Gå til Dansk Radio forside
Ribe
Har du noget fra Radio Ribe!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Radio Ribe
Sendestart:  26. september 1987.
Lukket: 1990.
-
Sendte på 105 MHz til Ribe Kommune og delvis Bramming og Skærbæk.
-
Bred folkelig radio med populære programmer som "Radio Ribe-Bingo", "Fredagsfiluren", "Folk-Freaks", "Musikprofilen" og "Dansktimen".
-
Allan Hansen fortæller til Ugeavisen Ribe i februar 2021:
"Det blev på den stiftende generalforsamling besluttet, at radioen skulle være ledet af en 11 mands stor bestyrelse, der blandt andet skulle bestå af repræsentanter fra kulturen, idrætten, spejderne, arbejdsgiverne, fagforeninger, landbruget og handelsstandsforeningen.
Jeg kunne på generalforsamlingen mærke, at man frygtede, at det ville blive en rød radio, og det var årsagen til, at man ville have så stor en bestyrelse. Problemet var bare, at bestyrelsesmedlemmerne aldrig mødte op, så det var umuligt at beslutte noget. Det var det, der dræbte radioen. Og rød blev radioen aldrig".jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Allan Hansen (første formand), ved mixeren i Saltgade 4, på 1. sal, hvor radiostationen havde lokaler over Varde Bank.