Herstedvester Radiofonistation
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
I daglig tale også kaldt - Københavns Radiofonistation.
Radiofonistationen er opført ved den gamle landevej ved Albertslund. Stationsbygningen og tårn er projekteret af Post & Telegrafvæsenet som bygherre. Tårnet er konstrueret og beregnet af Prof. Nøkkentved og Friis-Jespersen, og senderen blev bygget af firmaerne - M. P. Pedersen og Dansk Radio A/S.
Herstedvester Radiofonistation blev indviet den 15. januar 1934, efter to års opførelse og var dengang den mest moderne station i Europa. Den skulle afløse den gamle Radiofonistation, der sendte fra Tietgensgade inde i København. Der var rejst en 125 høj træmast, der lignede en miniudgave af Eiffeltårnet. Masten var lavet af Pitch pine (Nordamerikansk fyrretræsart) og samlet med kobbernagler. Der blev sendt på bølgelængden 255 meter med effekt på 10kW, og det var fra en lodret sende-antenne, som blev installeret første gang i Herstedvester. Fra 1942 øgedes effekten fra senderen til 20 kW på 1176 kHz, krystalstyret. Udgangstrinnet blev vandkølet i et udendørs springvand, da en ny kraftigere sender blev sat i drift.
Den 1.oktober 1948 indvier Statsradiofoniens Kortbølgeafdeling en ny kortbølgesender til Danmarks Kortbølgeradio (senere Radio Danmark/Denmark), overværet af kongen (Hans Majestæt Kong Frederik 9.), Statsministeren (Hedtoft), Undervisningsministeren (Frisch) og Folketingets formand (Bomholt). Nu kunne Statsradiofonien høres i hele verden, fra senderen på 50 kW. Senderen var bestilt i 1941, men pga. af krigen, tog det syv år at få den leveret. Udvidelsen kostede samlet 2,7 mill. kr.
Oprindeligt var der kun lavet til udsende det ene program fra Statsradiofonien, men i forbindelse med at Program 2 skal åbne den 1. oktober 1951, suppleres med mellembølgesender på 1430 KHz til denne kanal. Det var for at give en bedre dækning mod København, som ikke var godt nok dækket fra senderen i Kalundborg. Antennen blev retningsbestemt i retning øst, da Skive Radiofonistation sendte på samme frekvens i Nordjylland.
I 1975 opsættes nye master af jern. Indtil alle de nye master er rejst, er det kun de gamle træmaster der aktive, med antenner rettet mod Grønland og Afrika.
FM-sending overtog helt fra 1983, og mellembølge-senderen blev slukket, og antennerne nedtaget i 1987.

Tilhørende tjenesteboliger blev opført "funkisstil" til de ansatte, blev opført ved siden af Radiofonistationen på Gl. Landevej.

Udsendelserne fra Herstedvester Radiofonistation blev indstillet i 1990, da Radio Danmarks programmer, blev flyttet til en kraftigere sender i Kvistsøy, Norge, som blev drevet af NRK (Norsk Rikskringkasting).

(Fotos: Dansk Radio, 2016)
Modulations-prøveudsendelse på 19- og 31 meter båndet fra Kortbølgeafdelingen bl.a. med Christian Flagstad, modtaget fra Herstedvester Radiofonistation.  (06:06)
Den 125 meter høje træmast, som var aktiv indtil 1975.
(Foto: Radiohistorisk Forening Ringsted)
Sendesalen med senderen og kontrolpulten. (Foto: Teleteknik, 1954)
Den nedlagte Radiofonistation.
Danmarks Kortbølgeradio sender fra den 1. oktober 1948, med en ny sender på 50 kW fra Herstedvester. Indvielse med speaker og Hans Majestæt Frederik 9. holder tale (uddrag).  (01:06)
15. oktober 1934. (Fyens Stiftstidende)
1. oktober 1948. (Fyens Stiftstidende)
De gamle træmaster for retningsantennerne på 19 meter og 31 meter nedlægges og væltes den 13. marts 1975.
(Smalfilm: Erik Køie) (2:48)
Vejrudsigten til søfarten fra Meteorologisk Institut sendes fra kortbølgesenderen i Herstedvester, 1950. (1:29)