Krydsfelt til Statsradiofonien, Aarhus Universitet.
I København åbner den offentlige institution - Statsradiofonien den 1. april 1925, som et forsøg. Efter flere år med flere forskellige radiofonistationer, havde den nyoprettede Statsradiofoni monopol på at sende radiofoni i Danmark.
I de første år, er det kun i København og opland, signalet kan modtages.
Allerede året efter i 1926, blev forsøget med Statsradiofonien gjort permanent.
To år efter blev den landsdækkende via sendemasten i Kalundborg.
I 1951 startede Statsradiofonien Program 2, på FM i København, og på mellembølge fra sendere i Kalundborg og Skive.
I 1959 blev navnet udfaset og Danmarks Radio bliver det nye navn.

Gå til Dansk Radio forside
Statsradiofonien
Det originale gamle krydsfelt fra Statsradiofoniens kontrolrum, som stadig er monteret på Aarhus Universitet.

KONTROLRUM - Det gamle skilt fra operatørrummet i Aalborghallen, sidder som et minde om en svunden tid, da radioen havde studier og teknik i bygningerne.

På loftet over salen på Aarhus Universitet, havde Statsradiofonien kontrolrum.

Giroindbetalingskort til Radioafgift, 1948.

Hjørne af standard konvolut, 1940.
Hjørne fra konvolut, som er fra 25-års jubilæet i 1950.
På loftet i Aalborghallen, kunne man her kable mikrofoner til Statsradiofoniens nu nedlagte kontrolrum.
Bemærk stikket til venstre - M49, det var til den meget brugte og dyre mikrofon fra Neumann.
Teknik, Aarhus Universitet
Teknik, Aalborghallen
Kontrolpulten med forstærkerpanelet i Aalborghallen, er tilbage fra 1952. Igennem ruden til venstre, kunne teknikeren se ned i salen.
Pulten blev nedtaget i 2014.
Udsnit af venstre sektion af pulten i Aalborghallen.
Teknik, Tivoli - København
Statsradiofonioens gamle linjekrydsfelt, som sidder under kælderen i Tivoli i København.
Her kunne laves forbindelse til Radiohuset mellem Tivolis Koncertsal, Glassalen, Harmonipavillionen og Christiansborg Slotskirke.
Linjekrydsfeltet plugs til de forskellige kablerlinier til Christiansborg Slotskirke.
(Fotos: Jens Palm Bacher)
Bagsiden af forbindelsespladen, med de gamle brune kabler.
Tilslutninger på loftet over Aalborghallen.
I 1937 anskaffede Statsradiofonien, to AEG Magnetofon spolebåndoptagere, som man lejede og afprøvede. Maskinen havde haft verdenspremiere to år før, i Berlin.
Båndet var fremstillet af papir og acetat med magnetbelægning.
Der kom senere seks båndoptagere til Radiohuset, og den viste herover har nr. 6. De blev brugt i Radiohuset frem til 1955.
Denne er udstillet på Radiomuseet i Ringsted.
(Foto: Dansk Radio)
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Grethe Otto er speakerpige, og annoncerer næste program fra studiet i Heilbergsgade 7, 1933.
(Foto fra bogen København - Kalundborg)
Teknik, Krituskirken, Baggesensgade - København
Statsradiofonien kunne sende fra mange steder i landet. I mange kirker, stadionhaller, på stadioner og koncertsteder rundt om i hele landet, var der tilslutningstavler til brug for lydtransmission til Radiohuset i København.
Forbindelsen blev oprettet med direkte kobberlinjer; direkte telefonkabler via diverse telefoncentraler. Nogle af dem kunne være ret kompliceret opkoblet, gennem flere centraler som havde forbindelse til forstærkerhallen i Radiohuset, som derfra koblede til det Regirum i Radiohuset, hvor signalet skulle bruges. Linjerne blev også kaldt for - et fast kredsløb.
(Fotos: Dansk Radio)
<----
Lydtilslutning til prædikestol og orgel i Kristuskirken.
(Foto: Claus Mølbæk)
(Fotos: Dansk Radio)
Teknik, Nykøbing F. Hallen - Nykøbing Falster
Sportsreportager fra Nykøbing F. Hallen blev sendt til Radiohuset fra disse tilslutningsbokse i kælderen under hallen.
(Fotos: Steen Kildegaard Andersen)