Kontakt os


 

Befolkningen ser mere positivt på DR
Tirsdag 5. juli 2005
Af Karsten Jensen
 
DRs troværdighed er den højeste blandt landets radio- og tv-stationer, og den opleves som stigende.
Stadig flere mener også, at DR øger danskernes interesse for det danske samfund og demokrati, og et stigende antal danskere - faktisk det hidtil største antal - mener, at DR deltager aktivt i udviklingen af dansk kultur. Derimod mener lidt flere end sidste år, at DR er dårlig til at bruge sine økonomiske midler fornuftigt.

Det fremgår af svarene i en public service-imageundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for DR blandt 1.200 danskere i april og maj i år. DR har gennem årene løbende undersøgt sit image i befolkningen. Undersøgelsen er denne gang udarbejdet samtidig med, at DR har sat public service og sin egen rolle til debat i kampagnen 'DR ikke som de andre'.

"DRs bestyrelse ønskede sidste år, at der blev sat fokus på DRs rolle som medievirksomhed og kulturinstitution med en public service-forpligtelse. Det skete blandt andet på baggrund af imagemålinger, som viste, at nok var DR populær, men samtidig var befolkningens forståelse for at have public service-virksomheder som DR faldende," forklarer DRs konstituerede generaldirektør Lars Vesterløkke.

Helt overordnet set melder danskerne tilbage, at de fortsat og i tiltagende grad er tilfredse med det, de får for licensen. Tilfredsheden er vokset mest for DR Radios vedkommende, hvor 74 procent nu er tilfredse mod 70 procent for et år siden. For DR TV's vedkommende er tallet næsten uændret med 58 procent mod 57 procent året før.

Alle DRs kanaler vurderes klart som mere troværdige end konkurrenternes. Af DRs kanaler har DR1, P1 og P2 oplevet den største fremgang i troværdigheden. Henholdsvis 73, 76 og 67 procent af kanalernes brugere finder dem troværdige 'i meget høj' eller 'høj' grad, hvor tallene var henholdsvis 67, 71 og 60 procent i undersøgelsen sidste år. DR2 bliver opfattet som lidt mere troværdig end for et år siden (71 procent mod 68), mens niveauerne for P4 (64 procent) og P3 (fra 53 til 52 procent) er uændrede.

"Troværdigheden er alfa og omega for DR, og derfor er det meget glædeligt konstatere, at stadig flere danskere opfatter DR som troværdig. Tallet kan have ligget lavt i 2004 på grund af en enkeltstående sag - nemlig den såkaldte Mors-sag. Men også DRs stramning af sponsorreglerne og vores nej til overtakserede sms'er i konkurrencer kan have påvirket resultatet i positiv retning," siger Lars Vesterløkke.

På en række spørgsmål, der vedrører DR som public service-virksomhed, er flere svar denne gang mere positive end ved nogen af de tidligere undersøgelser. På en skala fra et til 10 svarer 79 procent af de spurgte nu, at DR lever 'godt' eller 'fortræffeligt' op til at give dem nyttige oplysninger og orientere dem om samfundet og verden. I 2004 var tallet 71 procent.

Samme tendens gør sig gældende, når danskerne bliver spurgt, hvor godt de mener, DR lever op til "at deltage aktivt i udviklingen af dansk kultur". Her ligger 53 procent i den høje ende mod 48 procent for et år siden.

"I forbindelse med public service-debatten, der er godt i gang for øjeblikket, har DR meldt ud, at profilen skal skærpes, ligesom DR på det seneste har givet det kulturelle stof en større vægtning i den bedste sendetid. Det kan være noget af forklaringen på de bedre tal. Samtidig har der også i det forgangne år været en del debat om programudbuddet på nogle af de nye kommercielle radiostationer, og konkurrencen har været med til at give DRs radiokanaler en skarpere profil. Det er tallene måske også et udtryk for," vurderer Lars Vesterløkke.

Undersøgelsen peger også på områder, hvor danskerne er DR mindre venligt stemt end i den forrige imageundersøgelse. De adspurgte har fået stillet spørgsmålet: 'Hvor godt eller dårligt synes du, at DR lever op til at bruge sine økonomiske midler fornuftigt'. Her svarer 16 procent "alt for dårligt" eller "dårligt" i år mod 12 procent sidste år. Blandt dem, der svarer negativt, peger 64 procent på DR Byen som årsag mod 49 procent i fjor.

"Der er ingen tvivl om, at den massive omtale af budgetoverskridelserne i DR Byen spiller ind her. Men i forhold til hvor mange spaltemillimeter, den sag fik, er der ikke tale om en voldsom forskydning," siger Lars Vesterløkke.

Han er helt overordnet godt tilfreds med resultatet af imageundersøgelsen og glæder sig over, at DR har stor folkelig opbakning.

"Vurderingen skal ses i lyset af et meget turbulent år for DR, hvor der skete meget både i DRs direktion og DRs bestyrelse. På den baggrund er det ekstra positivt at konstatere, at DRs image er blevet bedre," siger han.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002