Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Monaco

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Norea Radio Danmark
Tanger, Morokko
Monte Carlo, Monaco
Norea er sammensat af; Nordic Radio Evangelistic Association.

Norea Radio sendte bibeludsendelser på flere sprog allerede fra 1956, fra en 10 kW kortbølgesender i Tanger, Marokko. Der blev i 1962 sendt 10 prøveudsendelser på dansk, men det blev der sat et punktum ved, efter sidste program, da modtageforholdene var får dårlige i DK. I slutningen af 1969, efter en henvendelse fra Norea Radio i Norge, grundlægger Luthersk Missionsforening og Luthersk Missions Ungdom i Danmark radiostationen Norea Radio Danmark. Her er især Niels Arne Skov en stor drivkraft i opbygningen. Første prøveudsendelse på dansk, sendes første gang i 15 minutter den 2. februar 1970 kl. 18, over kortbølge, med lejet sendetid hos Trans World Radio (TWR), som var Norea Radios internationale samarbejdspartner. Senderen var kraftig, og sendte med 100 kW fra Fyrstedømmet i Monaco.

Efter prøveudsendelserne i 1970, sendes der fast hver mandag kl. 18.00 til kl. 18.30. I vintermånederne på en frekvens i 41 meterbåndet og om sommeren på en frekvens i 25 meterbåndet. Det er ikke helt nemt for lytterne at følge med, for der skiftes ofte frekvens mellem: 7260, 11900, 11730, 7145, 11780, 11790 og 11685 kHz bare de første par år.

Norea Radio laver i 1970 en julegudstjeneste, og fra 1971 ugentlige programmer med andagter, sange og forskellige emner til de 1000 danske ansatte på Thule Air Base, der kan lytte til dem over Radio 5OZ20, der sender på FM fra basen. Programmet fra Norea lukker i 1981.

I 1973 fordobles sendetiden, så der sendes både mandag og lørdag kl. 18.15 til kl. 18.30, og i 1974 ændres sendetiden til kl. 19.17 til kl. 19.30, men stadig mandag og lørdag.

Fra den 1. februar 1975 sker der et markant skridt fremad, som også skal give flere lyttere muligheden for at modtage radioudsendelserne, da Norea Radio Danmark begynder at sende på mellembølgefrekvensen 1466 kHz (205 m), fra en sender på 400 kW. Mellembølgemodtagelsen i Danmark var i en bedre kvalitet end kortbølge. Sendetiden var fra kl. 22.15 til kl. 22.30, hver mandag og tirsdag. Udsendelserne på kortbølge fortsætter samtidigt hver mandag og lørdag kl. 19.17 til kl. 19.30 i godt et års tid.

Fra sommeren 1976 dropper Norea Radio de danske udsendelser på kortbølge, og udvider i stedet mellembølgeudsendelserne til tre gange ugentligt: mandag, tirsdag og onsdag kl. 22.15 til kl. 22.30. Det blev ændret i 1982, til udsendelser fra kl. 21.30 til kl. 21.40 på 1467 kHz.
Op mod 10.000 lyttere vurderer Norea Radio lytter til radioprogrammerne. De første udsendelser blev produceret i studier ved Rødding og fra 1976, i et nyt radiohus på Porsevej Haderslev. Udover hovedstudiet var der ti mindre lokale studier rundt om i landet.

I november 1980 gentoptages udsendelserne på kortbølge via TWR med prøveprogrammer og fra januar 1981 er der ordinære udsendelser hver formiddag på hverdage kl. 9.00 til kl. 9.30 på 25 meter 11800 kHz og om aftenen kl. 18.05 på 9725 kHz og kl. 19.05 på 9510 kHz. Der sendes sidste gang på mellembølge 1467 kHz, via TWR i Monte Carlo, den 24. marts 1987. Der lukkes ned pga. dårlig økonomi. Derefter lægges kræfterne i driften af lokalradiovirksomheden i Danmark, som der havde været sendt på siden december 1984.
Frem til juni 2019 er det fra to FM-sendere i Sønderjylland, at der fortsat kan høres radioprogrammer fra Norea Radio Haderslev // Norea WebRadio som åbner i 2008.

Norea Radio Danmark, hedder nu Norea Mediemission.


(Uddrag fra artikel af Stig Hartvig Nielsen, DX-Aktuellt, 2020)


NYHED i 1975. Norea Radio sendte til Danmark på mellembølge.
Produktion og studiet i Haderslev, 1987. (Foto: Radioens hjemmeside)
Start på programmet - "Der er en vej til himmelen", 1984. (00:47)
Produktionen i Haderslev, 1987. (Foto: Radioens hjemmeside)
Historien om Norea Radio Danmark.
Noreas 50 års jubilæum i 2020. Interview med Niels Arne Skov og Rasmus Ebsen.
(Produceret af Norea MedieMission) (12:07)
"Her er Norea Radio Danmark". Den første udsendelse på dansk, den 2. februar 1970. Musik og andagt afsluttede med opfordring til at sende brev om lytteforhold og spørgsmål.  (03:55)
Herunder:
Danea Radio
Norea Radio Danmark
Danea Radio
Monte Carlo, Monaco
HCJB, Ecuador
Trans World Radio (TWR) fra Monte Carlo i Monaco, sendte mange religiøse programmer på forskellige sprog fra midten af 1950'erne, men ikke på skandinaviske sprog. Først i begyndelse af 1960'erne starter Danea Radio et dansk program over TWR's sender. Sendetiden var hver onsdag kl. 16.15 til 17.00 på 31 meterbåndet.

Danea Radio sendte ligeledes via HCJB i Ecuador, hvor udsendelserne blev sendt som en del af de svenske programmer - torsdage kl. 18.15 til 18.30 på 17885 kHz og fra kl. 20.45 til 21.00 på 17880 og 15325 kHz, med genudsendelse næste morgen kl. 05.45 til 06.00 på 11910, 9645 og 6130 kHz. Udsendelserne ophørte i 1974. Siden 1972 havde der kun været udsendt repricer af gamle udsendelser. Michael Bramming fra Danea fortalte til DX.Fokus i maj 1975; at "responsen fra lyttere i Danmark været meget lille, og de menneseker der er virgelig interesseret i vore udsendelser, i stedet kan få dem på lydbånd fra vor lydbåndtjeneste".

Fra 1972 havde redaktionen et ekstra kvarter med programmer på dansk, finsk og norsk fra kl. 16.45 til 17.00 udover den faste sendetid kl. 18.15 til 18.30. De danske programmer blev sendt lørdage, søndage og om mandagen.

I november 1979 er der oplysninger om, at Danea Radio inden for kort tid vil have regelmæssige programmer på dansk fra den 30. november 1979, via en sender i San Francisco de Quito, som er hovedstaden i Ecuador. Studieværten i disse udsendelser var Poul Madsen. Der blev sendt fra kl. 06.45 på 11900 og 9760 kHz og kl. 22.15 på 17885 kHz.

TWR var i mange år international samarbejdspartner med flere danske organisationer, og mange fra hele verden. I 2000 blev der sendt på 155 sprog fra 13 sendestationer, over satellit og lokalstationer med en samlet sendetid på næsten 1500 timer.

TWR ID med "This is Monte Carlo". (00:50)
Norea Radio startede i 1970 med at producere programmerne ude i private hjem, hos medlemmerne, og på kontoret i Rødding. I 1978 opførte man et nyt domicil - Norea-huset (billedet) på Porsevej 6 i Haderslev.
(Foto: Norea Radio)
Har du noget fra de danske programmer fra Monaco!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
QSL-kort
Bestyrelsesformand Niels Arne Skov fortæller i 1980 om "Starten på NOREA Radio", (08:10)
Åbn programmet på en ny fane
Norea Radio Danmark afholdte også landslotteri.
Norea Radio i Haderslev,
Berit Jensen er studievært. 2018
(Foto: Norea Radio hjemmeside)
Norea Radio Danmark - budskaber på kortbølge.
Frode Munksgaard fra "Landet Rundt", besøger Norea Radios studie i 1980.
(Produceret af Danmarks Radio) (12:07)
(Foto: DR)