Dansk radio på Madeira
Gå til Dansk Radio forside
Har du noget fra det danske program på Madeira!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Madeira Touristradio
Radio Turista
Funchai, Madeira
Portugal
(sendte på dansk for lyttere i lokalområdet)
Der kunne høres danske, norske og svenske programmer hver onsdag fra kl. 17.45 til kl. 19. I sommerperioden 15. oktober 1982 til 15. april 1983, blev der sendt på dansk; mandag til fredag fra kl. 8.15 til kl. 8.45 - lokal tid.

Der blev sendt via Estacáo Rádio Medeira, der mest sendte på tysk, til turister i programmet - "Radio Turista" fra en svag mellembølgesender i Pico dos Barcelos, der dækkede øen på 1485 kHz med 1 kW.