Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Vesttyskland/Tyskland
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Deutschlandfunk (DLF)
Köln, Vesttyskland
DLF med den danske udsendelse, 24. februar 1989. (modtaget på FM fra Flensburg)  (01:26)
Deutschlandfunk (DLF), startede de første udsendelser på tysk til lytterne i Forbundsrepublikken den 1. januar 1962, og var et udslag af den "Den kolde krig". Det var en overregional informationssender, hvor man henvendte sig til lyttere i begge dele af Tyskland (BDR), men især til borgere i DDR og de europæiske nabolande. DLF var ikke underlagt nogen regeringsmyndighed, og dens redaktører og ledelse var alene ansvarlig overfor et radioråd. Det blev dog forlangt, at man skulle give et alsidigt billede af virkeligheden i Tyskland - af i dag. Hvor DLF kun sendte til Europa, var det Deutsche Welle, der sendte til oversøiske lande. 
Knap fire år senere den 15. november 1965 blev det første program på dansk - "Den danske stemme fra Köln", sendt hver aften kl. 23.30, med en 10 minutters nyhedsudsendelse på bølgelængden 195 meter, 1538 kHz. Senderen var ikke ret kraftig og kunne dårligt adlyttes i Danmark.
Programmerne åbnede altid med et tema fra 1. sats af Mozarts 40'er symfoni. I mange år havde det danske personale "Dänemark-Redaktion", til huse i en gammel hyggelig villa på Lindenallee nr. 7 i Köln. DLF sendte udover til Danmark også på ti andre sprog.

To år senere, i november 1967, tog DLF en ny kraftigere 600 kW (tidligere 300 kW) sender i brug, placeret ved Neumünster i Schleswig-Holstein, ca. 100 kilometer syd for den danske grænse. Frekvensen var på 1268 kHz svarende til 236,5 m. og den danske udsendelse fra DLF fik fordoblet sendetiden, der var rykket frem til kl. 21.00 til 21.20.

Fra den 1. januar 1969 blev sendetiden igen udvidet og ændret nu til kl. 20.30 til 21.00. Sendetiden blev ændret i slutningen af 1970'erne det tidligere tidspunkt kl. 19.30 til 20.00.

I 1975 var redaktionen på 16 speakere, heraf 11 frie medarbejdere og de faste tre redaktører, tre oversættere, tre sekretærer og en producer. Redaktionen var frit stillet mht. programmernes indhold. Den 15. november 1975 kunne "Dänemark-Redaktion" fejre 10 års jubilæum. de danke programmer var populære og det kunne ses på det lytterrapporter der blev tilsendt. Fra 66 breve i 1966 til næste 10.000 i jubilæumsåret. 27% af lyttere var i aldersgruppen 10 til 30 år og 54% mellem 30 og 60 år.

Fra 1978 ændres frekvensen til 1269 kHz svarende til 236,4 meter. Og der var mange danske lyttere med hver aften kl. 20.30 til kl. 21, når der var danske udsendelser. Der blev også sendt til 13 på andre sprog.
I 1980 lavede DLF en lytterundersøgelse. Af 2000 udsendte spørgeskemaer, kom 643 tilbage til Köln. Det var 32,2% mod 25,9% retursvar nogle år forinden. De mest lyttede programpunkter var i 1980; "Nyhederne", "Vesttyske feriemål", "Rejsetips", "Presseoversigten" og lyttermagasinet "Hallo Danmark", programmet hvor lytterne hver torsdag kunne få sendt hilsner til slægt og venner og få opfyldt pladeønsker.

Ved flere højtider - som i juledagene 1981, åbner DLF for mikrofonen for lyttere, der vil sende julehilsener til familie og venner eller bekendte, ofte vedlagt et musikønske.

I 1982 var der planer om en større sparerunde hos DLF, men den danske redaktion på tre personer, blev ikke ramt af nedskæringer. Samme år lavede DLF en lytterundersøgelse og bad lytterne indsende breve. Der kom 1000 svar tilbage fra danske lyttere. Som tak, blev der udtrukket 30 lyttere der ville modtage større præmier og 100 andre mindre gaver. DLF tager en ny langbølgesender i brug, på 155 kHz fra Donebach, der modtages godt i Danmark.

Et hold pensionister fra Svendborg besøger DLF i maj 1983. En af deltagerne; Erna Skjold Hansen, har lyttet med siden 1965 og var tysklærerinde. Hun havde givet mange borgere i Svendborg kendskab til DLF, hvor de kunne lære det tyske sprog. Hun sagde i et radiointerview. der blev lavet under besøget; "... og der er ikke én i Svendborg, der ikke kender Deutschlandfunk".

Fra starten af april 1989 blev sendetidspunktet ændret til det mere lyttervenlige sendetidspunkt fra kl. 22.30 til 23.00. En sendetid man opretholdt i mange år og som blev produceret af ti medarbejdere på redaktionen i Köln.

De danske nyhedsudsendelser var starten af programmet efterfulgt af forskellige faste udsendelser som f.eks. sprogkurser, som blev sendt i et særskilt program på eget sendetidspunkt om mandagen. Der kunne også stilles ind på lyttermagasinet "Hallo Danmark" om torsdagen, hvor man kunne sende hilsner til venner og bekendte og der kunne stemmes på tyske og internationale hits og vindes plader i "Peters Top Pop". Hvem der vandt LP-plader, quiz og information om (Vest)Tyskland kunne der læses om i bladet "Ekko Köln", som der kunne abonneres på gratis og som blev tilsendt hver måned. "Aktuelt på Båndende" var et andet specialprogram. Det henvendte sig til DXere, med information om andre radiostationer, frekvensændringer etc.

I 1987 blev den mangeårige medarbejder Uwe Taubert daglig leder af den danske redaktion på DLF.
I september 1987 er DLF tilbage for fuld styrke på 1269 kHz på 600 kW - efter at senderen, der står i Neumünster, 100 km syd for grænsen, har varet under ombygning i næsten ét år og derfor har sendt med en styrke af kun 300 kW. Tilmed benyttes nu en højere modulationsgrad end tidligere. I forbindelse med en konkurrence DLF's danske redaktion afholdte i perioden 4.-18. oktober, har man modtaget mange tilkendegivelser på at modtagelsen er væsentlig forbedret, bl.a. i København.
Deutschlandfunk starter i december på FM fra masten i Flensburg på 103,3 MHz på 20kW, som hidtil kun har sendt det tyske program. Den kunne høres langt op i Sønderjylland og på Fyn i god stereokvalitet. Der var dog en international aftale om at - udsendelse af udlandstjenester på FM-båndet iflg. internationale radioaftaler ikke var tilladt fra nabolande. Den danske redaktion forsøgte ihærdigt at få lov til at få det danske program udsendt på FM fra Flensburg, og fik ledelsen på DLF til at søge en dispensation.

Fra 1988 blev der sendt på dansk om morgen kl. 6.50, som en del af en skandinavisk morgenflade med titlen - "Godmorgen Skandinavien", hvor den svenske redaktion startede kl. 6.30, efterfulgt af Norge og så den danske til sidst. Dette program blev ikke sendt fra de sædvanlige frekvenser, men mellembølgesenderen i Magdeburg på 1575 kHz og kortbølge 7270 kHz (41-meter) og 7270 kHz (49-meter) og på 103,3 MHz på FM fra Flensburg. DLF blev ligeledes distribueret på hybridnettet fra efteråret 1988, med lyden nedtaget fra FM-senderen i Flensburg; først til Fyn via Fyns Telefons net, og senere også  på de tre andre i Danmark - Jydsk Telefon, Tele Sønderjylland og KTAS).

Fra 1990 kunne programmet også høres på lydkanal via ASTRA-satellitten 19*Ø. I midten af november 1990, fejrede DLF's danske redaktion deres 25 års-jubilæum.

Fra 1991 kunne DLF høres på dansk to gange dagligt; kl. 20.00 til 20.30 og på mellembølge 1269 kHz fra kl. 22.30 til 23.00. Fra den 15. februar 1993 sendes der også morgennyheder fra kl. 5.50 til kl. 6.00 på dansk og der deles sendetid med de norske og svenske redaktioner, der sender fra kl. 5.30 til 5.50 i programmet "God Morgen, Skandinavien". Frekvenserne 1575, 7270 og 9650 kHz blev benyttet.

I 1992 kan DLF nu også høres via en lydtransponder (7,92 MHz) under SAT 1 fra ASTRA-satellitten på 19*Ø.

Efter at have arbejdet i 27 år med flere funktioner på DLF, stopper Uwe Taubert som daglig leder i maj 1993, og forsætter i en anden funktion på den radiostation Deutsche Welle (DW). Birgitte Hørdum som har været tilknyttet den danske redaktion siden 1973, bliver ny daglig leder og skal den 30. juni 1993, være med til at indlemme den danske redaktion fra DLF udlandstjeneste til Deutsche Welle (DW), som skal overtage al programvirksomhed fra Tyskland til udlandet fra den 1. juli 1993.

Der var i 1993; 13 fastansatte og 20 freelance journalister tilknyttet den danske redaktion. Nogle af de medarbejdere der blev kendte stemmer i programmerne, var Eva Reinhardt, Lise Hartung, Jörgen Detlefsen og Gynther Adolfsen. Flere af disse producerede også mange kommentarer og indslag til "Radioavisen" i København.

Deutschlandfunk skiller også de andre udenlandske redaktioner ud og det nu rent tyske program, bliver slået sammen med radiostationen RIAS og Deutschlandsender-Kultur som en overregional station med et informations- og kulturprogram.

Den sidste udsendelse på dansk fra Deutschlandfunk blev sendt den 30. juni 1993. 
Uwe Taubert klipper indslag på "pandekagebånd" på en LYREC-maskine til morgenprogrammet. Han arbejdede på DLF som radiomedarbejder og senere daglig leder og derefter DW i 27 år. Han stemme blev også lejlighedsvis brugt på Radioavisens "Orientering", med tyske kommentarer og reportager. (Foto: JP/Ryan Holm)
Pausesignal. (00:33)
Ny starter udsendelser fra vesttysk radio. Avisartikel, 13. november 1965.
"DLF Informationen" med info til de danske lyttere om, at DLF lukker og bliver til DW, 1993. (tryk for stor)
"Tyskland rundt på dansk", Sidste danske udsendelse fra Deutsche Welle den 31. december 1997. (28:05)
Meddelelse til lytterne om lukningen ved årskiftet 1997/1998 i lytterbladet "Ekko Köln".
(tryk for stor)
Information om tyskkursus på DLF og afslutning med adresse, 1991.  (02:12)
Pausesignalet var fra en gammel tysk folkevise; "Ich hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand".  (00:40)
Deutsche Welle (DW)
Köln, Tyskland
DLF, tyskkursus, "Deutsch - Warum Nichts", uddrag med Bente Bigge, 19. november 1991.  (01:26)
"Hvad sker der i 1992" - Profetkonkurrence på DLF, hvem kan "se" ind i året 1992, 2. januar 1992.  (11:47)
Åbn programmet på en ny fane
Den danske redaktion sender DX-program fra DLF, 20. december 1967. (Fading høres på 1268 kHz) (09:11)
Åbn programmet på en ny fane
"Aktuelt på båndende", det sidste DX-program, 1996. (04:27)
Den danske redaktion med Uwe Taubert og Hanne Fransen, er i gang med at indtale tyskkursus udsendelsen "Familien Baumann" til de danske lyttere.
Åbn programmet på en ny fane
Herunder:
Deutschlandfunk (DLF)
Deutsche Welle (DW)
Radio Schleswig-Holstein (R.SH)
Hamburg Welle
Danish Forces Radio
Norddeutcher Rundfunk (NDR)
Radio DDBR
Delta Radio
Radio Schleswig-Holstein (R.SH)
Kiel, Tyskland
Radio Schleswig-Holstein (R.SH) åbnede på FM - som døgnradio, den 1. juli 1986. R.SH var første private kommercielle regionale radiostation i Schleswig-Holstein. Som den sidste delstat, havde Schleswig-Holstein først i 1984, vedtaget en ny radiolov, som gav mulighed for at åbne en ren reklame finansieret radiosender. Flere bød ind, men ét fælles konsortie vandt. Det var 16 dagblade i Nordtyskland som blev ejere, de købte hver en andel, som samlet gav en startkapital, som radiostationen kunne bruge til åbne den nye musikradio med. Der blev indrettet redaktioner og studier i et nedlagt tobakslager i byens nordlige industriområde.

Man lavede radio til en lyttermålgruppe på de 15 til 45-årige, og hurtig blev R.SH mere populær end NDR - Norddeutscher Rundfunk der sendte tre radiokanaler til delstaten. En lyttermåling i august 1986 - 1 måned efter åbningen viste at, R.SH førte med 41% af lyttere mellem 14 og 41 år, hvor NDR 2 lå med 40% i samme målgruppe. Al reklametid var købt af annncører for resten af 1986 og i 1987 forvente man 20 mill.kr i reklameindtægter.
I Danmark var der fra starten gode aflytningsmuligheder og med en god antenne kunne den modtages op til Viborg. I dag sendes der også online på internettet og R.SH har også flere "søsterkanaler" som "R.SH 80er", "R.SH Relax", "R.SH Top 40 - Charts (Nordparade)" og 12 flere.

Allerede fra starten i 1986 var Flensborg Avis på dagligt, med tre minutters danske nyheder, som er rettet mod lyttere i Nordslesvig (det danske mindretal) og til lytterne i Sønderjylland. (som en del af den indbetalte andel i radiostationen, kunne avisen som den eneste af dagbladene, hver dag, få sit navn nævnt i sendefladen). Udover det danske daglige indslag fra Flensburg, sad der i Kiel 30 journalister, der producerede timenyheder som blev sendt "Fünf Vor"; 5 minutter i hel på alle senderne.
"Nyt fra regionen på dansk fra Flensborg Avis" blev i de første mange år sendt på hverdage kl. 12.31 til 12.33. Aktuelt sendes alle hverdage kl. 18.25 og 19.25 i "Fünf Voer halb, Nachrichten auf ihren region".

De danske nyheder kan høres fra de to nordligste af FM-senderne:
Flensburg 101,4 MHz, RDS: "RSH-FL"
Westerland/Sylt 102,8 MHz, RDS: "RSH-NORD"
R.SH åbner. "Loop" - her starter snart en ny privatradio og "Fünf Vor", den 1. juli 1986 kl. 11.54. Radioens leder (Programmdirektør) Hermann Stümpert (1949-2005), fortæller om den nye radio, hvor moderator Ines Barber er den første studievært i æteren med "R.SH Mohltiet" efterfulgt kl.13.00 af Ulli Harraß "R.SH dreht auf". (32:42)
R.SH startede den 1. juli 1986, fra nyindrettede studier i en nedlagt tobakslager i et industrikvarter i Kiel og var den første private kommercielle regionale radiostation i dengang Vesttyskland, drevet af 16 dagblade.
Senderne på 102,4 MHz (Kiel, 15 kW) og 101,4 MHz (Flensburg 20 kW) kan høres langt oppe i Jylland og på Fyn.
RADIOZENTRUM
Funkhaus Wittland, Kiel.
(Fotos: Dansk Radio, 2018)
"R.SH Aktuel aus Flensburg", danske nyheder fra Flensborg Avis, oplæst af journalist Lennart Schønberg, juni 1988. (02:03)
Redaktør Ralf Mothil, 1989. (Foto: R.SH folder)
Ines Barber, 1987.
R.SH uddelte klistermærket her i 1986, til at sætte i lytternes bagruder. Det var som en "happening" med en klar besked til konkurrenten NDR (Norddeutcher Rundfunk), som de ville tage lytterne fra.
Flensborg Avis leverer de regionale nyheder fra dagens dagblad på R.SH, alle hverdage kl. 18.25 og 19.25 i "Fünf Vor halb, Nachrichten auf ihren region". (Foto: Tim Riediger/Flensborg Avis, 2018)
"Og nu aktuelt nyt på dansk", journalist Jens Høyer, oplæser nyheder fra Flensborg Avis, på de to nordlige R.SH frekvenser, marts 1989. (01:41)
Studie 1 ved åbningen i 1986. Christian Schröder er vært. (Foto: Ralf Bukowski)
Åbn programmet på en ny fane
Andre udsendelser fra Vesttyskland
Hamburg Welle
Få dage efter Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940, begyndte transmissioner på dansk fra Hamburg fra det nationalsocialistiske Tyskland.
En frekvensliste fra 4. juni 1941, der findes på Frihedsmuseet i København, viser kun en daglig transmission fra Tyskland. Det var planlagt fra kl. 18.30 på de to mellembølgelængder 332 meter og 395,8 meter.
Transmissionerne kom fra en sender i Hamburg-Bremen, og afsluttede kl. 19.00. Programmerne bestod naturligvis af propaganda for Nazityskland og deres synspunkter.
Grunden til, at der kun var én daglig transmission på dansk fra Tyskland, synes at være, at Statsradiofonien dækkede den danske befolknings informationsbehov.
Få danskere havde interesse i at lytte til en station fra besættelsesmagten.

Danish Forces Radio
Bremerhaven
Sendte via AFN Bremerhafen på dansk, mandag til lørdag på 6225 kHz. Der blev sendt i årene 1947 til 26. juli 1948.
Norddeutcher Rundfunk (NDR)
Hamburg
Havde i starten af 1967; 26 danske undervisningsudsendelser på programmet. De skulle skildre en dansk families dagligdag, lære lytterne forskellige danske talevendinger, de vigtigste grammatiske regler og almindeligste danske gloser. Udsendelserne var tilrettelagt af en dansk pædagog.

I 1983 sendte NDR 1, en sommerservice til danske turister, Servicen var beregnet til personer, der befandt sig inden for NDR's dækningsområde. Kl. 9.30 hele sommeren igennem, sendes danske nyheder oplæst af journalister fra "Flensborg Avis" og "Der Nordschleswiger". Der kunne lyttes med på 702 kHz fra Flensburg, 828 kHz (Hannover/Kiel) eller 972 kHz fra Hamburg.
Den store cartridgebånd reol i 1987.
På cartbåndene, var der indspillet musik opdelt i farver, så hver genre havde sin egen farve der passede ind i playlisten gennem sendefladen. Cartbånd blev også brugt til nyhedsindslag, korte klip, spots, jingler og reklamer.
Den 3. maj 1953 startede Deutsche Welle (DW) som Forbundsrepublikken Tysklands udlandstjeneste. I starten var de to sendere på hver 20 kW, men i 1956 åbner, til datidens mest moderne sendestation i Jülich, med en sender på 100 kW. Senere åbnede sendestation Wertachtal med en sendeeffekt på 500 kW. Der blev i 1963 etableret relæstationer; i den afrikanske stat Rwanda, Portugal, Malta, Sri Lanka og Antigua i Caribien. Dermed hørte DW til blandt de største internationale kortbølgestationer, og i kraft af Forbundsrepublikkens centrale placering i den vestlige verden, betragtes radiostationen som en væsentlig og iøvrigt respekteret nyhedskilde.

I starten var der kun udsendelser på tysk, tre timer dagligt, men allerede fra 1954, kom der nyhedsudsendelser på engelsk, fransk, spansk og portugisisk til. Ved 30-års jubilæet i 1983, blev der sendt på 34 sprog. DW sendte i starten kun programmer til de oversøiske lande samt Syd- og Østeuropa, mens DLF sendte til det nordlige og østlige Europa incl. DDR. Men den 1. juli 1993 overtager DW "Danmarksredaktionen" fra Deutschlandfunk (DLF). DW skal nu varetage den tyske udenlandstjeneste med radiofoni til områder DLF tidligere servicerede. Med overtagelsen stopper DW med de daglige og meget dyre udsendelser på 103.3 MHz på FM fra Flensburg-senderen. Men hybridnetkunder hos Jydsk Telefon, Fyns Telefon og KTAS på Sjælland samt kunder hos STOFA i Aarhus, kunne fortsat lytte med på en special FM-frekvens, som teleselskaberne udsender med lyden fra DW.

I 1993 måtte man også stoppe med at sende på mellembølgefrekvensen, for i stedet at sende på kortbølge, og med helt nye sendetider bl.a. om morgenen og om eftermiddagen.

Fra december 1994 sendes det danske program fra DW - alle dage kl. 15.30 til kl. 16.00 på 6040 kHz, fra en mast i det sydlige Tyskland i stedet for Jülich som ligger vest for Köln.

Flere danske lokalradioer udsender i foråret 1995, dagens udsendelse fra DW. Radio Rønde på Djursland sendte det hver aften, og Radio Roskilde udsendte "DW-Ugerevy" hver søndag formiddag. Programmet blev nedtaget med parabol på de danske lokalradioer, og hvis der opstod problemer med modtagelsen, blev der anvendt en kortbølgeradio, med dårligere lyd til gengæld.
Programmer der kunne lyttes til i 1995 var;
mandage: "Kulturmagasin",
tirsdage: " Erhversmagasin",
onsdage: "Berlin-rapport/Grænseløs-rapport", og sidste onsdag i hver måned DX programmet "Aktuelt på båndende",
torsdage: "Temadag",
fredage: "Rejsetips" og "Sprogkursus - Deutsch Warum Nicht",
lørdage: "Ugerevy" og "Ugens miniquiz",
og søndage: magasinprogrammet "Radio verden rundt".

Kortbølgeudsendelserne stoppede den 26. oktober 1996, hvorefter DW's danske udsendelser, kun kunne høres via en lydkanal fra ASTRA-satellitten 19*Ø, hvilket stort set ingen gjorde. Samtidigt blev lytterkontakten også reelt nedlagt. Og dermed var dødsdommen skrevet. Lytterne faldt fra og flere af programmerne blev også sendt i mindre omfang, som f.eks. DX-programmet "Aktuelt på Båndene". Lyttertallet var = 0.

I april 1997 fik den danske redaktion sammen med flere andre europæiske redaktioner; herunder den norske, franske, italienske og hollandske redaktion, udmeldingen fra DW's ledelse - der skulle spares 7 mill. DM (Deutsche Mark), og det betød lukning af deres redaktioner ved årets udgang. DW ville satse mere på satellit-tv udsendelser (DW-TV) og da der var mange muligheder for at lytte til andre radiostationer, blev dette medie nedprioriteret. DW ville også lave forsøg med digitale kortbølgesendinger.

Fra sommeren 1997, blev der hver dag sendt tre minutters danske nyheder fra DW over Delta Radio fra Flensburg-senderen på FM 105,6 MHz.

Den 31. december 1997, efter 32 år i æteren, blev de danske udsendelser fra DW sendt for sidste gang.
Åbn programmet på en ny fane
TV-Syd indslag om R.SH. Interview med radiostationens første leder Hermann Stümpert.
27. november 1987. (02:26)
Besøg på R.SH i marts 1989. Mange studieværter afvikler gennem dagen; mød bl.a. Christana Mentz, Ralf Motil, Christian Schröder, Helmuth Radermacher, Joachim Steinhöfel, Uwe Arkuszewski, Torsten Sawade og her gør R.SH-Chefreporter og nyhedsoplæser Peter Wüst klar til "Der Tag im R.SH Report". (14:48)
QSL-kort
"Familien Baumann" - tyskkursus med tilhørende lærebøger var populært hos lytterne. I 1973 kunne Fyns Stiftstidende berette, at flere tusinde lyttere og elever på skoler i Danmark, lyttede med når DLF sendte undervisningsprogrammet om mandagen.
I 1974 ændres sendetiden til kl. 18.45 til 19, mod kl. 19 som hidtil, fordi der kom den vigtigste (mest aflyttede) "Radioavis" på døgnet fra Danmarks Radio.
> I 1990 hed programmet "Auf Deutch gesagt".
(Foto: Stig Hartvig Nielsen)
Første signal fra DLF - på tysk, den 1. januar 1962.  (01:12)
"Eurotreff" sendes fra Flensburg i anledning af at den danske redaktions programmer, nu også sendes på FM fra masten i Flensburg på 103,3 MHz. 30. januar 1988. (13:01)
Åbn programmet på en ny fane
Jingler, 1986. (Top Format Production) (03:39)
"R.SH Aktuel aus Flensburg", danske nyheder fra Flensborg Avis, oplæst af journalist Peter Gram, juni 1987 (02:04)
"Nachrichten auf ihren region, R.SH Fünf Vor halb", journalist Bianca Kirkeby er oplæser på aftenens danske nyheder fra Flensborg Avis,  21. august 2018. (Modtaget fra Sylt-senderen i Odense) (04:15)
Cartrigebånd fra afviklingen på R.SH. (06:13)
"Die R.SH Story", 1 år med Radio Schleswig-Holstein. Hvordan var forløbet med opstarten af radiostationen, fortalt af Hermann Stümpert. 1. juni 1987 (47:42)
Åbn programmet på en ny fane
Radio DDBR
I perioden 1947 til 1948 kunne Radio DDBR der sendte fra den britiske zone i Tyskland, høres mellem kl. 19.00 og 20.05 på 48,20 meter. Dette var radioudsendelser fra den danske brigade, beliggende i Nordvesttyskland (Nordfrisland). Det fremgår, at radiostationen også har været kendt under navnet "FOVA" som var navnet på de danske soldaters velfærdsorganisation. Denne organisation var sandsynligvis ansvarlig for programmerne.
Programmerne bestod hovedsageligt af underholdning for soldaterne, grammofonmusik, men man kunne også høre korte nyhedsudsendelser. De havde endda og et "hilsenprogram", hvor soldaterne kunne komme til mikrofonen selv, for at sende hilsener til deres pårørende i Danmark.
30-års jubilæumsprogram med en historisk gennemgang af den danske redaktion fra 1965 til 1995, og en reportage fra Goethe-Institutet i København med paneldebat. Birgitte Hørdum, Uwe Taubert og Henning Knudsen den 15. november 1995. (46:40)
Åbn programmet på en ny fane
I Tyskland var der tidligere ved lov vedtaget, at der skulle sendes radioudsendelser til alle nabolande med information fra forbundsrepublikken på kort- eller mellembølge.
Har du noget fra de danske programmer fra Tyskland!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Delta Radio
Kiel
Sendte fra sommeren 1997 og frem til december 1997, en tre minutters nyhedsoversigt på dansk fra Deutche Welle via 105,6 MHz fra Flensburg-senderen.
Et af de mest populære programindslag på DLF var magasinet "Hallo Danmark", hvor Eva Reinhardt og Peter Keding besvarede lytterpost og spillede ønskeplader samt læserhilsner. (Foto: ny elektronik, 1977)
Redaktionschef Helmut Jepsen-Föge, der kom fra Svendborg, er i studiet sammen med med producer Peter Keding (siddende) og lydtekniker Irene Prochnow. (Foto: ny elektronik, 1977)
Trafikradio i Vesttyskland, Uwe Taubert og Eva Reinhardt fortæller om det nye varslingssystem på autoradioen, når der kørers ned i gennem Vesttyskland. (03:20)
I mange år havde det danske personale til huse i en gammel villa på Lindenallee nr. 7 i Köln (herover). 
> Til højre ses redaktionen i 1977. 
(Fotos: Google Street View, 2022/ny elektronik, 1977)
Nål.
"DLF Informationen".
DLF starter på FM fra Flensburg, 1988.
(tryk for stor)
Annoncer fra DLF fra slutningen af 1970'erne og op gennem 1980'erne.
Det tyske sprogprogram med tyskkursus; først "Familien Baumann" som blev så populært, at det blev sendt to gange om ugen. Senere fulgte et nyt tyskkursus - "Auf Deutsch Gesagt". Hver mandag og søndag aften, skulle man sidde klar med det sprogmateriale, man i forvejen, kunne rekvirere gennem DLF. Og nu også på FM fra Flensburg.
1997.
Afviklingsstudiet på Deutsche Welle, hvor digital kortbølge testes i 1997. DW havde nu også bevæget sig fra traditionel kortbølgesending, til brugen af satellit-lyd transponder og en nyhedskanal (DW-TV).
(Foto: DW)
Moderator Ines Barber er den allerførste studievært i æteren kl. 11.55 den 1. juli 1986 med åbningsprogrammet - "R.SH Mohltiet"
QSL-kort
QSL-kort, Stig Hartvig Nielsen, 1972.
QSL-kort, Deutschlandfunk's hovedkontor, opført i 1976.
QSL-kort, til Stig Hartvig Nielsen, 1991.
Piratradioer i Vesttyskland. Uwe Taubert fortæller om emnet, 25. oktober 1981. (29:16)
Åbn programmet på en ny fane
Mixerens faderknapper
"Cartrigebånd kassen" som hver studievært havde med i studiet, med indslag og spots som skulle bruges i netop deres program. Her er Carsten Köthe ved at finde jingler i den store reol over mixerpulten i 1990.
Indslag til "Funf Vor" klippes på "pandekagebånd" i regiafd.
Derefter blev de overspillet til cartrigebånd. Hvis dette ikke var muligt, kunne spolebåndet også afspilles direkte fra studiet på en Revox PR99.
Fællesfoto af redaktionsholdet på
DLF - Den danske redaktion,
foran radiohuset på Raderberggürtel i Köln, 1988.
(Foto: DLF)
103,3 MHz modtagelse fra Flensburg-senderen.