Forside til flyer: Stand-up komikeren Jens Bådsgård, der bl.a. har optrådt for Casper Christensen og Tæskeholdet og været på slap line i programmet "Onsdag med Mads Vangsø" på DR P3, lyttede også til Hitradio GFM.
Pandrup
Har du noget fra radioerne i Pandrup!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Herunder:
Guldkysten FM
Hitradio GFM
MixFM Nord
Radio 2 Nordjylland
Radio 100FM
Radio HHL
Radio Klassic Nord
Radio Nord
Sommer Kanalen

Hitradio GFM
GFM
Sendestart: 18. marts 2000.
Lukket: 31. marts 2001 og skifter navn til Radio 2 Nordjylland.
-
Sendte på 105,8 MHz.
-
Slogan - "HitradioGFM - Musik, du kan li'".
-
Startet af tidligere radiomedarbejdere fra Radio HHL og Guldkysten FM.
Guldkysten FM navnet blev forkortet ned til GFM.
Radio 2 Nordjylland
Sendestart: 1. april 2001.
-
Sendte på 102,2 - 105,8 MHz.
-
Blev produceret lokalt i studiet i Pandrup, men der samsendes nyheder fra Berlingske Update og aktualitets-programmerne bliver produceret på Radio 2 i København
-
Nordjysk Reklame Radio stod for fælles radioens reklamesalg, sammen med Power FM Nordjylland i Aabybro.
Radio Nord
Sendestart: 2008.
-
92,1 (Thisted) - 92,6/97,8 (Fjerritslev) - 95,1/96,9 (Nibe) - 98,9 (Biersted) -
100,5 (Løgstør) MHz.
-
MediaNord producerer udsendelserne.
-
Slogan - "Musikken fra din ungdom!".
-
RDS: * NORD * - og bynavne på områderne, senderne er placeret i.

Radio Nord sender fra kælderlokaler på Bransagervej i Pandrup.
Studie og afvikling, 2017.
Bernt Weibel i studiet med morgenradio, som han laver alle hverdage fra kl. 7 til kl. 10.
Orban 8200 Processoren, er stadig i drift på Radio Nord.
"Den giver lige det sidste" - som studievært Torben Kjær siger.
Under den ses også RDS encoderen.
Dansk Radio besøgte Radio Nord i januar 2017.
MixFM Nord
Sendestart: 2002.
Lukket: januar 2006.
-
Sendte på 97,4 - 104,4 - 107,8 MHz.
-
Hed tidligere Radio HHL.
-
Der networkes med MixFM hovedstationen i Holbæk.

Claus Ringberg ved mixeren, 1996. (Foto: Garant-blad, Hvetbo Herredes Sparekasse)
"Sommer Kanalen" med Morten Bentsen, 1997. (06:38)
"GFM Sommer" med Mads Andersen, 1999. (07:23)
Jingler, 1999. (01:22)
Søndag formiddag med Morten Bentsen, 2000. (02:56)
Sendestart: 1. december 1989 som HHL.
-
Sendte på 92,5 - 97,4 - 104,4 - 107,8 MHz. m. fl.
-
Senere kom flere stationer på frekvenserne, som et samarbejde for at udfylde sendefladen. Der blev sendt under fælles navnet - Guldkystens Lokalradioer:
Guldkysten FM sendte i dagtimerne med musik og reklamer.
Radio HHL, havde aftentimerne fredag til søndag, uden reklamer.
Radio Klassic Nord sendte aften og nat - mandag til torsdag.
-
HHL, Hvetbo Herreds Lokalradio, startede med prøveudsendelser i ugen op til den 1. december 1989 fra studiet i Sognegården. I starten sendtes fire timer dagligt, men senere blev sendetiden samlet, så der også blev sendt i weekenden. Sendetiden blev dog midlertidig udvidet på helligdage og i skolernes ferier. Flertallet af radioens medarbejderne var skoleelever.
-
Guldkysten FM ophørte med at sende den 31. december 2001. I stedet sendte Radio HHL på 97,4, 104,4 og 107,8 MHz. Om sommeren lånes studiet ud til Sommer Kanalen. Senere kom sommerradioen til at hedde GFM Sommer.
-
En af de tidligere medarbejderne på radioen var Morten Sørensen, der nu er komponist og har kunstnernavnet - "Hampenberg".

HHL
Guldkysten FM
Radio HHL
Radio Klassic Nord
Sommer Kanalen

Radio 100FM
Sendestart: 2009.
Lukket: november 2009.
Radio 100FM omlagde den tekniske distribution af radioens udsendelser til FM-senderne ude omkring i landet. Hidtil er distributionen foregået via satellit, men nu er man overgået til at forsyne senderne via IP og APL. Dette var ikke muligt til de nordjyske FM-sendere. (Radionyt, 091109)
-
Sendte på 97,4 - 104,4 - 107,8 MHz.
-
Relæ af Radio 100FM fra København.
Jan Jacobsen.
Radio HHLs mixer.
(Fotos: FB)
Studiet i sognegården. >