Kontakt os


 

DR vil især købe Underholdning, Dramatik og Børn & Unge-stof eksternt
Tirsdag 27. august 2002
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Den nye medieaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder at DR i lang større omfang end hidtil skal købe programmer eksternt. I 2003 øges budgettet fra 85 til 107 mio. kr. og i 2006 skal der udlægges for i alt 150 mio. kr. DR's bestyrelse har i dag besluttet at der udover den produktion, der allerede er udlagt, primært vil ske en udlægning til eksterne producenter inden for: Underholdning, Dramatik og på Børn & Unge-området. DR ønsker så vidt muligt at friholde fakta- og dokumentarprogrammerne, ligesom nyhedsområdet heller ikke bliver berørt af krav om udlægning.
I dag besluttede DRs bestyrelse, hvordan den medieaftale, regeringen i juni indgik med Dansk Folkeparti, skal udmønte sig i praksis de kommende år. For DRs bestyrelse har det været vigtigt, at seere og lyttere så vidt muligt holdes skadesløse, skriver DR i en pressemeddelelse.

Udover det øgede krav til indkøb af produktioner eksternt indebærer medieaftalen en lavere licensindtægt i forhold til den hidtidige medieaftale.

Beslutningen på dagens bestyrelsesmøde om at der primært vil ske udlægning af produktion til eksterne inden for: Underholdning, Dramatik og på Børn & Unge-området påvirker ikke DRs sendeplaner på de nævnte områder. På Dramatik og Børn & Unge området drejer det sig samlet set om en relativt lille del af den samlede produktion mens det på inden for Underholdning vil være en større del, der lægges ud i perioden.

Samtidig vil der over efteråret blive gennemført tilpasninger i DRs produktionskapacitet, således at denne kommer til at svare til fremtidens behov. Her vil der også blive tale om tilpasninger, der sker uafhængigt af medieforliget.

Hvor mange stillinger, der i den kommende tid skal nedlægges som følge af udlægning af produktion og de reducerede licensindtægter samt kapacitetstilpasningen vil først blive klargjort i de kommende måneders videre undersøgelser.

"Det er trist at se i øjnene, at vi sandsynligvis kommer til at sige farvel til en række dygtige medarbejdere. Men vi vil naturligvis tilstræbe at antallet af afskedigelser begrænses gennem interne omplaceringer, og vi vil anstrenge os for at hjælpe de pågældende medarbejdere videre", siger generaldirektør Christian S. Nissen.

De mindskede licensindtægter i forhold til det hidtidige licensforlig påvirker ikke DRs plan om flytning til DR Byen i Ørestad. De økonomiske forudsætninger herfor er i forhold til udgangspunktet i 1999 uændrede. Men der vil i den videre planlægning og projektering af byggeriet blive taget hensyn til de nye vilkår som medieforligets krav om yderligere udlægning af produktion vil indebære.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002