Gå til Dansk Radio forside
Bygningen, ved bunden af masten, hvor tekniken er placeret.
FM-sendeantenner.
Årsballe-senderen
Bornholm fik opført, som den sidste position, en mast i 1960, under navnet - Fjernsynsstation Bornholm. Det var i den række af VHF-sendere, der skulle sende tv, fra Danmarks Radio.
Udsendte DR TV på K.5, indtil 2009.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2011)
Årsballe-senderen i forgrunden, og Rø-senderen, til højre.
I 2006, havde masten, stadig VHF-antennen på toppen. (Foto: Peter Koch)
På Fjernssynsstation Bornholm, hvor signalet fra TV 2 Danmark i Odense, blev modtaget via radiokæde og sendt videre til Rø-senderen.
(Foto: Peter Koch)