i flyvemaskinen. Her medbringer han sit 16mm Bolex kamera og flyver til de destinationer, som Aktuelt beder om at få dækbilleder fra. Filmrullerne skal derefter flyves til Aarhus, for at blive fremkaldt og redigeret. I starten blev filmrullerne kastet ud fra flyveren i lav højde over Tangkrogen, tæt på Danmarks Radios afdelingen ved havnen. Men da det var for tæt på bebyggelse, flyttede man ind og ud flyvninger, til Flyvepladsen Kirstinesminde i Skejby. Flyvemaskinen kunne ved denne manøvre få filmruller med, og disse blev fløjet til København, som en slags "intern" transport, og modsat. Hvis det var dårlig vejr pga. sne etc. blev filmrullerne kastet ud af flyveren, i lav højde over lufthavnen, til en ventende bil.
1962
23. juli blev der første gang i historien sendt tv via satellitten "Telstar" fra Amerika. Der havde ellers været planlagt en radiokæde mellem Europa og Amerika, via Canada, Grønland, Island og Færøerne, men med satellit muligheden, blev denne kæde sparet.

2. oktober, sendes det første direkte tv-indslag fra Aktuelt-redaktionen i Aarhus. Her har Danmarks Radio lejet sig ind i lokaler på Slipsvej ved havnen.

Danmarks Radio udgiver i samarbejde med Danida, den første Børnenes U-landskalender.
På Philips-fabrikken i København, havde man brug for et testbillede, så tv-apparaterne kunne testes for bedste billedkvalitet, før det blev sendt ud til forbrugerne, og også når montørerne ude i landets radio/tv-butikker, skulle rette antennen ind efter senderne. På fabrikken havde man tilknyttet Finn Hendil (1939- 2011), som var akademi-ingeniør og leder for udviklingsafdelingen. Han rodede med noget, som senere skulle vise sig at blive brugt i hele verden - prøvebilledet. Herunder er den første version kaldet - PM5540.
Testbilledet bliver også senere brugt som prøvebillede, både på DR TV og TV 2 i Danmark, samt mange andre lande i Europa - version PM5534.
1969
Danmarks Radio TV har indkøbt videoudstyr, så der nu kan optages i farver. 12. februar er der premiere på det første egenproducerede tv-program i farver "Klar I Studiet" med Flemming Jensen og Jens Bom som værter.

21. juli sidder mange oppe om natten, da der på tv transmitteres direkte fra "månevandringen" kl. 03.56 om morgenen. Det første menneske (Niel Armstrong) havde betrådt månen.

Pejlevognen sendes ud på de danske veje - først i Aalborg. Licenskontoret, som er en del af Danmarks Radio, kører ud og målte "lokal-oscillatoren", hos de borgere som var på listen over, ikke registreret betalende.
Kampagne er rettet mod "plankeværkslytterne" og sortseere. Effekten var der med det samme når det blev nævnt på tv og i radioen, at vognen kom til en nævnt by. Licenskontoret kunne tydeligt aflæse på indbetalingerne, at borgere fra den nævnte by, fik travlt med at få bragt tingene i orden.
1968
Der kommer farve på flere udsendelser, og tv-licenser, som udsendes på girokort, sendes ud til 1.188.000 husstande. Salget af farve-tv stiger, med 4000 stk. nye apparater op til vinter-OL i februar fra Grenoble i Frankrig, hvor åbningsceremonien sendes i farver. Samme år sendes flere transmissioner i farver fra Sommer-OL i Mexico.

Forsøget med lokal-tv bliver gjort permanent.

TV SYD sender som den første danske tv-station reklamer fra 1. oktober. Det er TV-Reklame der administrerer reklameblokkene og de udsendes før aftenens program kl. 19. En af de første der reklamerer på tv, er Lars Larsen som ejer Jysk Sengetøjslager. Han kommer selv frem på skærmen og reklamerer for dynerne. TV-reklamer, som stadig huskes af mange.

TV SYD bliver godkendt den 1. oktober, som den første regionale tv-station, under det kommende TV 2.
1995
Det højeste seertal på TV 2, til dato, bliver målt den 1. januar. Her vises "Olsen-bandens sidste bedrifter", som bliver set af 2.658.000 mio. seere.

Hybridnettet nedlægges, efter de regionale teleselskaber fusionerer til et stort selskab - Tele Danmark. De lancerer et landsdækkende kabel-tv (nu youSee).

3. april, bliver der for første gang, vist regionale tv-reklamer, på TV 2 regionerne.

ZTV Danmark åbner. Viasat ejer kanalen, som sender musikvideoer, reality, sitcoms', film og egenproducerede danske programmer. Flere kendte værter som Camilla Ottesen, Carsten Bang, Uffe Holm og Joachim Hediger er ansat.

1993
Dansk Melodi Grand Prix sendes for første gang i NICAM stereo på DR1. Det afholdes i OCC ved Odense og Tommy Seebach vinder med "Under stjernerne på himlen".

TV Avisen flytter sendetid til kl. 20.30.
TV 2 har stor seer-succes med deres første store fiktionsserie "Strisser på Samsø".
2008
DR Update åbner, og sender på DVB-T. Det er en 24 timers nyhedskanal der sender i "loop", og opdateres løbende gennem dagen.

3D tv-kanalerne på satellit er ved at blive udfaset i efteråret, da interessen for fladskærme med 3D er dalende, og der er en tendens til man har ondt i øjne og hovedet, efter flere timer med 3D briller på.

DR dropper 5.1 Dolby stereo lyd på DR1 og DR3, og udsender nu kun i 2-kanal stereo. Baggrunden for ændringen er, at DR har konstateret forringet lydkvalitet for mange seere, hvis tv, ikke kunne lave et downmix af god lydkvalitet.
DR afholder den 59. udgave af "Eurovision Song Contest" den 10. maj. Det store show, sendes direkte til hele verden, fra de gamle B&W haller på Refshaleøen i København. Der er tre værter på den store opgave - Lise Rønne, Pilou Asbæk og Nikolaj Koppel. Det bliver efterfølgende konstateret at projektet fra de gamle faldefærdige haller, løber op i en samlet pris på 334 mio. kr., en overskridelse på 100 mio. kr., i forhold til det budgetterede.

Der er seertal rekord til TV 2s succes-serie "Badehotellet". 1.623.000 mill. danskere ser med, da der er sæsonafslutning, i det afsnit, hvor der bliver indspillet en stumfilm på stranden. Det er filminstruktøren Gerhard Flügelhorn (Thure Lindhardt), der indtager badehotellet på Vestkysten.


I forbindelse med at "Vild Med Dans" har "Kobberbryllup" med 12 ½ sæson den 14. oktober, kan der for første gang i dansk tv historie, ses et 380 grader blive billede via YouTube, fra studiet i Jenagade på Amager.
TV 3 og 3+ lukker for tekst-tv i oktober.
Grunden for dette er, at seerne søger det meste information via hjemmesider eller app.
Emil Fra Lønneberg har premiere på DR TV og Thomas Winding fortæller med hans populære stemme, dubbet oven i den svenske tale.

DR TV sender BBC dokumentaren serien om krigskibet "HMS Ark Royal" togt i Nordamerika og titelsangen "Sailing" med Rod Stewart bliver en landeplage.


1994
1'eren som DR TV kalder sig, begynder fra den 10. oktober, at skrive DR1 i hjørnet af billedet, konstant.

TV Avisen flyttes til sendetiden kl. 21.00.

11. juli 1994 sender TV 2|VEJRET for første gang fra Sprogø ude i Storebælt. Så kan bygningen af Storebæltsforbindelsen følges på tæt hold.
TV-Bingo blev populært på lokal-tv og det overtog spillerne fra radio-bingo.
Her er det studieværterne Jette og Puk Elgaard (th) fra SIKOs Sportsbingo i Odense, som Kanal Fyn producerede.
(tryk for stor)
Danmarks Radio TVs billede i s/h, ved programoversigter i 1973.
MTG (Viasat) lancerer den første filmkanal - TV1000. Det er en betalingskanal der sendes i D2MAC kodningssystemet på satellit. TV1000 sender i starten og sport, børne-tv, koncerter og premiere afsnit af amerikanske serier.
Julehilsen til Grønland, bliver vist for første gang på DR TV.
"Morgennisserne" fra DR P3 bliver også samsendt på DR TV. Otto Leisner og Jørn Hjorting er nisserne.
TV 2 BUSINESS lukker den 31. december, pga. af svigtende interesse fra erhvervslivet. Den gik i luften i maj 2016, og fik en meget kort levetid af TV 2s ledelse.
(Screendump fra YouTube)
Gaderne ligger øde, da der på tv sendes "Ka' De li' østers", en krimi tv-serie af Leif Panduro på seks afsnit.

"Disneys Juleshow" bliver sendt for første gang på dansk tv. Først fra 1979, blev den sendt med dansk tale.
X Factor på DR1, er den 18. marts udsat for et teknisk uheld i en lydmixer, der gør at systemet skal genstartes under den direkte udsendelse. DR1 vælger at holde pause, i de minutter der skal bruges. Der skaber en del skriveri i medierne bagefter, for i al hast bliver der sat en trailer på, midt i aftenkaffen, om med et "upassende indhold" om et kommende DR3 program, og så vises en nødfilm i 4:3, om fugleracen - ternen. X Factor er ude af spil i omkring 10 minutter.

TV 2 BUSINESS starter den 17. maj. Det er en netbaseret tv-kanal, der er udviklet til kun at se på mobil eller tablet, og henvender sig tilerhvervslivet . Der sendes døgnet rundt erhvervsnyheder og emner med business relateret baggrund.
"Badehotellets" udendørskulisse ved Risby-studierne ved Albertslund. De blå plader bruges til "croma key", så der kan lægges en ønsket baggrund ind digitalt. (Foto: Dansk Radio)
2017
Analyseselskabet Kantar Gallup måler nu også seertal på tv-streaming. Nye målinger i starten af året viser at 390.000 husstande streamer dagligt, og det svarer til hver 6. hjem. Heraf ser 154.000 husstande kun de daglige tv-programmer på en tablet/mobil eller pc. De mest populære måder at streame tv på, er via DR TV og TV 2 PLAY app.
Herunder det første opførte studie ud af tre - Studie 1 på 300 m2, som blev indviet i 1965. Studie 3 og 5 var på henholdvis 600 m2 og 400 m2. (Foto: Dansk Radio)
TV Avisen sender nu i farver fra den 2. oktober, med Steen Bostrup som den første vært. TV Avisen bliver produceret og sendt fra Studie A på 4.sal, i Ny Fløj fra Radiohuset. Redaktion og klipperummene lå på 1. sal.
TV-Sportens logo, 1978.
1978
Ved kommunevalget i marts, blev der for første gang sendt regional-tv. Der blev lavet studier rundt i landet, hvor der teknisk manuelt blev skiftet mellem landsprogrammet og de regionale studier.
Det fynske testbillede fra studiet i Odense til kommunevalget.
Et nyt lovforslag blev også vedtaget i maj måned, for de små "græsrods" tv-kanaler. Der kunne fra 1. november - når det analoge signal blev slukket, sendes på det nye DVB-T. Der skulle deles sendetid med TV 2-regionerne, der fik mulighed for at udvide sendetiden med uddybende indhold, som der ikke var plads til i sendetiden på TV 2s hovedkanal.
Pause-fisk på DR TV, er på skærmen for første gang. Mellem programmerne hvor der er en længere pause, bliver de "sat" på.
Et akvarium var opstillet i et hjørne af et tv-studie i TV-Byen hvor kameraet der også filmede "skilte" til programoversigter, kunne drejes mod akvariet.


Pejletjenesten under deres søgen efter tv-piraten i Randers - TV-Station Randers.
Vittighedstegning bragt i Søndagsavisen, 20. august 1981.
"MERCUR", en tv-serie på 10 afsnit, har premiere den 6. marts. Det er den første tv-serie lavet specifikt til TV 2 Charlie, hvor målgruppen netop er seere, der var "unge" i 1960'erne. 621.000 seere er med fra første afsnit, og det er ny rekord på TV 2 Charlie, hvor tallet er dobbelt så højt, efter sidste store seermagnet, en serie om revyer. "MERCUR" - historien om Danmarks første piratradio, der fra en skib i Øresund sendte populærmusik og reklamer ind over København fra 1958, og senere Fyn og Jylland, indtil en særlov, lukkede en stor arbejdsplads i 1962. Serien er fiction med andre navne og arbejdsfunktioner, men historien er berettet ud fra de virkelige hændelser der skete - da der var musik i højtalerne fra Radio Mercur.
(Foto: TV 2 Charlie)
I marts lukker Club Lorry, TV 2 / Lorrys's seerklub som giver rabatter og oplevelser, da Kulturministeriet har erklæret den ulovlig. Et forsøg på at drive klubben som privat selskab lykkedes ikke: »Det viste sig at være problematisk at overlade klubben, medlemskartoteket og navnet til private firmaer,« fortalte Dan Tschernia (dengang direktør) til bladet Journalisten.
Carsten Andersen (tv), er gæst i programmet, sammen med hans tvillingebror - Mogens i 1953.
(Foto: J. Barnell/Det Bedste)
2. juni, bliver Dronning Elizabeth II af Storbritannien, kronet, og ceremonien fra Westminster Abbey, optages på film til tv, og det giver fjernsynet et gennembrud i Danmark. Filmen flyves umiddelbart efter kroningen til Danmark og Danmarks Radio TV, udsender det kl. 22, på dansk tv. Alle skal se med, og foran radio-butikker, der også sælger fjernsyn, står dem, der ikke har et apparatet, i store forsamlinger, for at se med.

Tv-sendetiden udvides nu til alle de dage, der før var "tv fri", men kun med genudsendelser af programmet fra dagen før.
Videooptagelser til tv-produktionen overtager de gamle filmruller og "klaptræet" bliver lagt på hylden. Det blev brugt til to ting, som skulle bruges ved filmklipning og redigering. Med kridt kunne der på det, skrives info om hvilket klip i rækkefølgen, der nu blev indspillet, info om titel, dato og nummer. Selve "klappet" blev brugt ved klippebordet, når den optagede lyd fra spolebånd, skulle synkroniseres sammen med billedet.

"Uret" som blev udsendt fra tv-antennen på taget af Radiohuset, 1949.
TV-billede sendeantenner >.
TV-lyd sendedipol.
FM-sendedipol.
"Søren Ryge Direkte" på DR1, har 25-års jubilæum. Koceptet har altid været direkte tv, fra hans have på Djursland. I 1992 blev det første direkte program "DR Derude", med kun 1 kamera i brug, sendt som en produktion fra TV-Provinsenheden i Aarhus.
2005
TV 2 Film, som sender film 24/7, åbner i november. Sendte til 2007, reklamer mellem filmene. (lukket 2015).
Næsby Lokal-tv, 1978. Borgmester Verner Dalskov (1932-2017) er med i studiet udover en leder og trænere fra Næsby Boldklub. Der er gæster ved bordene. (12:05)
DR1 sender de restaurerede udgaver i HD-format af "Matador" med start i maj. Der er er blevet brugt flere år på at rense og give et ansigtsløft på de originale filmstrimler fra 1977, hvor de første optagelser er fra.

Live-synstolkning på DR har premiere. Det er på det direkte program "Alle Mod 1" fredag aften som sendes på DR1. På kanalen DR1 Synstolkning kan stemmen fra Steen Kramhøft høres med kommentarer til blinde og svagtsynede.

Danmarks spillede sig til en 5-1 sejr over Irland på Kanal 5 den 1. november og det gav seer-rekord til tv-kanalen. Seertallet blev målt til 1.284.000 og hen mod slutningen af kampen sad knap 1,5 mio. og så med.
2003
TV 2 Zulu har premiere på Zulu Bingo med Jan Elhøj som vært.
Et skørt program med mange præmier. Der skulle også lugtes til "osten" og så kunne seerne også følge figurene Hygnos fra Kneppos og Kondiløberen.
2018
DR har fået lavet en måling, udarbejdet af analyseinstituttet Megafon, hvor de undersøgte - hvem og hvor mange der benyttede sig af DRs forskellige tilbud, henover én uge. Undersøgelsen viste at DR benyttes af gennemsnitlig 94% af befolkningen indenfor de 7 dage, med en svag overvægt for provinsen. Region Midtjylland havde flest brugere af TV, radio og internet-stream med 95% og i Region Hovedstaden var der 93% brugere.

TV 2 Lorry, den regionale tv-kanal fra København, relancerer deres nyhedsprogram i december. Der er ikke mere én fast studievært i et tv-studie, der guider igennem programmet. Det er istedet erstattet af en grafisk præsentation, der fortæller om næste indslag, hvor der i flere nyhedsklip er én reporter med i "marken". Seerene raser over det nye tiltag og på tv-stationens facebook side er reaktionerne bl.a. at - det ligner noget én 9. klasse kunne have produceret og det er som at se lokal-tv i 1980'erne. Direktøren for TV 2 Lorry - Morten Kjær Petersen udtaler til avisen BT: »Det er forventeligt med kritik. Det er en stor forandring, som kræver tilvænning fra os og fra seerne. Sådan er det med al forandring. Vi møder heldigvis også positive reaktioner,«
Han forklarer også til avisen, at det nye koncept uden studie er del af en bredere strategi. »Vi vil gerne tættere på vores seere og være mere nuanceret i vores historier. Vi vil gerne gentænke måden at fortælle tv-historier på. Det mest synlige er så, at vi er taget ud i virkeligheden og forladt tv-studiet«.
DR TV starter med daglig tælling af stationens seertal. Der er hos udvalgte seere, opsat en boks ved fjernsynet, hvor der med en remote trykkes med talknap, hvilken tv-kanal man ser på lige nu. På den måde kunne analyseinstituttet Gallup, indhente informationer til udarbejdelsen af en "Seer top 10 liste".
Hutilihut! råbte Flemming Toft den aften på TV 2, da han var sportskommentator til finalekampen i EM den 26. juni.
I stuerne sidder danskerne (seertal opgjort til 2.632.000 mio.), samlet ved skærmen, sammen med venner og familie.
EM-finalekampen mellem Danmark og Tyskland spilles på Nya Ullavi i Göteborg, Sverige.
Danmark bliver Europamestre, da John "Faxe" Jensen og Kim Vilfort scorer to mål og vi vinder 2-0.

"Få mere ud af Deres TV".
Radio- og tv-butikkerne havde et fjernsyn stående i vinduet med nyheden om det nye "medie" som nu kunne ses på fjernsynet, hvis det var forberedt.
(Screendump af den nye grafiske præsentation)
1967
Der kommer farver på de første udsendelser fra Danmarks Radio TV, som tester fra marts, på en en UHF-forsøgssender, der er monteret på Gladsaxe-senderen, og herfra startes der officielt den 26. marts. Der er 400 seere der har ét farve-tv.
2019
TV 2 Play, streamingtjenesten fra TV 2, runder 500.000 brugere.

Danmark vinder for første gang VM i herrehåndbold og 2.740.000 danskere så tv den 27. januar, da kampen mod Norge blev spillet i BOXEN i Herning. Kampen blev både sendt på DR1 og TV 2. Ikke siden 1992 da Danmark vandt EM i fodbold, har så mange seere set tv.
Mikkel Hansen kysser pokalen i Herning. (Screenshot fra tv2.dk)
DR 1 sender "Dansk Melodi Grand Prix" 2019 fra Jyske Bank Boxen i Herning i februar og Melodi Grand Prix showet bliver for første gang synstolket live for hørehæmmede.

TV 2 fraflytter tv-studiet på 1. sal med vinduerne ud mod ventesalen på Københavns Hovedbanegård. Siden 2002 er der blevet sendt "Go' morgen Danmark" og "Go' aften Danmark" direkte herfra. De bliver herefter sendt fra et tv-studie placeret i en glaspavillon, beliggende i Tivoli. Andre programmer har også lånt tv-studiet på hovedbanegården, bl.a. det sidste der blev sendt fra studiet i maj "Partilederrunden" efter der blev udskrevet valg.

24Nordjyske - Danmarks første 24-timers tv-nyhedstjeneste lukker den 30. august. Nordjyske Medier som lavede nyhedsprogrammerne, startede på kabel-tv i Nordjylland i 2003, i et samarbejde med lokale antenneforeninger. Den blev senere lagt ud på youSee landsdækkende kabel-tv og kunne ses med abonnement. DK4 sendte også hver aften indtil lukningen - en kort nyhedsoversigt produceret af 24Nordjyske.
TV 2 Danmark åbner den 1. oktober 1988. 
Klip og tv-reklamer fra de første timer. (20:09)
TV 3 Scansat, jingle, 31. december 1987. (00:40)
Kanal 2, jingle. (00:20)
1. december stopper DR1 med at sende lørdag- og onsdags Lotto, som var "live" fra lotto-trækningen, der skete hos Danske Spil i Brøndby. Dansk Tipstjeneste (nu Danske Spil) startede lottospillet i 1989 og DR1 har siden 1999, i starten under navnet "Held og Lotto", sendt trækningen om lørdagen.
"Vild med dans" der er TV 2s største seermagnet, sender sæson 16, fra nye studier på Vermundsgade i København Ø.
Det bliver en historisk sejr, de 1.1 mill. seerne overværer i november, da finalen sendes direkte fra Forum Horsens. Skuespiller Jakob Fauerby og Silas Holst skriver verdenshistorie, da de som det første par - af samme køn, vinder trofæet.
2020
youSee som leverer kabel-tv til 1,2 mill. danske kunder, stopper samarbejdet med Discovery Networks Danmark, som bl.a. distribuerer Kanal 4, Kanal 5, 6'eren og Eurosport-kanalerne.

Den 2. januar lukker de tre DR-kanaler DR 3, Ultra og DR K ned som ordinære tv-kanaler. DR 3 og Ultra fortsætter udelukkede som stream på nettet og DR K indlemmes under DR 2.

TV 2 SPORT X, åbner den 4. januar. Den vil sende med fokus på internationale stjerner og på stærke rettigheder som spansk fodbold, italiensk fodbold, ATP- og Wimbledon-tennis, NBA-basketball, X Games, VM-atletik, skiskydning samt alpint skiløb og langrend. TV 2 SPORT X overtager også rettighederne fra tjenesten strive sport der lukker ned i Danmark.
2. juni lukkede det "gamle" DVB-T signal der havde sendt fra alle danske tv-master siden 2009, da de analoge VHF/UHF-signaler blev slukket. Alle terrestriske digitale tv-signaler fra udbyderen BOXER, lokale tv-kanaler og DR bliver nu udsendt via standarden DVB-T2, som er anden generation og en teknisk forbedret version.
Der er i 1976 i alt 1.650.000 fælleslicens-betalere i landet. Fælleslicens er dem der betaler for både radio og tv og radiomodtagere. Der 513.000 der ejer et farve-tv og betaler derfor et ekstra tillæg. På 1 år var stigningen på tilmelding af farve-tv på 184.000 bopæle. Der var stadig danskere der ikke havde tv i hjemmet og derfor kun betalte radiolicens. Dem var der 120.000 af.

TV udlejningsbutikken D.E.R. der havde landsdækkende butikker, hvor man kunne se et udvalg af de farvefjernsyn de udlejede, havde kendte ansigter til at promovere for butikken. Her der det sangeren John Mogensen (1928-1977) der er blikfang.

Danmarks Radio TV havde i dagbladene, en rubrik med - hvornår der kunne ses prøvebillede. Det var til gavn for antennemontøren, der skulle opsætte VHF-antennen. Desuden kunne tv-reparatøren se billedet, når V og H skulle justeres.
Tv-piraten står her med hans hjemmebyggede tv-sender, som kan dække det meste af Randers på kanal 3.
(Foto: Leif Bomberg)
Tv-senderen.
Der havde ikke været meget for de yngre seere, i de første sendeår fra Danmarks Radio. Men fjernsyn for børn har premiere med programmet "Kikkassen".  Med et stort smil, tonede Ingrid Skovgaard frem på skærmen med sin lille primitive trædukke - Lillebror, hvis stemme havde Bob Goldenbaum bag. Lillebror sad og spillede lidt på sit sorte børnepiano, og så hoppede han han til Ingrid, hvorefter de to snakkede lidt sammen, inden en fortælling eller en lille film for børn blev vist – enten ved levende billeder eller fotografier. Alt sammen meget enkelt, men utroligt populært. Ingrid Skovgaard blev en folkekær studievært for hendes pædagogiske tilgang til stoffet og store empatiske udstråling. 
(Foto: DR)
84% af husstandene har tv, fordelt på 1.220.000 med s/h tv - et faldende antal, og farve-tv er modsat kraftigt stigende til 330.000 stk.

Den første videomaskine til hjemmebrug, som har VHF-tuner, lanceres af Philips.
DR TV sender Valg 75 i starten af januar, direkte fra Christiansborg i farver. Men i TV-Byen, er der endnu ikke et farve-kamera, på skiltet med programoversigt og ur. I teksten ses, at der sendes i farve fra valget kl. 21.00.
DR TV sender for første gang, 1. juledag, juleshow fra Disney under titlen "Disneyland - Fra Os til Jer" med Ove Sprogøe som fortæller.
1979
"Kanal 22" har premiere på DR TV. Det er et direkte aktualitetsprogram fra TV-Byen med værterne Gregers Dirckinck-Holmfeld og Hans-Georg Møller.

Søfarts-TV er en Danmarks Radio aktivitet, som starter i maj. Der overspilles seks timers tv på VHS, plukket ud af programfladen, af udsendelsesredaktionen. Hver 14. dag, udsendes båndet til skibe i den danske Handelsflåde. Der var 16 skibe der modtog bånd i starten, og efter en årrække var tallet oppe på 350 skibe.

"H.O.P.L.A", (Humør, Oplysning, Populærmusik, Livsglæde, Aktivitet) med Otto Leisner, er et nyt tv-program for de unge der er blevet ældre på DR TV. H.O.P.L.A.-nålen gives til deltagerne.
"Disney's Juleshow" vender tilbage til DR TV eftermiddagsflade juleaftensdag, efter flere års fravær. Fra 1979 blev programmet sendt 1. juledag under titlen "Disneyland - Fra Os Til Jer".
TV 2 Sport en nu en ren MTG kanal, efter at TV 2 Danmark sælger deres andel.

Streamingsitet fra TV 2 - TV 2 Sputnik lukkes ned og erstattes af TV 2 Play.

Fra 18. august, begynder TV 2 også at sende "Go' Morgen Danmark" i weekendfladen.

TV Avisen skifter sendetid til kl. 21.30.

The Voice TV lukker og bliver til 7'eren, som også SBS TV står bag.

TV 2 starter med at sende visse programmer HD dog er meget opskaleret SD.
På Fyn sender den regionale TV 2/FYN+.

1. november, udvider DR med tre nye tv-kanaler på de digitale sendenet. Det er med børnekanalen - DR Ramasjang, kultur på DR K, og DR HD som udsendes i 720p kvalitet. DR1 udsendes kun i SD opløsning, men vil senere, når DR1 er ombygget til HD-afvikling, sendes i denne opløsning. Derefter udfases DR HD.

TV 2 Zulu sender "Comedy Galla" i september. Der bliver helt stille i Operaen, da aftenens vært Sofie Linde, pegede ind i kameraet og siger - "Du ved godt selv, hvem du er" og brugte anledningen til at fortælle om sexchikane og afpresning i begyndelsen af sin karriere på DR. Det giver hen over efteråret, anledning til mange anmeldelser fra kvinder, der i gennem årene, indenfor alle fag, er blevet chikaneret. Der bliver også afskediget flere kendte tv-værter, såsom Jens Gaardbo og Jes Dorph-Petersen.
TV Avisen og TV-Sporten sender fra de nye TV-A bygninger i TV-Byen i Gladsaxe. Der er premiere kl. 19.30 den 8. oktober fra studie 5. Studiet har ellers stået klar til brug i flere år, men edb-teknikken (DORA afviklingsudstyret) har drillet. 157 mill. kr. har det nye TV-A hus kostet, hvoraf 97 mill. kr. er brugt på ny teknik.
Ilustreret oversigt over TV-A huset i TV-Byen i Gladsaxe.
(tryk for stor)
Rundvisning i Studie 1 i 1965. Lydoptagelse af rundvisningen, hvor den tekniske leder Tage Krebs og produtionsteknisk konsulent Keld Larsen, fortæller om hvordan man laver en dramatisk produktion. (58:38)
Åbn reportagen på en ny fane
2022
Statsminister Mette Frederiksen (S) afsluttede det sidste tv-transmitterede corona-pressemøde den 26. januar 2022, og ifølge en pressemeddelelse fra TV 2 har de tre store tv-kanaler - DR 1, TV 2 og TV 2 News i alt transmitteret og samsendt 25 pressemøder fra Statsministeriet siden 6. marts 2020. 18 af disse pressemøder har haft millionseertal med over 1,5 millioner seere som gennemsnit.  Den største dag med 2,9 millioner seere, var til pressemødet den 17. marts 2020.

Danskernes forbrug af flow-tv er ændret, viser en undersøgelse som DR Medieforskning har lavet. 2022 er nemlig året, hvor vores tidsforbrug på streaming af tv, radio, musik, gaming og brug af sociale medier overhalede traditionel tv (flow-tv), radio samt trykt og digital nyhedslæsning. Seertallene til flow-tv er faldet fra 27% til 22% svarende til 10 minutter om dagen for unge mellem 15 og 24 år, mens vi modsat bruger 27% af vores medieforbrug på streaming af film og serier, som er 110 minutter hver dag. mod 19% i 2021.
I 2022 er gennemsniitet for en dansk seer; 103 minutter på flow-tv og 112 minutters streaming.
Billeder af fjernsynsskærmen i 1962. Danmarks Radio TV sendte et s/h billede med uret før et program, og i pausen før næste udsendelse, blev der angivet næste starttid.
(Fotos fra dias: Jan Mikkelsen)
TV3 Skandinavien som startede 31. december 1987 med fælles programmer til Danmark, Norge og Sverige, blev fra den 30. september splittet op og der sendes nu tre forskellige TV3-stationer. TV3 Danmark får en nyhedsredaktion i København, men bliver stadig sendt fra London i England pga. de mildere tv-reklamerestriktioner, der bl.a. indebærer at tv-programmer må afbrydes med reklameblokke.
2023
TV 2 Lorry bliver til TV 2 Kosmopol i januar. Efter 34 år, skifter regional tv-stationen på Frederiksberg navn. Navnet "Lorry" stammede fra det tidligere forlystelsessted, der lå på adressen frem til 1977. TV 2 flyttede ind i de lejede lokaler i 1989 og købte det i 1999. TV 2 Kosmopol når ud til 34 kommuner og har godt 2,1 millioner potentielle brugere og seere.
TV 2 starter med addressable TV på TV 2 Play, og det er ikke længere muligt at afvikle regionale tv-reklamer på traditionelt klassisk tv. Addressable TV er hybriden mellem den traditionelle tv-reklame og den digitale reklame. Med location på brugernes enheder der afvikles på, er det mulighed for at leveret præcis kommunikation til den enkelte husstand og målrette reklamerne til de relevante målgrupper. Der kan vælges om tv-reklamer skal vises først eller sidst i reklameblokken, i et specifikt geografisk område eller en målgruppe, f.eks. omkring sportsbegivenheder. Algoritmebaseret indkøb gør det muligt at afvikle kampagner ud fra givne data - e.ks. vejrdata, som kan styre, hvornår kampagnen skal afvikles på baggrund af temperatur og vejrprognosen.
Den ny tv-teknik på Kanal Fyn, 1984. (Foto: Kanal Fyn)
Kanal 2, prøvebillede med tekst loop,
"KANAL 2 - KUNDESERVICE - 01-323888". (04:32)
I marts skifter TV 2 logo. Efter mere end 35 år med samme stations-id logo, der gennem årene kun er ændret med små detaljer og farve, kommer der en større ændring med et nyt brand på alle TV 2's platforme.
1988.
2023.
Alle 16 TV 2-sendere på UHF er i drift fra november. Den sidste mast som Statens Teletjenste indviede var Vordingborg-senderen på kanal 58. Den skal, udover hovedprogrammet fra TV 2 i Odense, også fra januar 1991 sende den regionale tv-station TV2 ØST fra Vordingborg (senere TV ØST).
TV 2 sender tre-dimensionale tv-film som seere med 3-D-briller, kan se hjemme fra sofaen. Føtex og Kvickly sælger de specielle briller - med rødt og blåt glas.
D2MAC-keys fra hjemmeside.
PM5540.
Prøvebilledet i s/h, i 1966.
En radiotekniker tjekker fjernsynet med prøvebilledet fra - KØBENHAVN, der blev udsendt fra masten i Gladsaxe.
(Foto: DR)
PM5534.
2024
I forbindelse med at H. M. Dronning Margrethe giver tronen videre til Kronprins Frederik den 14. januar, samsendes der live på både DR P4, DR1 og TV 2, et fælles underholdningsprogram - "Dronning Margrethe - Den største tak", fra en scene på Kongens Nytorv i København. Op mod 40.000 er mødt op på pladsen.
Både DR 1 og TV 2 sender hele dagen den 14. januar, fra indsættelsen af H. M. Kong Frederik X i København. Der er over 300.000 mennesker der vil hylde kongen i gaderne, og kl. 15.00 proklamerer Statsminister Mette Frederiksen - fra balkonen på Christiansborg Slotsplads, at H. M. Dronning Margrethe er abdiceret og H. M. Kong Frederik X er indsat. Der var 2,3 millioner seere der fulgte med på DR1 og 1,8 millioner på TV 2.
Dansk TV historie fra 1932 til nu....

1932
Det første forsøg med tv-transmission i Danmark, sker fra Politikens Hus på Rådhuspladsen i november. Der sendes fra avisens lokaler, tværs over Rådhuspladsen, til Arena Teatret ved Tivoli. Der sendes i et samarbejde med engelske "Baird Company".
1938
I oktober er der igen forsøg med tv-forevisninger i Politikens Hus. Den hollandske elektronikfabrik "Phillips" opstiller udstyret.
1947
Fra Den Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Øster Vold i København, sendes der tv i fem dage med hjælp fra et fransk firma, der opstiller et tv-demonstrationsstudie.
1948
Fra den 19. september, har Tivoli i København, "Britisk Udstilling". Herfra laver Statsradiofonien forsøg med tv, i 16 dage, og er tv-forsøg nummer tre i Danmark. Radiorådet beviliger herefter kr. 130.000.- til indkøb af tv-forsøgsudstyr
Lily Broberg er den første speaker, i den første danske fjernsynsudsendelse.
Skitse af de tre tv-studier. (Tryk for stor)