Kontakt os


 

TV Danmark får inddraget programtilladelse - men kun i én time
Fredag 25. februar 2005
Af Stig Hartvig Nielsen
 
På baggrund af gentagne overtrædelser af radio- og fjernsynsloven har Radio- og tv-nævnet besluttet at inddrage TV Danmarks programtilladelse 1 time den 5. marts 2005. Da det er Kanal 60 A/S, København, der er ansvarlig for programmerne, vil det være den station, der skal vise sort skærm.
Baggrunden for beslutningen er, at Radio- og tv-nævnet i efteråret 2004 traf en række afgørelser om ulovlige reklameafbrydelser på TV Danmark, oplyses det fra Mediesekretariatet i en pressemeddelelse. TV Danmark har således gentagne gange handlet i strid med § 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om, at reklamer skal placeres i blokke mellem programmerne hedder det videre.

Radio- og tv-nævnets afgørelser førte til, at der den 8. november 2004 blev holdt et møde mellem Nævnet og TV Danmark, hvor Nævnet understregede, at afgørelserne skal efterleves, og varslede en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen ved fortsatte lovovertrædelser af denne art.

Radio- og tv-nævnet har konstateret, at TV Danmark i sin udsendelse af programmerne 'Drømmekvinden' den 6. januar 2005 har foretaget en kunstig opsplitning af programmerne med det formål at skabe plads til en reklameblok i strid med radio- og fjernsynsloven.

Nævnets beslutning om 1 times inddragelse, der placeres lørdag den 5. marts 2005 kl. 20.00 til 20.59, er truffet efter en samlet vurdering og under henvisning til proportionalitetshensyn.Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002