RDS - Radio Data System blev taget i brug på de første europæiske radiostationer i midt 1980'erne, på initiativ af EBU (European Broadcast Union). Systemet fungerer ved at der sendes en tone med ud på radioens frekvens, som indeholder en datapakke med informationer fra radiostationes RDS encoder. Det var EBU der tilbage i 1984 satte retningslinierne for opbygningen og BBC var med til at udvikle det første RDS system, der i starten ikke indeholdt TMC - Traffic Message Channel. TMC blev  standard fra 1992.
Systemet er inspireret af det gamle tyske system ARI - Autofahrer Rundfunk Informationssystem , som er på mange gamle Blaupunkt radioer fra 1980'erne. Med ARI kunne radioen afbryde kassettebånd og afspille en aktuel trafikmelding fra en forvalgt station som udsendte ARI signalet (eks. NDR). ARI havde kun denne ene funktion, så derfor skulle RDS være mere fleksibel.
I Danmark var Radio ABC i Randers den første med RDS på senderne i august 1991.

RDS indeholder:

PS  
Stationens navn vises på displayet. Denne er statisk, så radioen kan vælge at udskifte de 8 karakterer med aktuel tid, nummer som spilles eller en reklame.

PI    
Program Identification, hver station som benytter RDS får en unik kode som kun bruges af den.

CT
Clock Time som synkroniserer radioens ur.

AF    
Alternativ frekvens findes hvis den aktuelt modtagne bliver dårlig.

EON  
Enhanced Other Networks, se under TMC.

PTY   
Programme Type bruges, hvis man vil søge efter specifikke emner som er på 15 emner. Nyheder søges på f. eks. PTY 1 som så laver en søgning efter en radio som netop udsender dette signal.

REG   
Regional, sørger for at blive på en bestemt radio hvis man kører i et område hvor flere fra samme radiostation udsender signal. (eks. DR P4 Fyn i nærheden af DR P4 Syd)

RT     
Radio Text, her er der 64 karakterer til at skrive om stationen, slogan m.m.

TA, TP
Traffic Announcement og Traffic Programme, giver straks adgang til trafikmeldinger med en forud indstillet lydstyrke som afbryder CD/kassette eller skifter til  en radiostation med trafikmelding med EON, eller hvis man har skruet ned for den normale lyd.

TMC 
Traffic Message Channel , trafikmelding som udsendes digitalt. Trafikmelding gemmes på radioen, så den kan genhøres. Dette er kun på nyere og dyrere autoradioer.


Gå til Dansk Radio forside
RDS
jQuery Back To Top Button by CodexWorld