Kontakt os


 

DR spareplan koster stillinger
Torsdag 8. marts 2007
Af Knud Hyllested
 
På DR’s bestyrelsesmøde i næste uge vil generaldirektør Kenneth Plummer fremlægge direktionens spareplan efter de store budgetoverskridelser i DR Byen. Der lægges ikke skjul på, at den vil komme til at koste stillinger.
Når DR’s bestyrelse i næste uge mødes for at tage stilling til den spareplan, som direktionen har udarbejdet, vil der i de besparelsesforslag, der vil blive fremlagt, også indgå nedlæggelse af et betydeligt antal stillinger.

Kenneth Plummer lægger ikke skjul på, at en af følgerne af de besparelser, der skal gennemføres efter de store budgetoverskridelser i DR Byen, bliver netop reduktioner i medarbejderstaben, men understreger også over for B.T., at det ”slet ikke bliver i stil med det blodbad, der er varslet i Det Berlingske Hus,” hvor 350 stillinger nedlægges.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte den redegørelse, som kulturministeren og de mediepolitiske ordførere har udbedt sig for, hvorledes DR i den nuværende situation agter at overholde sine public service forpligtigelser uden at det går ud over programmerne. Kenneth Plummer har her tidligere nævnt, at der efter hans opfattelse ville kunne skæres i eksisterende programmer, uden at det skulle kunne få indvirkning på DR’s public service forpligtigelser.


Funktioner

Printervenlig version
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · 2014
  · 2013
  · 2012
  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002