Skamlebæk Radio
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Stationen ligger ved Skamlebækgården helt nede ved Sejerøbugten ved Fårevejle.
I 1929 opkøbte Post- & Telegrafvæsenet det store område og påbegyndte at opbygge en sendestation der skulle arbejde sammen med Lyngby Radio ved Bagsværd sø. Der blev ligeledes opført fem tjenesteboliger ved siden af. I vinteren 1930/1931, blev de mange små og fire 100 meter høje træmaster testet og i starten af 1931, kom de første lydbølger fra Skamlebæk Radio.

I 1932 var der 12 kortbølgesendere, der udsendte kommunikation til skibe, fly, DSBs færger, telefoni til Bornholm etc. fra Skamlebæk Radio. Dens gode placering ved vandet, udgjorde en bedre dækning, end ved de tidligere sendeplaceringer ved Sorø og Lyngby.

Fra 1981 var der i alt 24 kortbølgesendere og teleservice fra lang- og mellembølgesendere.

Skamlebæk Radio er i dag nedlagt.


Hans Christian Jespersen er pensioneret medarbejder ved Skamlebæk Radio i Fårevejle, hvor han startede i 1965. Men han har stadig nøglen til bygningen, som han tilser for TDC, der ejer den. Henrik Olsen gik en tur med ham i 2006, fra hans hjem - tjenesteboligen og ned til radiokædetårnet og radiofonibygningen ved vandet. Inde i bygningen fortæller han om, hvad rummene har været brugt til. (58:16)

Åbn turen i en ny fane
Skamlebæk Radios hovedbygning.
Isolatorer for jordforbindelse.
Det der nærmest ligner et kontroltårn på sendestationen, er det rum hvorfra alle ledningerne gik ud fra senderne inde i tårnet, til de respektive master, i 600 Ohm balancerede feeder ledninger. Derfor de mange vinduer.
Radiokædetårnet ved Skamlebæk. For neden af bakken ses rækken af de tidligere tjenesteboliger og sendemaster med tråde.
Læs mere om radiokædetårne.
Skamlebæk Radio i havgus, set fra radiokædetårnet.
Master ved Skamlebæk Radio, set fra radiokædetårnet.
I 1981 var der 24 master i drift. Alle var nummerede, her mast nummer 20.
(Fotos: Dansk Radio, 2016)
< Mobiltelefon antenner.
< FM og DAB+ sendeantenner.
Lokalradio sendeantenner. >
Link til næste led i mobiltelefonkæden. >
Radiokædetårnet blev opført i 1952 først til brug for fremføring af 24 telefonilinier mellem København og Skamlebæk og med opsætning af hornparoboler i 1955 kunne den videresende tv-programmer fra Danmarks Radio TV fra København til provinsen. Tv-signalet blev modtaget fra tårnet i Hillerød og blev videresendt til Søsterhøj i Aarhus. I samme link, kunne også transmitteres telefoni, FM-programmer og retursignal til Radiohuset fra provinsens andre tårne.
Bog om Skamlebæk Radio
"Hallo, hallo. Fælt Vejr i Vente over Nordsøen!" -
Skamlebæk Radio 1930 - 2010 om radiofonistationen ved Fårevejle.
Skrevet af Preben Jensen.

Udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening, 2015.

ISBN: 978-87-88481-33-4
Skamlebæk Radio fotograferet fra vandet i 1950'erne. (Foto: kb.dk)
Gå til Dansk Radio forside
I 1931 opsættes denne kortbølgesender på Skamlebæk Radio, som i to år forinden havde sendt fra Lyngby Radio, under navnet OXY, som var kaldenavnet for Lyngby Kortbølgesender. Der var tre anvendte krystalstyrede frekvenser på 6.060, 9.500 og 15.320 kHz.
Indtil 1937 blev senderen benyttet til udsending af radiogrammer til danskere i udlandet og til telegrafi indtil 1960.