Gå til Dansk Radio forside
DR Fyn OB-vogn, teknik og diskotek
DR P4 Fyn råder over en OB-vogn der kan sende hjem til studierne, via den 12 meter høje teleskopmast eller 4G nettet.
Inde i OB vognen tilsluttes diverse udstyr og her sidder router og telesystemet.
Rygsækken (th) er den transportable sender journalisten har på ryggen i marken. Signalet går til OB vognen og derefter via senderen på OB vognen til en radiokædemodtager eks. Sdr. Højrup masten som sender det via fiber til DR Fyn.
Diskoteket
DR Fyn råder stadig over et mindre vinyludvalg og CDer.
Det gamle Diskotek er ét støvet kapitel. Alt musik ligger på servere i DR Byen.
STUDER og DALET servere til studierne.
Samlet krydsfelt for DR Fyn.
På kontorene skal der da høres DR... Så denne RADIOFORDELING leverer lyd, til de passive højtalere, på væggen.
Tak til Jesper Lind for turen rundt.
(Fotos: Dansk Radio)
DR Trafik i marken, her Finn Andersen med linken uden "rygsæk".
OB-vogn i drift med antennen rettet mod DR Fyns modtagermast.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld