Kalundborg Radiofonistation
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radiofonistationen, der er opført på halvøen Gisseløre i Kalundborg Fjord, og blev indviet den 27. august 1927, for at give landsdækning af Statsradiofoniens program på langbølge.
Oprindeligt var der kun en mast, men i forbindelse med at Program 2 skal åbne den 1. oktober 1951, opføres en mellembølgesender til denne kanal.
De to master var oprindeligt 105 meter høje, men de blev i 1954, forlænget til 118 meter.

Masterne er nittet sammen op til 100 meters højde.

Speakeren sagde "København-Kalundborg", og det blev en sætning, som alle kendte, i radioens første tidsalder i Danmark. Læs meget mere, og deltaljerede data om radiofonistationen på:advanced
(Fotos: Dansk Radio, 2016)
Dansk Radio var i 2016, forbi de gamle master på Radiovej. (tryk for stor)
Radio Uge Revue fra august 1927, skrev om åbningen. (pdf)
Danmarks Radio København-Kalundborg.
Vi standser udsendelserne indtil videre!.  (00:05)