Kontakt os


 

Statsministeriets tv-kampagne ulovlig
Mandag 30. november 2009
Af Karsten Jensen
 
Statsministeriets tv-reklamekampagne om tronfølgeloven er nu kendt ulovlig.
Klagen angik en kampagnefilm forud for folkeafstemningen om tronfølgeloven, som var blevet vist som en del af Statsministeriets oplysningskampagne forud for folkeafstemningen i juni 2009 på TV 2.

Samme film var også blevet sendt i OBS på DR 1 og DR2, og Radio- og tv-nævnet besluttede derfor at behandle sagen overfor DR af egen drift.

Nævnet fandt, at filmen kan forstås som en indirekte opfordring til at bifalde ændringsforslaget om tronfølgeloven, og som konsekvens heraf at stemme ja ved folkeafstemningen. Visningen på TV 2 en uge inden afstemningen var derfor i strid med forbuddet mod reklamer for politiske budskaber forud for valg og folkeafstemninger.

I forhold til visningen på DR henviste Nævnet til, at det ligger udenfor Radio- og tv-nævnets kompetenceområde at træffe afgørelse om indholdet af konkrete programmer vist på DR. Ansvaret for overholdelsen af bestemmelserne om DR’s public service-virksomhed ligger derimod hos DR’s bestyrelse.

Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten, har ved e-mail af 5. juni 2009 klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om visning af politiske reklamer sendt på TV 2 i ugen fra den 1. til 6. juni 2009 i forbindelse med oplysningskampagnen forud for folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den 7. juni 2009.

Per Clausen har blandt andet anført følgende:
”Undertegnede anmelder hermed TV2 for gentagne brud på forbuddet mod politiske reklamer i TV. På trods af dette forbud har TV2 flere gange bragt en reklame for at stemme ja ved folkeafstemningen om ændringen af tronfølgerlovgivningen.”

TV 2 forsvarer sig med, at man har opfattet reklamen som en humoristisk informationskampagne, der skal gøre den danske befolkning opmærksom på, at der igen er folkeafstemning om tronfølge-loven.

TV 2 har i et høringssvar blandt andet meddelt: ”Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at reklamen giver et tidsbillede af, hvorledes debatten kan have udviklet sig i forbindelse med ændringen af tronfølgeloven i 1953. Det skal bemærkes, at hverken reklamens billedside eller speak indeholder konkrete politiske udsagn eller tilkendegivelser i forhold til folkeafstemningen om tronfølgeloven anno 2009.”

TV 2 mener ikke, at reklamen anbefaler et ”ja”.

Kampagnefilmen kan dog efter Radio- og tv-nævnets opfattelse af seeren forstås som en indirekte opfordring til at bifalde ændringsforslaget og som konsekvens heraf at stemme ja ved folkeafstemningen.

Visningen af kampagnefilmen vedr. folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven sendt på TV 2 i perioden mellem 1. og 6. juni 2009 er sket i strid med § 76, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, og § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 912 af 25. september 2009 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, oplyser Nævnet.


Læs mere:
http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17674
http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17653
http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17563

Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002