Det samlede signal fra mixeren føres gennem >

Registeringsoptager.
I mange år blev der brugt spolebånd, senere VHS optagelser og nu harddisk. Udsendelserne gemmes til flere formål:

Til kontrol fra myndighederne i tilfælde af klager.
Der skal tilsendes programmer fra en vis periode til Statens Mediearkiv.
Stationen kan finde klip og programmer til genudsendelser.

RDS encoder.
Der kan via PC ændres tekst på modtagerens display.
Impuls fra afvikling kan give lytteren trafikmelding ved at indkoble TA.
Playlist fra afvikling sender information til RDS encoder om musiknummer og kunstner, så radioen viser dynamisk tekst.

Lyttermåling.
Sammen med signalet sendes et impuls der registreres på udvalgte modtagere med indbygget funktion for dette (PPM).
Det muliggør at indsamle data om lyttertal som måles af Gallup Radio-Meter.

Nyheder.
Er stationen tilknyttet et fælles nyhedsnet med andre stationer, modtages nyhederne via netværk og indkobles via afviklingen.

Overvågnings CD.
I tilfælde at udfald fra studiet, starter der automatisk en CD som indkobles efter en angivet pause tid på senderen.

Kompressor.
Giver lyden og speak en "kærlig" behandling før det kommer i æteren. En kompresser er indsat som det sidste led inden det når ud til senderen, og den laver et samlet mikset lydniveau.

APL linie.
Et fast kredsløb, som fører det færdige signal fra mixer, til senderen. APL er en privat telefonlinie, uden fast nummer, (hos det tidligere KTAS betegnet som en Afgiftspligtig Ledning eller Abonneret Privat Linie,) som kan bruges til at overføre data og lyd, der overholder et fast niveau. Flere stationer havde tidligere faste APL linier til idrætshaller, andre studier ude i byen og indkøbscentre, hvis man ofte skulle sende direkte fra de pågældende steder.


Før lyden fra mixeren i studiet, når ud til senderen, skal signalet først gennem det tekniske "hjerte" i baglokalet på radioen - teknikrummet.

Gå til Dansk Radio forside
Billederne er fra Radio 3 Odense.
(Fotos: Dansk Radio)
Fra mikrofon til sender
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Besøg på Radio 3 i Odense (lukket i 2012).
APL Koblingsdåse, hvor der i den nederste grønne klemrække, monteres L/R kabel fra output på udstyret.