Gå til Dansk Radio forside
Hedensted
Har du noget fra radioerne i Hedensted!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Midtpunkt
Sendestart: 5. januar 1987.
-
Sendte på 105,0 MHz.
-
Sendte som et projekt under AMBASSADEN fra Apostolsk Kirke.
-
Ungdomspræget musik, nyheder, baggrundsstof, interviews og kirkeligt information.
-
Hedensted byråd sagde i juni 1986, nej til en ansøgning fra projektet - AMBASSADEN. Et projekt der var sat i gang for at få de unge i byen på andre tanker, end kriminalitet og at stå på gadehjørnerne. De kunne med radioprojektet, få en meningsfuld tilværelse. Men Undervisningsministeriet med Bertel Haarder i spidsen, rækker efter en ansøgning fra projektet, hånden ud med en pose penge, da en ny lov om folkeoplysning, kan bidrage økonomisk til projekter. Der bevilliges 310.000 kr. fordelt over to år.
-
Delte sendetid med Radio Vejlefjord.
Jingler. (00:14)
AMBASSADENs formand og projektleder, Gitte Brohus Holm (tv), i radioens teknik før åbningen, 1986.
(Foto: Lars Aarø/Horsens Folkeblad)