Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Amerika
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
NBC
Programmerne blev startet af NBC i begyndelsen af 1942, men blev snart overført til "American War Information Department" -
(Det Amerikanske Krigsinformationsministerium). En vigtig person i disse programmer, var den danske illustrator Hans Bendix, der stod i spidsen for disse udsendelser, der fra starten kun havde én medarbejder.  Der blev i 1943 sendt kl.17.15 og kl. 19.15, begge udsendelser blev sendt på 19,6 meterbåndet.
Den Danske Presse
sendte i 1946 fra kl.19.00 til 19.30 på 19,57 meter (15330 kHz fra WGEO in Schenectady) og // på 19,73 meter båndet.
Den Amerikanske radiostation i Europa - AFN bringer "Frihedsbudskabet". Derefter nationalsangen og sang med Lauritz Møller. 4. maj 1945 kl. 22.00. (09:41)
Journalist Bendix Madsen speaker en lydoverførsel til "Pressens Radioavis" i København, fra UN Radio via kortbølge over WRNA Bound Brook, New Jersey på 13 meter båndet, WRNI på 16 meter båndet og WOOC på 19 meter båndet den 5. oktober 1949. (01:40)
Journalist og korrespondent Werner Hessenschmidt med nyheder og en reportage om "Koreakrigen" fra UN News Summery via kortbølge over VOAs sender, 9. april 1951. (01:13)
WCSN
Så sent som i 1992 blev der startet et nyt dansk radioprogram fra USA. Denne gang var det "World Christian Science of Christian Monitor", der via deres sender WCSN i Boston på 9840 kHz, havde et program mellem kl. 06.06 og kl. 06.57 den 2. og 4. lørdag i måneden.
Bortset fra en nyhedsudsendelse kendes det fulde indhold af uddannelserne ikke på nuværende tidspunkt, men der blev sendt et program kaldet "Kristus taler til enhver", så hovedindholdet har i det mindste været religiøst.
Den 26. september 1992, udsendte de den sidste transmission på dansk.
Herunder:
NBC
WRUL
WRCA Radio City
WBOS
ABSIE
WGEO
Den Danske Presse
United Nations Radio - FN Radio
WCSN
KLIB
WRJN
KSL
KLVV
KFOX

The American Broadcasting Station
i Europa kaldet "ABSIE", blev sendt fra London fra den 29. april 1944 og frem til den 4. juli 1945. Der blev sendt to daglige dansksprogede udsendelser, og retransmitterede i aftenens sidste udsendelse et 15 minutters program fra New York. Det var det amerikanske krigsinformationsministerium, der stod bag udsendelserne, hvis formål var at bidrage til ”krigens hurtigst mulige afslutning”.  Også disse programmer kom fra den "Amerikanske War Information Department", og sendte under navnet "Den Amerikanske radiostation i Europa/AFN" Der blev sendt på 307 og 267 meter og via kortbølge på 49, 41 og 25 meter båndet. Herfra blev "Frihedsbudskabet" ligeledes oplæst den 4. maj 1945.
WBOS
fra Boston sendte en dansk presseudsendelse kl. 17.30.
WRCA Radio City
på 19,80 meter sendte i 1942 og 1943, et program på dansk, kl. 17.30 og kl. 20.00.
WRUL - World Radio University Listeners
Fra 1941 var radiostationen i æteren fra Boston med et dansk program kl. 18.30. WRUL blev betegnet som amerikas mest magtfulde kortbølgesender, og førte en mægtig propagandakrig mod Adolf Hitler og hans allierede. Stationens to kortbølgesendere var henholdvis på 20 og 50 kW. Programmerne blev sendt på 24 sprog - døgnet rundt.

"Onkel Aage sender til Danmark" med Overfaktor L. Aage Lauritzen, blev sendt hver lørdag kl. 21.00, på bølgelængderne; 16.8, 19.6, 25.55 og 55 meter.

"Dagens nyheder fra fronterne" sendt på 25, 31, 41 og 49 meter båndet båndet, oplæst den 5. maj 1944. (05:09)
United Nations Radio, (FN-Radio)
var De Forende Nationers radiostation i New York, som blev oprettet den 13. februar 1946. United Nations Radio sendte på mange sprog til hele verden, herunder på dansk. I de første år blev der sendt et 15 minutters program til Europa fra kl. 14.30 til kl. 14.45 med "Samtaler mellem medlemmer af delegationer og akkrediterede radiokorrespondenter". Dansk var inkluderet. I årene fra 1950 blev der sendt over flere sendere; WRCA-1 på 21610 kHz, WABC-5 på 15130 kHz, WRCA-2 på 11770 kHz og WWH-53 (fra Tanger i Europa) på 13470 kHz, som et punkt-til-punkt transmission. På samme fire frekvenser er "dansk oplæst af en korrespondent" angivet til sendetid kl. 19.45. Fra starten af 1950'erne blev der sendt danske nyheder kl. 17.30 på 14800 og 17900 kHz. Den danske udsendelse indeholdt ofte generelle nyheder fra FN samt specifikke kommentarer.
En særlig sendetid var til korrespondenter, der kunne sende reportager hjem til Statsradiofonien i København til brug i "Pressens Radioavis". Pressens Radioavis havde gennem årene haft forskellige korrespondenter udstationeret hos FN i New York. Bendix Madsen og Werner Hessenschmidt var nogle af dem og senere var det Christian Winther der speakede på udsendelserne.

I 1956 var dansk programsat; mandag til fredag fra kl. 17.15 til kl. 17.25 på WBOU 15280 kHz og 11870 kHz og over HBQ på 6675 kHz. WBOU-senderen blev drevet af National Broadcasting Company Inc. og var beliggende i Bound Brook, New Jersey. Den sendte med en effekt på 50 kW. HBQ senderen tilhørte FN's Informationscenter. Det var beliggende i Genève, Schweiz og havde en effekt på 25 kw. Denne sender sendte normalt engelske og franske programmer med oprindelse i Genève, men på dette tidspunkt blev den brugt til at retransmittere fra FN, New York til Europa. I 1958 sendes der danske programmer over WBOU som stadig var i brug, men nu på 21540 kHz. Genève-senderen var ikke længere i brug til transmissioner på dansk.

Fra 1959 er der stadig programmer til Nordeuropa. Dansk er ikke længere programsat, men andre sprog som finsk, flamsk og fransk blev stadig udsendt fra USA ind i 1960'erne.
"Amerika kalder Danmark" med samme budskab; "Danmark er frit", den 4. maj 1945. (forstyrrelse fra anden dansk radiosender) (03:56)
Har du noget fra de danske programmer fra Amerika!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
WRJN
1400 kHz fra Racine, sendte et dansk program aften kl. 20.45

KSL
1289 kHz fra Salt Lake City sendte hver søndag kl. 15.00 til kl. 16.00 -  "Scandinavian Hour" med Jørgen W. Schmidt.

KLIB
I nærheden af danskerbyen - Solvang i Califonien blev der sendt nyheder på dansk, èn time om ugen.

KLVV
1440 kHz fra Lompoc, sendte i starten af 1980'erne - "Danish Music Hour" med studieværten Hans Rasmussen. Der blev sendt hver søndag fra kl. 08.00 til kl. 09.00.
Danske udsendelser gennem tiden til lokale lyttere
”Amerika kalder Danmark” var fællesbetegnelsen på danske udsendelser fra New York, der blev indledt i begyndelsen af 1942.

I løbet af 1942 blev alle kommercielle kortbølgeradiostationer overtaget af staten og antallet af redaktioner og medarbejder blev markant forøget.
"Den Amerikansk Radiostation til Europa sender på dansk" sendt på 25, 41 og 49 meter båndet båndet, 23. februar 1945. (05:37)
KFOX
Fra den 1. februar 1989, kunne radiolyttere i Los Angeles området, høre et ugentligt dansksproget program fra all-talk radiostationen KFOX på 93.5 MHz. Det var dansk-amerikaneren Stig Stenhøj og journalist ved Se og Hør - Niels Smidt-Jensen, der stod bag det nye program, der kaldes "Radio Viking". Der blev sendt onsdage kl. 21.00 til kl. 21.30 lokal-tid. Indholdet var fem minnutter med almene nyheder fra Danmark, tre minnutter med erhvervs nyheder fra Danmark, et interview med en aktuel person og selvfølgelig dansk musik - helst af den lidt ældre slags, som de omkring 50.000 danskere der bor området, måske kunne huske Der var ikke så mange, der kendte Anne Linnet, hvorimod Raquel Rastenni var kendt. KFOX stillede hver aften to timer til rådighed for udsendelser på fremmede sprog - mod betaling naturligvis. Stig Stenhøj og Niels Smidt-Jensen finansierede deres radioprogram med radioreklamer.