Kontakt os


 

DR har fået ny public service aftale
Mandag 31. januar 2011
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Kulturministeren og DR har som opfølgning på medieaftalen for 2011-2014 indgået en ny public service-kontrakt for DR. Public service-kontrakten fastlægger de public service-forpligtelser, DR skal opfylde de næste fire år for de mellem 3,5 og 4 mia. kr., DR årligt modtager af licensprovenuet.
Kulturminister Per Stig Møller udtaler iflg. en pressemeddelelse fra Kulturministeriet: "Med DRs nye public service-kontrakt er der etableret gode og tidssvarende rammer for, at DR kan sikre vedkommende public service-tilbud af høj kvalitet til alle. Det gælder også til børnene og de unge, som på deres præmisser skal have adgang til public service-indhold om den verden, som omgiver dem.

For mig har det været helt afgørende, at DR nu underlægges en mindre detailstyring og får større frihed – bl.a. i forhold til valg af egnede platforme – så DR kan tilpasse sit public service-udbud til udviklingen. Som pendant til platformsneutraliteten er der i kontrakten, som det er aftalt i medieaftalen, sat fokus på det kerneindhold, som DR skal levere. Som væsentlige nyskabelser vil jeg gerne fremhæve, at DR skal:

• sende programmer på DR HD til unge i HD-format, der bl.a. formidler aktuelle samfundsmæssige forhold
• etablere forsøg med nyhedsformidling for børn
• gøre indholdet på DRs DAB-kanaler sammenligneligt med indholdet på DRs FM-kanaler.
Kontrakten er blevet til på baggrund af en konstruktiv dialog med DR og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen," slutter ministeren.

Partierne bag medieaftalen har besluttet, at de regionale TV 2-virksomheder fra 1. januar 2012, hvor der bliver mere sendekapacitet til rådighed, kan udsende en 24-timers kanal i næsten HD-kvalitet, og at DR fra dette tidspunkt tilsvarende kan udsende DR1 i næsten HD-kvalitet. Samtidig er tidsrummet for tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser blevet udvidet, så der er blevet skabt mulighed for i tidsrummet 20-21 at genudsende aftenens tidligere tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2.

Hele public service aftalen kan læses her: http://kum.dk/Documents/Kulturpolitik/medier/DR/public_servicekontrakt.PDF


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002