Skive Radiofonistation
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
I 1951 åbner Skive Radiofonistation, for at dække Vest- og Nordjylland, med Statsradiofoniens Program 2.
Der sendes på Mellembølge 1430 kHz.
Senere udsendes der tv fra Statsradiofonien, og de tre danske FM-programmer.
Radiofonistationen er i dag lukket, og bygningerne er omdannet til lejeboliger.
(Fotos: Dansk Radio, 2016)