Gå til Dansk Radio forside
Vordingborg-senderen
Masten er 311 meter høj, og udspændt med stålbarduner.
Masten opsættes i 1987/1988. (6:47)
2011.
TV-Nettet i Danmark 3 - Jord må findes.. om Vordingborg-senderen.
Produceret af Carsten Højholt Hansen, TV Sydsjælland 2015.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld