Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Polonia
Polskie Radio - Polens Radio
Warszawa, Polen
Den statsejede Polskie Radio startede med at sende i efteråret 1939. Programmerne på fremmedsprog, som begyndte i årene forud for 2. Verdenskrigs udbrud, var et svar på den voksende trussel fra de totalitære naboer. Hitlers Nazityskland og Sovjetunionen brugte derefter radioudsendelser i en storstilet psykologisk krig i Europa. Polske programmer til udlandet skulle neutralisere denne propaganda og skabe et positivt billede af Polen.
Fra slutningen af krigen til kommunismens fald blev programmerne til udlandet fra Polen, en del af den kommunistiske propagandamaskine, som indoktrinerede ikke kun borgerne i den kommunistiske blok, men også lytterne på den anden side af "jerntæppet". Kortbølgeudsendelser fra Warszawa var primært henvendt til lyttere fra Vest- og Nordeuropa, men også delvist til indbyggere i Mellemøsten og Nordafrika.

Den første prøveudsendelse på dansk fra Polens Radio eller Radio Warszawa som man oprindeligt kaldte sig, blev sendt den 22. september 1953 og regelmæssige udsendelser blev indledt den 23. januar 1954.

Pausesignalet for hele den polske udlandstjeneste var taget fra Chopins Revolutionsetuden opus 10 nummer 12.
Også kendingsmelodien til de danske udsendelser var komponeret af Chopin som var født i Polen.

I midten af 1950'erne og til begyndelsen af 1960'erne, var de danske transmissionstider kl.05.30 til 06.00, kl. 16.30 til 17.00, kl. 20.30 til 21.00 og kl. 21.30 til 22.00, men tiderne blev ofte ændret. Der blev sendt på mellem- og kortbølgefrekvenser i 41 og 49 meterbåndet. Fra 20. oktober 1957 havde de danske udsendelser følgende tidsplan: kl. 17.00 til 17.25 og kl. 18.30 til 18.55 både på 49,96 og 50,37 meter. Og igen om aftenen kl. 20.30 til 21.00 på kortbølge 41,98 og 48,89 meter og på mellembølge 407 meter.

I 1960'erne var der ansat ca. ti medarbejdere på den danske redaktion, bl.a. Eric Danielsen, der også arbejdede for dagbladet Land og Folk, som reporter i Warszawa - og som senere blev nyhedsoplæser på TV-avisen på Danmarks Radio TV.
Hver fredag aften var der koncert fra kl. 22.00 til 23.00 på 41,98 og 49,05 meter. Det er ikke helt klart, om denne koncert blev annonceret på dansk, da den var inkluderet i frekvensplanerne for de danske transmissioner. Der var også andre koncerter med musik af Frederic Chopin. Stationens intervalsignal blev taget fra Frederic Chopins "Revolutionære Studie" (nr. 12, formentlig komponeret i Paris i 1931). Også jinglen i de danske programmer var af Chopin.

Den 1. november 1965 blev lytterklubben oprettet. Klubbens medlemmer kunne skabe gode kontakter med andre lyttere og redaktionen. Man kunne blive medlem, hvid ser blev indsendt 10 korrekte lytterrapporter fra forskellige dage mærket med "Klubkandidat" og når dette blev nået modtag man et medlemsdiplom. Ved 50 korrekte indsendelser, fik man tilsendt et nålemærke og en polsk førstedagskuvert og ved 100 rapporter - et særligt diplom. Kom man længere op i antal var der et helt særligt diplom. Polens Radio betragtede klubmedlemmerne som de mest interesserede lyttere, og i hvert kvartal blev der udloddet grammofonplader blandt medlemmerne.

I midten af 1970'erne kom der danske programmer - to gange i døgnet. Den første kl. 16.30 til kl. 17.00 på 1502 kHz (200 meter) // 5995, 6095 og 7285 kHz, som kunne aflyttes fint i Danmark. Den anden udsendelse, om aftenen, blev sendt kl. 21.00 til kl. 21.30 og blev kun udsendt på kortbølge på 6095 og 7125 kHz. De var var svære at aflytte, da frekvensbåndene var godt fyldt op med. Frekvenserne blev ofte ændret igennem året, for at give en optimal dækning, og i august 1977 lukkes 7270 kHz på 41 meterbåndet, det var en af de gode kortbølgefrekvenser der kunne modtages i Danmark.

Der var fire ansatte på den danske redaktion i 1975 og de lavede udsendelserne som oftest blev indledt med en gennemgang af den polske presses omtale af begivenhederne i såvel Polen som i udlandet. Dernæst fulgte det velkendte informationsmagasin "Hørt og hændt i Polen og i verden", der var et af mange populære udsendelser der blev aflyttet. Brevkasseprogrammet var også med på den liste. Den kom hver torsdag i begge af dagens udsendelser. Der blev besvaret spørgsmål fra lytterne der anses for at have interesse for en større lytterkreds. og desuden opfyldte man pladeønsker med polske og udenlandske kunstnere. Der blev af og til bragt indslag for DX-ere og den danske klub - Dansk DX Lytter Klub sendte i perioder et båndet indslag som medlemmerne selv havde produceret.

Selv om Radio Warszawa altid havde en masse funktioner, som bedst kunne klassificeres som kommunistisk propaganda, blev der også gennem årene bragt mange kulturelle udsendelser. Bl.a. et "Brevkasseprogram" og der var mange lytterkonkurrencer med præmier. Preben Stablewski fra Sjælland, vandt hovedpræmien i en lytterkonkurrence, en 10-dages rundrejse til Polen. Han var den eneste danske deltager. Mange af de andre på samme tur, var lyttere fra andre dele af verden, der havde deltaget i de udsendelser der var rettet til dem. Der var indlagt et dagsbesøg på Polens Radio med rundtur i radiohuset, besøg på den danske redaktion og flere af de andre funktioner i bygningen. Han medvirkende også i et radiointerview i anledning af hans besøg. Et indslag han selv kunne høre efter hjemkomsten til Danmark.
Til Dansk Radio fortæller Preben; "Vi blev godt modtaget af de danske medarbejdere, der viste os rundt i det store hus, og gav os mange interessante oplysninger", og i en efterfølgende artikel han skrev i bladet DX-Fokus fra Dansk DX Lytter Klub, beskrev han dagen for besøget den 11. september 1978;
"Så blev det mandag og sidste punkt på et stort og omfattende, men veltilrettelagt program indledtes med besøget på Polens Radio og den danske redaktion. Vi blev alle budt velkommen af ledelsen, og der blev holdt nogle taler af et par af deltagere, derefter skålede vi, ønskede hinanden fortsat godt samarbejde og et på gensyn.
Derefter blev jeg af Roman Wróblewski (som også bød mig velkommen ved ankomsten til Polens Radio), ledt til den danske redaktion. Her blev jeg også budt velkommen af de tilstedeværende medarbejdere. Vi fik en kop kaffe, og samtalen gik livligt de næste par timer, vi udvekslede gaver og hyggede os. Jeg var som tidligere nævnt eneste danske deltager, dertil sagde Roman Wróblewski at det beror på den alt for lille deltagelse fra dansk side, sammenlignet med andre lande som befolkningsmæssigt er den samme som Danmark, her var til eks. Finland med 500 besvarelser mod Danmarks bare 50 besvarelser pà Polens Radios konkurrencer. Spanien havde fem deltagere med på denne tur, men her havde man også modtaget over tusinde besvarelser, så det siger sig selv, at de danske besvarelser faktisk drukner i mængden. Jeg nævnte for Lotte Pedersen, at jeg endnu ikke have modtaget mit Diplom for 100 rapporter, skulle have haft det i januar måned 1978, dette blev bragt i orden på stedet og Lotte undskyldte og sagde at man havde sendt flere diplomer afsted til medlemmerne, men hvor de bliver af, er svært at forstå og hvem andre end modtagerne kan have glæde af et DX-Diplom med f.eks. mit navn på, så om det skyldes en fejl fra det polske eller danske postvæsen, er ikke til at sige. Der var flere ting jeg gerne ville have haft svar pà og drøftet, men tiden var pludselig ved at være knap og Janek Przywecki ville gerne have mig med ned i studiet til et interview inden bussen skulle køre os tilbage til hotellet til frokost, sà jeg måtte sige farvel til den danske redaktion".

I 1980 blev navnet for den polske radios udlandstjeneste ændret til Radio Polonia og sendte på to frekvenser der kunne høres godt i Danmark gennem året: 1503 kHz i vintermånederne og 7285 kHz i sommerperioden. Ved årets udgang blev der i programmet "DX-magasinet" blev der optalt hvor mange lytterrapporter der var sendt til den danske redaktion i 1980, det blev til 1400 stk.

Den 13. december 1981 stoppede alle programmerne på kortbølge og hjemmeprogrammets Program 1 og 2 pga. krigsretstilstanden i Polen, da militæret overtog magten. Der blev kun udsendt ét program, men kun på 200 og 227 kHz på polsk. Den 22. december genåbnede de tyske, franske og engelske udsendelser. Der blev sendt en ½ time på de forskellige sprog hver 2. time.
Først igen den 8. marts 1982, blev de danske programmer genoptaget. Mange af lytterne var faldet fra i den periode, det kunne måles på interessen i, at der ikke kom mange breve fra danske lytterne. En anden årsag var også udsendelsernes kvalitet. Der blev anvendt forældet sendeudstyr i Polen og senderne var ofte, for svagt moduleret. Der blev ikke sendt aftenprogrammer mere, men nu to udsendelser om eftermiddagen; kl. 15.30 på 7285 kHz og kl. 16,30 på 6135 kHz, begge //1503 kHz.

I juli 1983 indledte Radio Polonia på ny et tredje danske program kl. 18.30 på 6095 og 7285 kHz. Der blev tidligere på dagen også sendt på dansk kl. 15.30 og kl. 16.30 på 7285 kHz. I hele 1983 blev det fejret med lytterkonkurrencer, at den danske redaktion havde 30-års jubilæum.

I januar 1989 fejrede Radio Polonia 35-året for de danske udsendelser. Man opfordrede i den anledning lytterne til at indsende breve og kassettebånd med deres oplevelser i forbindelse med deres første møde med Radio Polonia. En lytter havde været med fra starten - Peter Skræp der lyttede med i Norup ved Tommerup på Fyn. Han havde i årenes løb indsendt 3100 lytterrapporter.  Efter 1989 blev det polske radioprogram for udlandet lig med andre programmer af denne type, der opererede i demokratiske lande. Dens hovedopgave er nu blevet at give udenlandske lyttere pålidelige og upartiske oplysninger om Polen, dets politiske liv, økonomi, videnskab og kultur. Fra begyndelsen af halvfemserne rettede Radio Polonia sine programmer til indbyggerne i de nye lande, som Polen nu blev nabo til; Der blev oprettet ukrainske, hviderussiske, litauiske og tjekkiske redaktioner på det tidspunkt.

I begyndelsen af 1990'erne var staben af medarbejdere på den danske redaktion i Warszawa på fire faste medarbejdere og der blev sendt på dansk to gange dagligt kl. 15.30 og kl. 16.30. Der blev nyheder om Polen og forskellige temaprogrammer. Et populært fast program "Radio brevkassen" var meget populært at lytte til i weekendens program og hver fredag aften blev der sendt en klassisk koncert kl. 23.00 til kl. 24.00, men ellers var udsendelserne på dansk i høj grad præget af kulturelle indslag. I 1990 var Polen i opbrud og de danske udsendelser havde ikke mange lyttere. Det skyldtes ikke bare udsendelsernes kvalitet, men også at sendestyrken på både mellembølge og på kortbølgefrekvenserne var stærkt reduceret, med dårlig modtagelseskvalitet i Danmark til følge.

Der blev sendt på mellembølgefrekvensen 1503 kHz, som var bedst at modtage i vintermånederne og på kortbølgefrekvenserne; 5995, 6135 og 7285 kHz (sidstnævnte var kraftig mod nord i sommermånederne). Men flere gange kunne både BBC og Moskva Radios kraftige frekvenser overmodulere signalet fra Polen.

Den sidste danske udsendelse blev sendt den 29. juni 1991.
"Her er Warszawa med Radio Polonia, der sender til lyttere i Danmark" med danske nyheder. 11. februar 1989. (01:24)
Pausesignal og intro til aftenes danske program den 27. januar 1987. (01:51)
Det sidste danske program den 29. juni 1991, kl.15.30 på 6135 kHz.
Der bliver sendt historien om Radio Polonias danske udsendelse, og hilsner til medlemmer af lytterklubben. (19:34)
Opstart på dansk program med oplæsning af modtagefrekvenser og adresse, 1990. (02:46)
Åbn programmet på en ny fane
Dansk radio fra Polen
Ved 25-års og 30-års jubilæet (1979 og 1984), blev der udgivet særlige QSL-kort fra Polens Radio.
QSL-kort, 1977 fra DX-klubben; MDXLK - Midtjysk DX Lytter Klub (1973 til 1974) og DDXLK - Dansk DX Lytter Klub (1974 >).
Det var et led i et samarbejde mellem den danske DX-klub og Radio Polonia. Fra 1975 blev der sendt "DX-Hjørnet" fra DX-klubben DDXLK i Danmark, i brevkasseprogrammet hver torsdag, redigeret af Bjarne Laursen. Der blev sendt 27 lektioner i "DX-kursus". Senere blev der produceret et særligt "DX-MIX" program, der blev sendt en gang om måneden og blev redigeret og indtalt af Erik Nielsen fra DDXLK. Lyttere der sendte rapporter til DDXLK med angivelse af aflytning af det pågældende program, fik dette special QSL-kort sendt med posten.
Erik Nielsen havde også selv designet QSL-kortet.

Til højre - annonce fra DDXLK, 1981.
Lyttere som ihærdigt indsendte rapporter fik tilsendt et diploma/dyplom fra radiostationens DX-klub. Preben Stablewski fra Tåstrup var i 1979 oppe på 300 indsendte. Hans Verner Lollike fra Lolland lyttede også med ofte og fik her i 1987, diplom for nr. 50 indsendte rapport. På Fyn i Norup ved Tommerup boede en af de mest trofaste lyttere; Peter Skræp indsendte indtil Radio Polonia lukkede i 1991 over 1000 lytterrapporter.
> Ansigterne bag de kendte stemmer fra de danske programmer i 1978.
Radiohuset på Aleja Niepolegtosci 77/85 i Warszawa - med 40 års mellemrum.
Fra venstre et foto fra 1980 (Foto: Erik Jacobsen) og i 2020. (Foto: Google Streetview)
Bagsiden
QSL-kort fra Radio Polonia i 1979 til Preben Stablewski. (tryk for stor)
1976.
Har du noget fra det danske program fra Polen!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Pausesignalet; "Revolutionary Etude" for piano, op.10 No.12 af Frederic Chopin. (01:04)
Studiet og teknik i Radiohuset i Warszawa hvorfra den danske redaktion sendte til Danmark.
(Fotos: Erik Jacobsen, august 1980.
Dagens danske udsendelse ved at blive planlagt og gjort klar af lydteknikkeren og Janeck (th).
(Fotos: Erik Jacobsen)
Janeck Pryweckived gør spolebåndet klar til afvikling.
Studievært Frank Jaszunski byder velkommen til aftenens danske program.
Lydteknikeren i gang med at klippe dagens indslag.
QSL-kort
Nål.
Polens Radio, DX-klub. (tryk for stor)
Der er fire ansatte på den danske redaktion i 1983. Det er chefen Janusz og souschefen Elzbieta, derudover Frank og Lotte. Den danske redaktion er en af de få, hvor alle medarbejdere, tager del i både det praktiske, skrivearbejde og virker som speaker.
Arbejdsdagen begynder kl. 10, hvor redaktionen mødes og taler om, hvad dagens programmer skal indeholde.
Kl. 10.15 er der møde med de andre redaktioner, hvor der bliver instrueret om, hvilke materialer, der er til rådighed og dagens polske aviser skimtes for stof.
Kl. 11 begynder redaktionen at oversætte, bearbejde og indskrive dagens program.
Kl. 13.30 finder Janusz sit musikmateriale frem til programmet, og begynder indspilning af programmet lidt senere.
Kl. 15.30 går den første udsendelse i luften, mens den anden først går i luften en time efter.
Teknikken der blev benyttet på Polski Radio's udlandstjenste, var noget forældet i 1989.
De fire medarbejdere lavede de to daglige udsendelser, til meget få lyttere. Dels pga. af udsendelsestidspunkterne, som lå meget dårligt på dagen, og så var modtagelsen sjældent godt i Danmark. Om sommereren var det umuligt at høre den på mellembølge, da udsendelsforholdende var ringe, og så blev der sendt med meget lav effekt fra senderen i Stargrad. Der blev heller ikke sendt med fuld effekt fra alle kortbølgesenderne og så var der også dårlig modulation, der gjorde at tale, ikke var ret tydelig.
(Foto: Niels A. Holst)
Den nordiske stab i 1989; fra venstre Lotte Pedersen (danske redaktion), Wieslawa Ratynska (svenske redaktion), Tadenzs Walter (tekniker), Elzbieta Frgterak (danske redaktion) og lederen af den danske redaktion Janusz Mikucinski. (Foto: Niels A. Holst)
"DM-MIX" udsendelse med Erik Nielsen fra DDXLK, som blev sendt første gang i december 1976. Han indspillede udsendelsen i hans hjemmestudie i Thisted. (Modtaget med svingende kvalitet i Danmark). (04:40)
Forrest fra venstre mod højre: Janusz Mikucinski,
Janeck Prywecki og Roman Wróblewski.
Bagerst fra venstre: Frank Jaszun´ski og Lotte Pedersen.
Chefredaktør Jan-Ryszard Wolski oplæser i 1975.
(Foto: Populær Elektronik)
(Foto: Preben Stablewski)