Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Sydafrika

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio RSA 
The Voice Of South Africa
Johannesburg, Sydafrika
I bjergene nær ved Meyerton, der ligger ca. 64 km syd for Johannesburg, ligger radiostationen Radio RSA, stemmen fra Sydafrika. Der er derfra udsendelserne sendes til alle kontinenter. Omgivet af en skov af antenner ligger bygningerne der rummer de fire 250 Kw-sendere der benyttes til sending i alle dækningsretningerne. Fra kontrolrummet kan man koble en af de fire sendere til og signalføde hvilken som helst af de 28 antenner som skal benyttes, alt efter hvilken retning der skal sendes til. 2 km. derfra ligger endnu en bygning indeholdende otte 100 Kw-sendere der benyttes til den lokale dækning. Der er blevet benyttet 60 km. rør til at konstruere de mange antenner. Til køling af senderne bruges vand og det er herfra man kender og bruger udtrykket "dampradio". Programmerne laves i SABC's radiobygning i Johannesburg. Den 35 etager høje bygning rummer 47 studier, hvoraf de 5 er til rådighed for RSA, foruden kontrolrum, kontorer og meget mere.

I starten af 1980érne var Sydafrika ofte omtalt i medierne, mest i forbindelse med uro pga. raceadskillelsen og vestlige landes sanktioner for at få ændret apartheid-systemet. I den sammenhæng kan Radio RSA ikke bare fortie begivenhederne og ignorere apartheid. Af en brevkasseudsendelse den 1. juli 1985 fremgik det bl.a., "at man anså tilværelsen mellem forskellige slags mennesker for et ideal, som det sjældent var muligt at virkeliggøre", og man henviste til uroen omkring indvandrere i forskellige europæiske lande. Radio RSA er en regeringssender, de herskendes talerør, men man forsøger alligevel at behandle nyhederne objektivt - uden værdiladning. Det forstår man på den måde, at man f.eks. ikke undlader at omtale en handelsboykot. Radio RSA hørte til blandt de populæreste kortbølgestationer for nogle, mens andre undlod at lytte med, pga. apartheidpolitikken.

Den 7. september 1988 starter de danske nyhedsudsendelser fra Sydafrika. Det var via South Africa Foundation der sendte over Radio RSA Skandinavisk Radio, hver onsdag kl. 16.00 til kl. 16.15. Den første udsendelse indeholdt nyheder, en ugeoversigt, kommentarer og et indslag om et internationalt karneval. Den 28. september, tre uger efter starten, blev sendetidspunktet ændret til kl. 15.45 til kl. 16.00. Programmet var af en varighed på 15 minutter, derefter senere 10 minutter, og fra november 1988 var programmet på 16 minutter. Fra 1989 blev der sendt hver onsdag kl. 17.45 til 17.56.
Programmerne havde uden tvivl til formål at opveje den kritik, som apartheidpolitikken havde mødt i den danske opinion. Programmet blev startet af danske forretningsmænd, der boede i Sydafrika og der blev også fortalt om den gode livsstil i landet. De syntes også der manglede "objektive og sande informationer om den sydafrikanske situation". Men der var også indehold med generelle nyheder og andre oplysninger om Sydafrika.

Radio RSA sendte mod Nordeuropa på 17745 og 21535 kHz, sidstnævnte på 16 meterbåndet var bedst at modtage i Danmark.

Den danske udsendelse blev sendt sidste gang i 1992, efter apartheid styret ophørte.
Pausesignal - siden 1966 havde Radio RSA brugt fuglekvidder fra en Tornskade med underlægning af en gammel Sydafrikansk folkesang. Derefter de danske nyheder fra Sydafrika og afslutning med adressen til den skandinaviske redaktion. Sendt i februar 1989. (04:36)
Herunder:
Radio RSA
Springbok Radio
Har du noget fra de danske programmer fra Sydafrika!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
QSL-kort
Springbok Radio
Johannesburg, Sydafrika
Fra Den Sydafrikanske Union var der i 1954, et program på dansk fra Springbok Radio, en kommerciel radiostation i Johannesburg. Det danske indslag var en del af et internationalt program kaldet "En forbindelse mellem to halvkugler", som blev sponseret af Scandinavian Airlines System (SAS). Programmet blev sendt hver søndag kl. 18.00 til 18.30 på 3356, 4945, 7295 og 9600 kHz.

Fra Radio RSA's lytterblad - "RCA Calling", 1989.
Lederen af  radiostationen, Fanus Venter, skriver her at man er glad for de reaktioner der er kommet på de nye danske udsendelser.