Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio på Grønland
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio 5OZ20
Den Danske Radio
Thule Radio

Thule Air Base
Pituffik Space Base, Grønland

Verdens nordligste stereo FM-sender
Den amerikanske militærbase Thule Air Base (kaldet TAB), blev opført af amerikanerne under kodenavnet "Operation Blue Jay" og stod klar i 1952. Danmark og USA havde tiltrådte en ny forsvarsaftale, der erstattede Grønlandstraktaten af 1941 og som tillod anlæggelsen af 'forsvarsområder'. Arbejdsstyrken på 10.000 civile og militært ansatte arbejdede i døgndrift i to år, med 300.000 ton fragt for at få bygget basen, som kostede i omegnen af 230 millioner dollar at opføre. Forinden blev den lokale grønlandske befolkning i løbet af nogle få dage tvangsforflyttet til Qaanaaq cirka 130 kilometer nordligere.
Fra 1961 kunne de ansatte aflytte et relæ af US Air Forces radiostation. Den blev på TAB kaldt KRIC (Kee-Rirsi It´s Cold) senere ændret til navnet Thule AFRS KOLD eller i daglig tale - Radio 1425 på AM-båndet, fra en mellembølgesender på TAB på 1425 kHz. Der sendes frem til 1982 fra denne sender, der frem til nedlæggelsen havde skiftet frekvens til 1430 kHz. Den 6. marts 1965 starter den amerikanske radiostation KFMT (Kold FM Thule) på 20 W. i stereo, fra studiet i barak 100, der kunne høres på basen på FM 97,1 MHz - verdens nordligste stereo FM-sender. KFMT var opbygget af RCA teknikere fra den amerikanske hær. Der blev sent på amerikansk, men der var også enkelte danske udsendelser. KFMT blev i 1970 flyttet til barak 274. Når KFMT ikke selv sendte radio på FM fra TAB, udsendtes relæ skiftevis af to AFRTS-radiostationer (American Forces Radio and TV Service) fra USA; (96,5 MHz - AFRTS Los Angeles og 102,1 MHz AFRTS Yellowknife, Canada). AFRTS blev efterfølgende udsendt fra egen radiosender indtil dette ophørte i 1995. Den grønlandske radio KNR, sender fra TAB på 98,5 MHz med 50 Watt.

Ron Altman fra USA, beretter til Dansk Radio, om hans erindringer fra TAB om radiostationen:
"Jeg arbejdede på BMEWS-radarstedet som Tracking Radar-tekniker for RCA, fra februar 1966 til september 1967. Jeg arbejdede også der i fire måneder i 1980. Kort efter ankomsten i 1966, fandt jeg ud af, at der var en radiostation, der ejes og drives af en gruppe af RCA-medarbejdere. Jeg fik at vide, at denne 20 Watt FM-station, KFMT (Kold FM Thule) var designet og bygget et par år tidligere, af en RCA-radartekniker og blev sandsynligvis bygget mellem 1958 og 1965. Den blev startet, fordi AFRTS kun sendte på AM på TAB og på det tidspunkt ikke havde nogen FM-station. Det var anbragt i et rum på øverste etage i bygning 100. (Det var stadig på det sted, da jeg forlod Thule i slutningen af september 1967). Engang i midten af 1966 begyndte folk på Thule at købe FM-stereomodtagere, som var relativt nyt på det tidspunkt. Da der ikke var nogen FM-stereoradiostation inden for TAB's rækkevidde, kunne disse modtagere ikke bruges. En anden RCA-tekniker, James Lee Guilbeau, foreslog, at han og jeg skulle konvertere KFMT til stereo. (Vi blev begge licenseret af FCC som radio- og tv-ingeniører). Som jeg husker, afsluttede vi al omlægning og konvertering engang det efterår. Effekten forblev på 0,15 kW, hvilket var tilstrækkeligt til at dække basen. Ejere af FM-stereomodtagere havde endelig et stereosignal! Mens vi lavede konverteringen, besluttede vi at gøre stationen "lovlig" ved at få den licenseret af Danmark. Da vi spurgte den danske regering, fik vi dog at vide, at alle kommercielle stationer var statsejede, og derfor ville vi få udstedt en licens til en amatørstation. Betegnelsen, vi fik tildelt, var 5OZ20. Så KFMT blev 5OZ20 i slutningen af 1966 eller begyndelsen af 1967 med samme udstyr fra KFMT's studier, der senere var flyttet til barak 274. I øvrigt er det ikke den nordligste FM-station. Det er dog den nordligste STEREO FM-station. Da jeg vendte tilbage til Thule i 1980, var stationen overtaget af det danske personale og flyttet til den nuværende placering".

Fra 1963 til 1971 var det DCC - Danish Construction Company og fra 1971 et nyt konsortium; DAC - Danish Arctic Contractors som havde leveringen af vedligehold og service på TAB. Fra 1974 blev Radio 5OZ20s programmer nu udelukkende sendt på dansk. Radio 5OZ20 blev drevet af danske DAC-ansatte, som en fritidsbeskæftigelse. Radiostationen blev frem til midten af 2017, hvor vedligehold og service var overtaget af Greenland Contractors (tidligere DAC), sendt fra barak 362. Fra 2017 er det Vectrus Service A/S, der har servicekontrakten på TAB og Radio 5OZ20 er ikke eksisterende mere i samme omfang. Der kan stadig laves radioudsendelser af frivillige danske og amerikanske ansatte, der er interesseret i at gå i studiet med debat eller musikprogrammer. Når der ikke er værter på 97,1 MHz ("kaldet "Radioen" eller "Thule Radio" på TAB), spilles der udelukkende nonstop musik fra harddisk.

Radio 5OZ20 var en serviceradio til de mange hundrede danskere, der var udstationeret på basen. Der var faste programmer i løbet af ugen, som; "Morgenradio", "Quiz", "Månedrengen", "Olsen Banden", "Funk Special", "Blå mandag" og "14.01" mandag til fredag, der havde serviceoplysninger om aktiviteter, hvad der gik i biografen, ændrede åbningstider i BX m.m. "Fredags party" sendte direkte fra den danske klub med hilsner og musikønsker. Èt andet populært program var "SAS Request" der blev sendt hver 14 dag, når flyveren fra København ankom til basens lufthavn. Så blev der sendt hilsener til dem der skulle hjem på ferie eller hjem "for Good" (ansatte der stoppede). På Radio 5OZ20 kunne enhver komme direkte ind og spille sine egne plader eller fra pladediskoteket. De programmer der havde værter, var meget aflyttede.
Når sidste studievært var færdig med dagens live-program, blev der startet et spolebånd med nonstop musik, der kørte indtil næste vært, dukkede op. De spolebånd kunne køre i op til tre dage. Der er dage hvor det er så ekstremt dårligt vejr, at det ikke var muligt at komme frem til studiet, så på denne måde var der altid musik i æteren. De mange bånd der skulle dække timerne ind, blev afspillet fra flere REVOX-maskiner, internt kaldet "Mr. REVOX". Der var lavet en anordning, så når den ene maskine var færdig, startede den næste.

Danmarks Radio og Radio 5OZ20 arbejdede sammen i en årrække i 1970'erne, hvor der sendtes julehilsner fra ansatte på Thule Air Base til familie og venner i Danmark. Optagelserne foregik over en måned før de blev sendt på Danmarks Radio Program 3, op til juleaften. Båndet blev sendt til Danmark med fly og det blev foregivet, at der var tale om en direkte udsendelse.
Radio 5OZ20 sendte også dagligt flere nyhedsudsendelser frem til 2004, som var hentet fra DRs kortbølgeudsendelser. Kvaliteten var svingende pga. afstanden til Norge hvorfra DR sendte kortbølgeprogrammerne fra.
Den kristne radiosender Norea Radio Danmark fra Haderslev, der sendte på kortbølge til hele Europe fra Monaco, producerede 30 minutters andagtsprogrammer med udsendelse hver søndag kl. 9.30 - senere hver 14 dag, med en del sang og musik som var lavet specielt til TAB og blev sendt i årene fra 1971 til september 1981.

Det var et fast indlæg om søndagen, at Thules (uofficielle) nationalmelodi blev spillet ud over TAB. Nummeret var indspillet af den amerikanske duo The Carpenters - "I am on The Top of The World".

I april 2023 skifter basen officielt navn til Pituffik Space Base.
Radio 5OZ20 overtog studierne i starten af 1970'erne fra den amerikanske sender KFMT, der havde sendt på FM fra TAB siden 1965.
Til venstre med det gamle logo på mikrofonen og til højre med den danske radiostations logo. (Fotos: FB)
Studiet med den gamle mixer hvor der var drejefadere, grammofoner og til højre tre stk. Revox-maskiner. De kunne afspille nonstop musik i flere dage, hvis det ikke var muligt pga. af dårligt vejr, at komme frem til studiet i barakken. (Foto: FB)
Studieværten Benny, kaldet "Dynamit Benny", er ved at gøre klar til sit første radioprogram i april 1980. (Foto: Jesper Berg)
"SAS Request Show" Radio 5OZ20 tirsdag den 28. juni 1977. Med hilsner og information om SAS-dagen - typisk en tirsdag hver 14.dag, hvor SAS-flyveren kommer fra København med nye medarbejdere, ansatte der kommer tilbage fra ferie. Efter omlæsning flyver den retur med de mange der skal hjem til Danmark, på ferie eller "For Good" (arbejde ophørt).  (09:28)
Majbritt Didriksen Rall i pladearkivet og teknikken på Radio 5OZ20 i 1990. Hun havde sin gang på radiostationen fra 1989 til 1999.
Der lavede hun udsendelser om lørdagen og præsenterede numrene - først på grønlandsk, dansk og engelsk. (Fotos: Thule Times)
I slutningen af 1990'erne var det væk med spolebåndoptagere og pladespillerne, som ikke blev brugt i samme omfang mere. Nu var det fra CD-skiver, musikken kom fra. Her er Majbritt Didreksen Rall (tv) ved at gøre klar til hendes lørdagsprogram. Til højre ses studiet i en moderne udgave i 2015, før det blev flyttet og navnet Radio 5OZ20 forsvandt.  (Foto tv: Majbritt Didriksen Raal og th: FB)

Jesper Berg (1957-2019) i det nye studie, som afløste det gamle fra slutningen 1970'erne. Han var postmester på TAB fra 1979 og brugte meget af sin fritid på radiostationen, Her laver han SAS Request-udsendelsen i 1981. SAS-programmet var et meget populært program for alle danskerne, der blev sendt hver 14. dag. Det var den dag flyvemaskinen kom fra København på de såkaldte SAS-dage. Her ankom det nye hold der skulle arbejde i næste periode, post fra Danmark, forsyninger og så skulle der personale retur fra TAB til København enten på ferie eller - "for Good". (Foto: Jesper Berg)
"SAS Request Show" den 20. januar 1981 med Jesper Berg.
Med hilsner og information om SAS-dagen - typisk en tirsdag, hver 14.dag, hvor SAS flyveren ankommer fra København om formiddagen.
(Programmet indgår også i nedenstående klip med "Båndets Historier"). (07:11)
I 2017 besøgte podcastserien "Båndets Historier" Jesper Berg i København. Efter et køb af et kassettebånd på et loppemarked, hvor et af dem er et radioprogram fra Thule Air Base i 1981, bliver de to værter Casper og David nysgerrige og de opsøger studieværten på båndet; Jesper Berg. Han var postmester på TAB i årene 1979 til 1989 og var også frivillig på Radio 5OZ20. Han fortæller om radiostationen og det meget anderledes liv på TAB. (indsat med tilladelse) (1:02:39)
Åbn programmet på en ny fane
DC-8, SAS-flyveren, er på vej hen af landingsbanen på Thule Air Base med friske forsyninger, personale retur fra ferie og nyansatte - de såkaldte "First timere". (Foto: Torben Hasse)

Julehilsner fra danskere i Thule. Studieværten Leif Christensen fra Radio OZ520, snakker med ansatte på TAB, som sender julehilsner hjem til familie og venner. Programmet blev i en årrække, i 1970érne, sendt på Danmarks Radio Program 3. Her et uddrag fra den 22. december 1977. (17:47)
Tre interviews med:
Et ægtepar der arbejder på TAB. Der er meget får ægtepar der bor sammen på TAB og arbejder der. Erik og Annelise Jensen fortæller om at være et af dem. Erik er ansat som fuelarbejder og Annelise gør rent på hospitalet. Arbejdsugen er på op til 57 timer. Fritiden går med at spille bingo og bowling.

Flyundervisning på TAB. Lone Petersen tager et flyveteori-kursus i fritiden på Thule Aeroclub på TAB. Hun arbejder som hospitalslaborant på hospitalet og er veterinær. Hun bruger sin fritid på badminton og keramik.

Danske børn der går i skole sammen med fire andre børn. Lars på 11 år og Marlene på 10 år fortæller om fritiden og julen på TAB og om at gå i skolen i nabobyen Dundas.
I 1975 havde Radio 5OZ20 studier, kontor og pladesalg m.m. i barakbyning 274, hvor DAC -
(Dansih Arctic Contractors) havde kontor.
Senere flyttede radiostationen til barak 362, hvor også Community Centeret ligger.
(Foto: Henrik Vissing Olsen)
Vue ud over landingsbanen med barakkerne bagved og herunder Dundas bjerget, en forårsdag på Thule Air Base.
(Fotos: Torben Hasse)
Åbn interviews i en ny fane
Bendt Knudsen i studiet en januar morgen i 1978 med programmet "Blå mandag", i et af hans sidste udsendelser. Han havde været på TAB i 14 år og var snart "For Good".
Til højre "cuer" han "MR. Revox" båndmaskinerne, der afspillede nonstop musik, når Radio 5OZ20 var ubemandet. (Fotos: Stafetten)
"Fredags Party" direkte fra Ballroom hvor O-Klubben er fyldt med feststemte danske og amerikanske gæster. Værterne Niels og Eigil sendte programmet direkte på Radio 5OZ20, med diskoteksmusik, quiz og partylege, 17. marts 1978.  (28:24)
Åbn programmet i en ny fane
Åbn programmet i en ny fane
"Soul Special" med Finn Poulsen. Han spiller de nyeste plader fra soul hitlisterne og fortæller til sidst om radioens pladesalg. Her kunne ansatte komme og købe de nyeste plader i "Pladebutikken", november 1980. (05:46)
Kort over TAB.
(tryk for stor)
<
Antenne for modtagelse af kortbølgeradio
fra Danmark.
I dag (2021) hedder radiostationen på 97,1 MHz i daglig tale "Thule Radio", og der bliver næsten ikke sendt andet end nonstop musik fra en harddisk fra det nye studie i barak 362. Der er få sporadiske danske programmer, bl.a. radiobingo, som bliver sendt hver anden søndag, Bingoprogrammet bliver lavet af en blanding af danske og amerikanske frivillige værter, der arbejder civilt på TAB lige nu. Der bliver spillet tre spil, hvor man kan vinde præmier og overskuddet går til "Operation julemand", som er en organisation, der indsamler penge til at købe gaver til børn i bygderne, der ligger rundt om TAB. En enkelt amerikansk vært er ofte i studiet med "Thule Tales". Han interviewer folk i hvem de er, hvor de kommer fra etc. (Fotos: Rasmus Skov Christensen)
Til højre, den blandt ansatte populære "TAB Kalender", med afkrydsning af dage, der angiver hvornår der er SAS-dage. (tryk for stor)
Herunder:
Radio 5OZ20, Thule Air Base
Danmarks Radio, relæ af radioprogrammer
Danmarks Radio
relæ af radioudsendelser
Fra Nuuk har der siden 1950'erne været sendt danske programmer ud på lang- og kortbølge.
Bl.a. en fast morgentransmission på hverdage, fra en langbølgesender på ca. 150 kHz og på kortbølge omkring 40 meter fra det danske telegrambureau Ritzau.

Senere da TELE POST etablerede FM-sendere på Grønland, bliver Danmarks Radios Program 1 (DR P1) sendt døgnet rundt fra en 100 W sender i Nuuk på 98,0 MHz. (signalet er nedtaget med satellit).

Grønlands Radio, KNR (Kalaalli Nunaata Radio) som blev grundlagt i 1958, retransmitterer hver nat, DR P1 fra kl. 02.00 til morgenstunden.
Senderen fra Godhavn på 650 kHz blev med jævne mellemrum modtaget i Danmark.

På KNR er "Radioavisen" kl. 15.15 og 21.15 på dansk.
På flere lokalradioer sendes mellem 10 til 20% af udsendelserne på dansk.
Flere af disse sender landsdækkende over KNR om eftermiddagen.
KFMT fortæller den 21. januar 1968 om den forfærdelig flyulykke i fjorden ved TAB. Et amerikansk B-52 styrtede og eksploderede med fire brintbombernes indhold af konventionelt sprængstof, hvilket spredte flyvragets dele over et større område, ligesom brintbombernes indhold af radioaktivt materiale blev spredt uden dog at udløse en nuklear eksplosion. Den kraftige varmeudvikling ved eksplosionen og forbrændingen af flyets brændstof medførte, at havisen smeltede, og større mængder vragdele sank ned på havets bund.
KFMT's danske program havde problemer med at få radioværter over til studiet, fordi hele basen var i en fase 3 situation. Her det eneste klip der findes med annoncering af dette problem. (02:05)
Claus Teichert Olsen er i studiet, der nu er blevet vendt 90 grader i rummet (i forhold til billedet med Jesper Berg fra 1981). Han var ansat på TAB i årene 1984 til 1985. Han er uddannet ingeniør og arbejdede i “Marmeladen”. Claus beretter; "Marmeladen som den blev kaldt, var kontoret for alt byggeri m.m. og planlægning. Men da projekterne ofte blev forsinket, blev det kaldt “Marmeladen” - fordi vi syltede projekterne. På radioen havde jeg - sammen med en makker, et rockmusikprogram hver lørdag eftermiddag".
(Foto: Claus Teichert Olsen)
KFMT med morgenprogrammet på amerikansk på 97,1 MHz, den 17. maj 1971. Her fortælles om dagens meny i kantinen og arrangementer i de forskellige klubber på TAB. Der er udkommet en ny LP-plade med Creedence Clearwater Revival som der bliver spillet flere numre fra i en streg. (27:32)
Åbn programmet i en ny fane
Åbn programmet i en ny fane
Har du noget fra de danske programmer fra Thulebasen/Grønland!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
De tre interviews på råbånd fra udsendelserne sendt på Radio 5OZ20 i 1977. (25:51)
(udsnit af programoversigt fra
Danmarks Radio Program 3)