Gå til Dansk Radio forside
Middelfart
Har du noget fra Radio Vestfyn!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Peter Olesen er stuidevært. Reklamer og musik, 1990. (01:54)
Jingle. (00:24)
Radio Vestfyn
On Fire
Sendestart: 1. februar 1990.
Lukket:?
-
Sendte på 104,6 - 106,6 MHz og fra 1992 via relæ på Radio Nordfyns sendere (90,0 og 94,2) når der ikke sendes.
-
En bred, folkelig underholdningsradio med nyheder og service.
-
"On Fire" sendte på frekvenserne i weekenden.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Bagrude-streamer.