Kalundborg Radiofonistation
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radiofonistationen, der er opført på halvøen Gisseløre i Kalundborg Fjord, og blev indviet den 27. august 1927, for at give landsdækning af Statsradiofoniens program på langbølge.
Oprindeligt var der kun en mast, men i forbindelse med at Program 2 skal åbne den 1. oktober 1951, opføres en mellembølgesender til denne kanal.
De to master var oprindeligt 105 meter høje, men de blev i 1954, forlænget til 118 meter.

Masterne er nittet sammen op til 100 meters højde.

Speakeren sagde "København-Kalundborg", og det blev en sætning, som alle kendte, i radioens første tidsalder i Danmark. Læs meget mere, og deltaljerede data om radiofonistationen på:(Fotos: Dansk Radio, 2016)
Dansk Radio var i 2016, forbi de gamle master på Radiovej.
Radio Uge Revue skrev om åbningen, august 1927. (pdf)
Danmarks Radio København-Kalundborg.
Vi standser udsendelserne indtil videre!.  (00:05)
Stationen i slutningen af 1940'erne. (Foto: ks.dk)
Kalundborg-plakaten fra omkring 1940, tegnet af Aage Rasmussen.
Rundtur på Kalundborg Radiofonistation, maj 2012.
Audioklubben besøger stationen, hvor Jens Chr. Seeberg viser rundt, fortæller om bygningens historie, teknik, DRM og anekdoter om senderne i Kalundborg. (3:02:12)
Åbn turen i en ny fane
Kalundborgmasterne med aktivitet i sendebygningen, set fra havnen i Kalundborg, en aften i slutningen af 1950'erne. (Privatfoto)
Gå til Dansk Radio forside