Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Andorra

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Skandinavia
Andorra
Malmö, Sverige
Radio Skandinavia sendte fra 5. marts 1977 først på svensk fra kl. 9.00 til kl. 17.00 og fra august 1978 både på dansk og svensk over Radio Andorra International (Andorre). Lilleputstaten og fyrstedømmet Andorra er beliggende i Pyrenæerne mellem Frankrig og Spanien. Radio Andorra begyndte at sende i 1936.  Frekvensen der blev sendt på var 6215 kHz, med en effekt på 3½ kW. Signalet var ikke helt godt i Danmark, men til gængæld var der gode modtageforhold i London, Amsterdam og Paris. I øst kunne den høres i Moskva og i den anden retning i USA og Canada.

Programmet kunne høres hver søndag på dansk og svensk kl. 18.20 til kl. 19.20 UTC. Fra maj 1979, søndage kl. 20.00 til kl. 20.30.

Lytterbreve og kontakt var til en postbox i Malmö, Sverige hvor ejeren og discjockeyen Roy Sandgren (1947-2018) fra Sverige stod for det praktiske. Han var også involveret i lånt sendetid på nærradioen i Malmö. For kortbølgefrekvensen kunne modtages meget dårligt i Danmark.
Sidste udsendelse som blev sendt fra Radio Andorra på 6215 kHz, var mellem kl. 22.00 og kl. 23.00, den 17. februar 1980. Her præsenterede Poul Dane og Roy Sandgren et radioshow. Herefter overtog World Music Radio - WMR sendefrekvensen med Poul Dane bag mikrofonen. Roy Sandgren overlod frivilligt sendetiden til WMR. De fleste lytterbreve kom fra ikke-skandinaviske lande og vi sendte hovedsageligt på dansk og svensk fortalte han til bladet DX-Fokus. Roy Sandgren satsede nu kun på Radio Skandinavia på FM, så det var kun den østlige del af Danmark der kunne få gavn af at lytte til nærradiofrekvensen 90,2 MHz fra Malmö, der sendte med effekt på 10 Watt fra Jägersrotornet. Med lånt sendetid hver søndag eftermiddag fra kl. 15 til kl. 16, sendte Radio Skandinavia - "Poul Dane Show". Det var nu uden "skrat" i FM-kvalitet i hele Storkøbenhavn, med modtagelse fra nærradioen i Malmö på 90,2 MHz hvor Radio MUF (Moderaternes Ungdomsforbund) havde sendetid i den time.

I en artikel fra DX-Fokus (april 1980), skrives der om, hvordan det lykkedes Radio Skandinavia (RS) at blive en del af nærradioen i Malmö på 90,2 MHz;
Sveriges nærradio gør det muligt for organisationer og foreninger, at leje sig ind og få sendetid over nærradioerne i Sverige. Det var der mange der benyttede sig af og har ugentlige programmer, som blev sendt på FM. Disse programmers indhold spændte videt - fra fiskeriudsendelser til deciderede polistiske udsendelser. Fra Malmös nærradio får en del foreninger også sendetid, bl.a. en originisation kaldet " Moderat Ungdomsforbund". Dette forbund er en politisk ungdomsorginisation som svarede til det danske Konservative Ungdom, hvis programmer har et klart politisk budskab. Da RS sendte via Radio Andorra, var den ikke særlig hørbar blandt den menige lytter, så nu så Roy Sandberg der ejede RS, den chance at få sendetid over nærradioen i Malmö. Men sendetiden var dyr og der var ikke plads til flere organisationer i sendefladen. Men, så trådte MUF (Moderat Ungdoms Forbund) til. De tilbød RS én times sendetid, hvis der i denne time blev kørt spots propaganderende for MUF og det som forbundet stod for. Dette forslag godkendte Roy Sandgren, så i RSs udsendelser hver søndag fra kl. 15.00 til 16.00, blev der afspillet spots med budskaber som "Atomkräft - är det bäst vi här" etc. I foråret 1980 blev RS navnet annonceret, men MUF så helst, at der blev skiftet navn til Radio MUF.

Sidste udsendelse fra Radio Skandinavia, via Radio MUF var i sommeren 1980. Samarbejdet med Radio MUF i Malmö stoppede, da de forlangte at navnet Radio Skandinavia ikke blev brugt mere, og omkring kernekraftdebatten i Sverige blev folkene bag Radio MUF mere og mere politiske, og RS trak sig ud af samarbejdet.

Poul Dane var derefter vært i 1981 på Radio BVX, der også blev udsendt over Malmös Nærradio på 90,2 MHz. Han var meget populær i Malmö på grund af hans musikprogrammer. Søndag den 29. februar 1981 kl. 14, var en af de eftermiddage, hvor han var i studiet. Men pludselig kl. 14.28 blev der slukket for senderen. Poul havde sat pladen på med Shu-bi-dua "Minus til Plus". Poul Dane var blevet censureret under afspilningen af pladen med Shubberne, efter de havde sunget linjen "Have a Cooke and a smile", der gør tykt grin med reklamens magt i forbrugersamfundet i dag. Poul Dane fortalte efterfølgende til DX-Fokus; "De svenske programfolk havde åbenbart ikke forstået ironien i Shu-Bi-Duas tekst, hvilket beklages". Poul Dane opsagde efterfølgende samarbejdet.

I februar 1989 vender Radio Skandinavia tilbage, og kan høres på 9860 kHz via sendetid over IRRS - Italian Radio Relay Service. Sendetiden var kl. 07.00 til kl. 07.30. Programmet lød dog ikke særlig proffesionelt, og indeholdt musik, radioreklamer og trivelle annonceringer.


Poul Foged producerede de danske programmer under værtsnavnet Poul Dane i hans lejlighed i Tåstrup.
Han sendte derefter optagelserne på spolebånd ned til afvikling fra Andorra. Senere blev også udsendelserne til World Music Radio produceret her i "WMR Copenhagen Studio". (Foto: Pablo Tomas Jensen/DX-Fokus, 1980)
Radio Skandinavia over Radio Andorra med Poul Dane. Sendt den 5. august 1979. (03:28)
Radio Skandinavia over Radio Andorra med adressen til lytterapporter, 1978. (00:30)
"Poul Dane Show". Radio Skandinavia sender over Radio MUF - (Moderaternes Ungdomsforbund) på 90,2 MHz - nærradioen i Malmö, Sverige, 16. marts 1980. (15:47)
Herunder:
Radio Skandinavia
World Music Radio - WMR
QSL-kort
QSL-kort sendt til Preben Stablewski fra Tåstrup
i februar 1980.
World Music Radio - WMR
Andorra, Italien, Ireland
Danmark
World Music Radio sendte på kortbølge til hele Europa på 49 meterbåndet fra 1968 (sendte tidligere som Euroweekend Radio og Radio Vrij Nederland i 1963). Der blev benyttet frekvensen 6251,2 kHz, fra en kraftig sender, som var placeret i den nordlige by Den Gelder i Holland. Afviklingen skete fra loftet, i et nedlagt bageri. Piratradioprogrammerne blev sendt hver lørdag og om søndagen. Der blev startet en WMR-klub med adresse i Albertslund, som udsendte medlemsbladet " World of WMR" til de næsten 200 medlemmer. Der blev sendt på flere forskellige sprog med forskellige radioværter som havde fremsendt deres musikprogrammer på bånd til WMR. BBC Monitoring Service i England klagede til det hollandske GPO (som P&T i DK) og den 19. august 1973 blev radiostationen raided og sendeudstyret konfiskeret. I 1974 blev folkene bag WMR (Theo Verstraten) ved en retssag, fremlagt et krav på 100 hollandske gylden og inddragelse af sendeudstyret. Alt sendeudstyret blev dog senere leveret tilbage.

Der blev derefter arbejdet intenst på at få WMR tilbage i æteren. Efter forhandlinger lykkedes det at købe sendetid på Radio Andorras kortbølgesender. Den 28. august 1976 var WMR tilbage igen. Der blev sendt om lørdagen fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på 6230 kHz og da det var i dagtimerne, var modtagelsen meget svag i Nordeuropa. Efter kun fire lørdage i æteren, ophørte WMR med at sende over Radio Andorra på 6230 kHz med 3,5 kW, den 19. september 1976. Grunden til lukningen skyldtes, at de financerede hollændere ikke ville støtte projektet mere, pga. den dårlige hørbarhed. WMR modtog kun mellem 200 og 300 lytterrapporter i perioden, og 95% af disse var fra DXere med kommunikationsmodtagere.

De to radioværter Poul Dane fra Danmark og Lee Alvin fra England gjorde et stort forarbejde for at få WMR i luften endnu engang. De var samtidig kendte stemmer på andre kortbølgestationer i Europa (Radio Viking, Radio Skandinavia/MUF, FRBC, ABC-Europa og Radio Jackie, som var den populæreste piratradio i London). Søndag den 17. februar 1980 blev udsendelserne fra WMR genoptaget med Poul Dane bag mikrofonen. Der stod fire radioværter bag relanceringen; udover Poul Dane var det Lee Alwin, Andy Sennitt og hollænderen Frank van der Zouw der stod for den daglige administration Der blev nu sendt om aftenen og signalet kunne høres meget bedre i hele Nordeuropa. Radio Skandinavia havde tidligere lejet denne sendetid hos Radio Andorra International på 6220 kHz//15185 kHz fra kl. 22.00 til kl. 23.00. Men nu overtog WMR denne sendetid, og åbnede med "One door closes - another opens! This is NOW WMR - World Music Radio". Den sene sendetid skyldes en anden lejer af sendetid fra Andorra - Adventist World Radio (AWR) der bredte sig mere og mere på sendefladen.
Fra den 21. november 1980 udvider WMR til at sende tre dage i træk om aftenen; om fredagen fra kl. 23.00 til 24.00 med Lee Alvin der rocker ind i weekenden med den bedste musik fra Top 40 og det bedste fra 1970'erne. Lørdag fra kl. 23.00 til 01.00, hvor Poul Dane og Lee Alvin præsenterede SUPERGOLD SATURDAY - to timer med musikalsk nostalgi ind i natten. Søndag kl. 23.00 til 24.00 var det Poul Dane der spillede det bedste af den nye og det bedste af det gyldne og så er der WMR DX WORLD med Andy Sennitt fra World Radio TV Handbook.
Da Radio Andorra forhøjede sendeprisen over deres 10 kW kortbølgesender i december 1980, blev der lukket ned igen for WMR på 6220 kHz. For at kunne sende billigere, ville WMR gerne flytte til en svagere sender på 3 kW fra Radio Andorra, med frekvenserne 6238 eller 9955 kHz, med sendetid fra kl. 22.00 til kl. 01.00. Så kunne AWR sende på den kraftigere sender.

I de første dage i januar 1981, indtræf en pudsig hændelse der gjorde at, der ingen udsendelser var fra WMR fra Andorra. Landet var helt isoleret fra omverdenen pga. meget kraftige snefald, og derfor kom båndene med udsendelser ikke frem med posten til den rette tid. Senere i januar blev udsendelserne helt stoppet. WMR's økonomiske støtter havde meldt fra, hvilket betød at WMR's personale selv skulle til finiancere udsendelserne, og det var ikke realistisk.

Den 5. september 1982, om aftenen, blev der startet op med testudsendelser over Radio Milano International i Italien på 6222 kHz der sendte med 1 kW, og senere forøget til 5 kW med nye antenner. Kl. 21 blev der skiftet til 6212 kHz. I "WMR Copenhagen Studio" hos Poul Dane i Tåstrup, blev der gjort klar til de nye udsendelser. To ældre spolebåndoptagere blev kasseret og erstattet af en nyere Philips-maskine. En cartmaskine til jingler blev også installeret og en kassettebåndoptager til optagelser. Derudover en ny SHARP-pladespiller og TECHNICS-reciever. Et par dage efter blev der igen sendt testudsendelse, nu på 6228½ kHz. Modulationen var god, men signalstyrken svag ved modtagelse i Danmark. Senere blev der også sendt WMR over Radio Dublin, samt via FM-stationer i Italien og Frankrig. En ny studievært kom med i sendefladen fra efteråret 1982; Oscar Hansson stod for DX-programmet (WMR DX-World). Der blev oprettet en lytterklub "WMR-Club", der havde omkring 100 medlemmer, som støttede WMR med økonomiske bidrag.

I 1997 kom WMR tilbage i æteren, igen fra Danmark, fra en sender udenfor Randers. Her var det Stig Hartvig Nielsen der med købet af WMR-navnet nu sendte via to kraftige sendere i Sydafrika, hvilket gav virkelig verdensomspændende dækning, men med Afrika som den vigtigste målområde. WMR sendte i nogle få måneder, fra maj til august.

I 2004 blev WMR relanceret. Transmissioner blev udført fra en placering nær Karup i Midtjylland på 5815 kHz, med en sendeeffekt på 7 kW og i en kort periode også på 15810 kHz på 500 Watt.

Fra januar 2018 begyndte WMR at sende på 5840 kHz med 100 W (Bramming), og fra december 2018 // på 15805 kHz på 200 W (Randers).

I 2023 kan WMR høres på 927 kHz (Hvidovre), 5930 kHz (Bramming), 15700 kHz (Randers) og 25800 kHz (Mårslet).

Poul Dane med "Sommerradio" Radio Skandinavia via Radio MUF i Malmö den 2. august 1981. (12:21)
Åbn programmet på en ny fane
QSL-kort sendt til Preben Stablewski i Tåstrup, marts 1980.
Åbn programmet på en ny fane
"Poul Dane Show", Poul Dane med udsendelse nr. 3 på WMR den 3. september 1972. (06:54)
Åbn programmet på en ny fane
QSL-kort fra 1997. Sendestudiet (th) var indrettet i en ejendom udenfor Randers.
Brochure, World of WMR, august 1976.
(tryk for stor)
Poul Dane (Poul Foged) speaker til en WMR-udsendelse i 1972 (tv) og i hans "WMR Copenhagen Studio" i Tåstrup, 1980 (herover).
(Foto 1972: Erik Køie, 1980: Pablo Tomas Jensen/DX-Fokus)
QSL-kort, 1972.
Oscar Hansson, vender plader den 20. oktober 1982. (Stereo) (07:10)
WMR, jingler. (00:34)
Åbn programmet på en ny fane
Har du noget fra de danske programmer fra Andorra!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
WMR, jingle på dansk - "De Lytter til WMR - World Music Radio". (00:27)
"Poul Dane Show", Poul Dane på WMR den 2. oktober 1976. (06:55)
Åbn programmet på en ny fane
QSL-kort
Brev til Preben Stablewski fra Roy Sandgren, om Poul Danes testprogram, 1978.
(tryk for stor)
Copenhagen studio, 1980.
Oscar Hansson er i studiet med udsendelsen WMR DX-World i efteråret 1982, hvor WMR kom i luften igen via sendetid på Radio Milano International på 6221 kHz. Der blev sendt med 5 kW. Der var påtænkt at sende 24-timer i døgnet over tre sendere, hvoraf en var på mellembølge.
Udsendelserne blev både indspillet i Danmark og Holland. Andre værter der kunne høres i musikprogrammerne gennem sendefladen, var Poul Dane, Andy Sennit og Lee Alvin.
(Foto: DX-Focus, 10/1982)
Det nye opgraderede WMR Københaver-studie i Tåstrup. Spolebåndopteger, pladespiller er udskiftet og en ny cartmaskine til jingler er installeret, 1981. (Foto: DX-Fokus, 7/1981)
(Foto: Stig Hartvig Nielsen)
Poul Dane.
WMR-holdet i 1980. Andy Sennit, Frank van der Zouw og Lee Alvin (bagerst) og Poul Dane.
(Foto: WMR)
QSL-kort, 2022.
"Poul Dane Show", sender en mandag formiddag, i pinsen den 11. juni 1973, Ny DJ på WMR er Søren Rasmussen med "Skandi Weekend". (20:30)
Åbn programmet på en ny fane