Kontakt os


 

John Wagner - ny i DRs bestyrelse
Onsdag 24. november 2010
Af Stig Hartvig Nielsen
 
Kulturminister Per Stig Møller har i dag genudpeget Michael Christiansen som bestyrelsesformand for DR de næste fire år. Herudover har kulturministeren udpeget administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, den konservative John Wagner, som nyt medlem af bestyrelsen, og kulturministeren har genudpeget Søren Krarups datter, teolog Katrine Winkel Holm, der er medlem af Dansk Folkeparti og Tidehverv. Ud af DRs bestyreste træder dermed Lone Færch.

Det nye medlem af DRs bestyrelse, John Wagner, er iflg. Wikipedia uddannet journalist og har tidligere arbejdet på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske Tidende. I 1988 blev han generalsekretær i Det Konservative Folkeparti. Han forlod stillingen i 1992, da Tamilsagen begyndte at rulle og blev direktør for Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende. Siden 1995 har han været direktør for De Samvirkende Købmænd.

Kulturminister Per Stig Møller udtaler iflg. en pressemeddelelse fra Kulturministeriet: ”DR skal være rustet til at løse den meget vigtige opgave som Danmarks førende udbyder af public service. Jeg har derfor ved min udpegning af DR’s kommende bestyrelsesmedlemmer lagt vægt på, at der i bestyrelsen samlet set er repræsenteret den relevante mediemæssige, kulturelle, ledelsesmæssige og erhvervsmæssige indsigt. Samtidig har jeg lagt vægt på at sikre kontinuitet i bestyrelsen og dets formandskab på et tidspunkt, hvor DR står for at skulle have ny generaldirektør. Michael Christiansen har i sin tid som DR’s bestyrelsesformand ydet en betydelig indsats og har opnået dyb indsigt i DR’s forhold, og han vil være den rette til sammen med den øvrige bestyrelse og den kommende generaldirektør at føre DR videre mod nye udfordringer. Jeg har blandt de medlemmer i DR’s bestyrelse, der er udpeget af Folketinget, genudpeget Ole Hyltoft som næstformand."

DR’s nye bestyrelse for perioden 2011-2014 bliver:

• Michael Christiansen (formand - udpeget af Kulturministeren)
• Katrine Winkel Holm (udpeget af Kulturministeren)
• John Wagner (udpeget af Kulturministeren)
• Torben Dalby Larsen (Udpeget af Venstre)
• Trine Gregorius (Udpeget af Socialdemokraterne)
• Ole Hyltoft (Udpeget af Dansk Folkeparti, næstformand)
• Aage Frandsen (Udpeget af Socialistisk Folkeparti)
• Finn Poulsen (Udpeget af Det Konservative Folkeparti)
• Lars L. Nielsen (Udpeget af Det Radikale Venstre)
• Mogens Rubinstein (medarbejderrepræsentant)
• Stig Paulsen (medarbejderrepræsentant)


Foto: Nyt medlem af DRs bestyrelse: John Wagner. (Fotograf: Hung Tien Vu, dsk.dk)


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002