Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
DXing - at lytte til fjerne radiostationer
Når der lyttes til radiostationer fra andre lande og over lange afstande, med egen antenne, enten fra en indbygget stavantenne på modtageren eller wirer/dipoler opsat på en mast udenfor, kaldes det for - DX (D = Distance X = Det ukendte).
DXing går ud på at opfange, identificere og rapportere på e-mail eller post til radiostationen, med de programdetaljer, man har aflyttet.

Læs mere om emnet hos Dansk DX Lytter Klub.
Et af de første danske radioprogrammer som kom fra udlandet, har sat sig historisk fast i erindringen, især hos dem som lyttede til radio under 2. Verdenskrig og tyskernes besættelse af Danmark fra 1940 til 1945.
"Her er London - Her er London, BBC sender til Danmark", lød det ud af tragthøjtaleren i mange stuer, om aftenen kl. 20.30, når den rumpeformede antenne var drejet ind på den bedste modtagelse fra BBC i London. Der kom den daglige "Radioavis", oplæst på dansk, af bl.a. journalisten Johannes G. Sørensen. BBC London var også formidler af "budskaber" til den danske modstandsbevægelse. Det skete med hilsener til "Tove", "Eigil", "Gunnar", "Helga" osv. Modstandsbevægelsen havde en liste over navnene og kunne med dette kodesprog, få oplysninger om, hvor de engelske flyvemaskiner, smed våben og ammunition, ved næste overflyvning af Danmark.

Radioudsendelserne på dansk fra især BBC var - sammen med den illegale presse - under krigen de vigtigste informationskilder. Aviserne og Statsradiofonien, som kun havde én radiokanal, var underlagt tysk censur, og hvis der skulle høres andet på radiomodtageren, kunne der f.eks. høres musikprogrammer fra den kraftige sender fra Tyskland "Königs Wusterhausen". Der var indskrevet i den tyske lov, at der skulle sendes programmer til alle nabolande.

Efter krigen blev der åbnet flere danske programmer, og der kunne høres kristne udsendelser fra bl.a. Norea Radio, mens de fleste stationer sendte en blanding af især nyheder, kultur, politiske kommentarer, underholdning, information og propaganda, men også brevkasse-udsendelser med lytternes indsendte spørgsmål, konkurrencer og sågar sprogkurser. 

Af danske radiostationer som er blevet udsendt i udlandet - kortvarigt i 14 dage, var Radio Viborg. I 2001 blev den jyske lokalradio sendt direkte ud til 200 udsendte soldater, i det danske hovedkvarterskompagni i FN-missionen i Eritrea, i det nordlige Østafrika. Forsvaret nedtog Radio Viborg på en transistorradio i Karup og opsendte signalet via deres egen kommunikationssatellit. Det tog 1,5 sekunder at nå frem til kompagniet, som derfra sendte det videre ud på små jordbaserede sendere. Jyderne i Eritrea kunne godt lide Radio Viborg, imens dem fra Sjælland hellere ville lytte til The Voice fra København.

Kilder, foto, lyd og materiale
Aarhus Stiftstidende
Alice Persson
Anders Brandborg
Anker Petersen
Arne Hyldahl
Arno Hansen
Bianca Gajda Kirkeby
Bjarke Vestesen
Båndets historier
Carsten Wiedemann
DX-Fokus/DDXLK
Erik Bak
Erik Jacobsen
Erik Køie
Fakta om Sovjetunionen
Finn Poulsen
Flemming Nielsen
Fyens Stiftstidende
Hans Verner Lollike
Inge Pagh
Jens Thomsen
Land og Folk
Majbritt Didreksen Rall
Niels A. Holst
Niels Jakob Jensen
Per Benny Paulsen
Peter Witten
Poul Foged
Preben Stablewski
Rasmus Skov Christensen
Tim Riediger

og en særlig tak til Stig Hartvig Nielsen, for materiale fra bladet DX-Fokus som udgives af Dansk DX Lytter Klub
og til Kurt Ærenlund Pedersen (1942-2022), der i 2006 skrev en artikel om de danske radioudsendelser fra udlandet til
50-års jubilæumsbladet fra DSWCI. Med tilladelse, er dele af hans materiale brugt til siderne. 

> Indsend gerne materiale eller skriv hvis du har noget liggende til: mr@danskradio.dk

Var der lyttere til de danske programmer fra udlandet?

Under 2. Verdenskrig (1940-1945), lyttede store dele af den danske befolkning, til de daglige aften nyheder fra BBC i London.
I nyere tid var især programmerne fra Köln og Moskva mere aflyttet end andre. En undersøgelse i 1990 viste, at omkring 14% af den danske befolkning kendte til programmerne fra Deutchlandfunk og Moskva Radio var kendt af 9%. 1% lyttede til lidt forskelligt.

I aviser og blade, var der ofte meddelelser fra de forskellige radiostationer om sendefrekvenser, kommende programmer og lytterkonkurrencer.
Herover fra "Det Ny Radioblad" i 1950 med - "FREMMEDE RADIOSTATIONER der sender paa DANSK TIL DANMARK", en artikel fra Fyens Stiftstidende i 1965 med "Kortbølgenyt", og en præsentation af "Danske udsendelser fra udlandet" fra dagbladet VESTKYSTEN fra 1977.
(tryk for stor)
Peter Skræp (1932-2015) som boede i Nårup ved Tommerup på Fyn, var en af de mest trofaste lyttere til programmerne fra udlandet. Han havde flere kortbølgemodtagere kørende hele tiden, så han kunne følge med på båndende. Han skrev gennem tiden over 1000 lytterrapporter til Radio Polonia, og lyttede også med hver morgen, til det skandinaviske program på svensk fra Radio Japan. Han besøgte flere af de danske redaktioner rundt om i verden, og især turen til Vatikanet, husker han som en speciel tur.
Her fortæller han i oktober 2000, om hans hobby gennem hele livet. (03:20)
Pjece fra DDXLK, 1981. "Lyt til udenlandsk radio". (tryk for stor)
DX-lytning og introduktion til Dansk DX Lytter Klub. (tryk for stor)
Få mere information om Dansk DX Lytter Klubwww.ddxlk.dk
I 1942 skriver bladet "De Frie Danske" om flere "krigsforstyrrelsefrie udenlandske presseudsendeler", fra radiostationer der sender på dansk og fint kan aflyttes i Danmark.
De skrev også at; "Tyskerne tror jo, de vinder Krigen, naar de blot ødelægger den danske Udsendelse fra London", (med støjsendere).
Dansk radio fra udlandet

Der tages forbehold for fejl i frekvenser, tidspunkter etc. Alle tider er opgivet i UTC.
Der har været mere end 60 udenlandske radiosendere med dansk indhold gennem tiden. Men med afslutningen af den kolde krig, besparelser, udbredelsen af internettet og ændrede prioriteringer, var der i midten af 1970'erne kun seks radiostationer tilbage, der havde antennen rettet mod danske lyttere, og nu er der kun én radiostation tilbage fra udlandet, som sender på dansk og som kan høres i Danmark. Det er på FM-båndet, hvor R.SH sender fra den nordtyske havneby Kiel. Der sendes på hverdage; om aftenen, to korte regionale nyhedsoversigter med nyheder fra og om Sydslesvig, oplæst af en journalist fra Flensborg Avis. Der sendes på de to frekvenser der dækker Region Syddanmark.
Frem til midten af 1990'erne, hvor der gradvist blev færre udsendelser til Danmark, blev der sendt med faste sendetider på kort- og mellembølge og flere også via satellit og på FM. I 1994 var der under ti udenlandske radiostationer, der sendte til Danmark. Lyttertal kunne der kun gættes på, men ud fra lytterhenvendelser til redaktionerne og lytterbrevkasserne, var der en del faste lyttere til nogle af radiostationerne, mens andre angiveligt selv måtte opdigte breve - for at det skulle lyde som om, at der virkelig var interesse for at lytte.

Det var ikke altid at modtagelseskvaliteten var den bedste pga. forstyrrelser fra andre radiostationer, der sendte på de samme frekvenser eller nabofrekvenserne.