Gå til Dansk Radio forside
Besøg på Ringsted Radiomuseum
Dansk Radio besøgte i eftersommeren 2014 - Ringsted Radiomuseum.

Radiomuseet har adresse på Sct. Hansgade 34 i Ringsted bymidte. I et tidligere kapel fra 1902, som hørte til byens kirke Sct. Bendts, har museet haft sin store samling siden 2013.
Formand, Bjarne D. Nielsen.
Ringsted har altid haft noget med radio og tv at gøre - ikke med programmer til mediet, men med det tekniske, inde bag kabinettet.
Siden 1970'erne har Teknisk Skole Ringsted - nu ZBC uddannet, og undervist Radiomekanikere.
To af de tidligere lærere - Niels M. Holm og Bjarne D. Nielsen, blev tidligt klar over, at der ikke måtte smides noget ud, men det skulle gemmes for fremtiden.
Resultatet er en fantastisk samling af danske radio- og tv apparater. Kun et fåtal kan vises på museet, men det er bestemt et oplagt mål for en sjov historie, fortalt enten af en rundviser, eller den information der er skrevet ved hvert apparat.

Man går gennem museet kronologisk, fra de første lydapparater til digital-tv i den anden ende.
Bjarne D. Nielsen viser det første apparat der kunne afspille musik fra en lakrulle, hvor musikken var skåret i.
Matriser og labels til grammofonpladefremstilling.
Tråd til optagelse på trådbåndoptager.
NAGRA reportage spolebåndoptager.
Museet har af DR Museet, fået overdraget en af de første magnetbåndoptagere, Statsradiofonien fik til test i 1937.
B&O fjernsyn fra 1955 - kaldt for "Trillebøren", da der var hjul og håndtag monteret, så den kunne transporteres.
Skymaster radioen, som har stået på i dine fine gemakker på Christiansborg i København.
Højttalere gennem tiden...
Første forsøg med billedvisning.
Radiomuseet har åbent fra 1. april til 31. september, på tirsdage, onsdage og torsdage samt søndag fra kl. 11 til kl. 16, eller efter aftale på andre dage.
Der kan laves rundvisning for grupper på max. 10 personer.
Entré 50.- pr. person incl. kaffe og kage, som kan nydes i museets café, hvor man så kan studere en tidslinie fra Danmarks Radios lange levetid, og se video med udvalgte emner.

Udenfor sæsonen kan der også aftales at åbne efter aftale med museet, som træffes på tlf. 57615700 eller 57643385.

Se mere på radiomuseum.dk eller på museets Facebook side.


Tak til Bjarne D. Nielsen for turen rundt!
LYREC-maskiner. Det var også dem Radio Mercur brugte i deres produktionsstudier.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld