Krydsfelt til Statsradiofonien, Aarhus Universitet.
Virksomheden der skulle formidlede lyd til Danmark var Statsradiofonien, og startede i København, i april 1925, som et forsøg.
Allerede året efter, blev Statsradiofonien gjort permanent, og havde monopol på, at sende radiofoni i Danmark.
Radioen var en offentlig institution.
To år efter blev den landsdækkende via sendemasten i Kalundborg.
I 1951 startede Statradiofonien Program 2, på FM i København, og på Mellembølge fra sendere i Kalundborg og Skive.
Skiftede i 1959 navn til Danmarks Radio.


Gå til Dansk Radio forside
Statsradiofonien
Det originale gamle krydsfelt fra Statsradiofoniens kontrolrum, som stadig er monteret på Aarhus Universitet.

Det gamle skilt fra operatørrummet i Aalborghallen, sidder som et minde om en svunden tid, da radioen havde studier og teknik i bygningerne.

På loftet over salen på Aarhus Universitet, havde Statsradiofonien teknikrum.

Giroindbetalingskort til Radioafgift, 1948.

Hjørne af standard konvolut, 1940.
Hjørne fra konvolut, som er fra 25 års jubilæet i 1950.
På loftet i Aalborghallen, kunne man her kable mikrofoner til Statsradiofoniens nu nedlagte kontrolrum.
Bemærk stikket til venstre - M49, det var til den meget brugte og dyre mikrofon fra Neumann.
Teknik, Aarhus Universitet
Teknik, Aalborghallen
Kontrolpulten med forstærkerpanelet i Aalborghallen, er tilbage fra 1952. Igennem ruden til venstre, kunne teknikeren se ned i salen.
Pulten blev nedtaget i 2014.
Udsnit af venstre sektion af pulten i Aalborghallen.
Teknik, Tivoli - København
Statsradiofonioens gamle liniekrydsfelt, som sidder under kælderen i Tivoli, København.
Post- & Telegrafvæsenet kunne her lave forbindelse til Radiohuset mellem Tivolis Koncertsal, Glassalen, Harmonipavillionen og Christiansborg Slotskirke.
Liniekrydsfeltet plugs til de forskellige kablerlinier til Christiansborg Slotskirke.
(Fotos: Jens Palm Bacher)
Bagsiden af forbindelsespladen, med de gamle brune kabler.
Tilslutninger på loftet over Aalborghallen.
I 1937 anskaffede Statsradiofonien, to AEG Magnetofon spolebåndoptagere, som man lejede og afprøvede. Maskinen havde haft verdenspremiere to år før, i Berlin.
Båndet var fremstillet af papir og acetat med magnetbelægning.
Der kom senere seks båndoptagere til Radiohuset, og den viste herover har nr. 6. De blev brugt i Radiohuset frem til 1955.
Denne er udstillet på Radiomuseet i Ringsted.
(Foto: Dansk Radio)
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Grethe Otto er speakerpige, og annoncerer næste program fra stuidet i Heilbergsgade 7, 1933.
(Foto fra bogen København - Kalundborg)