Gå til Dansk Radio forside
Radio Møn, 1995. (Foto: Stig Hartvig Nielsen)
Stege
Har du noget fra Radio Møn
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Radio Møn
Sendestart: 19. oktober 1986.
Lukket: 2003 og bliver en del af Radio SLR.
-
Sendte på 92,9 - 101,1 MHz.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld