Radionyt.comRadionyt.com
Radionyt.com

RSS


banner
banner banner
banner banner
banner banner
banner

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

 


Handlingsplan skal sikre at DR-byggeri holder budgettet
Onsdag 27. april 2005
Af Karsten Jensen
 
DRs bestyrelse har tirsdag sagt ja til en økonomisk handlingsplan, som skal sikre, at DRs byggeri i Ørestad på Amager holder sig inden for budgettet på 3.3 milliarder kroner.
Handlingsplanen vedrører grænsedragningen mellem de udgifter, der henregnes til byggeriet af DR Byen og DRs drift, og indeholder en række forslag til besparelser, omprioriteringer og udskydelser på byggeriet, som bestyrelsens byggeudvalg og DR Byens projektledelse arbejder videre med. Handlingsplanen berører ikke DRs evne til at leve op til de politiske krav til omfanget af programproduktionen, herunder heller ikke omfanget af nyproducerede programmer.

I en kommentar til den vedtagne handlingsplan siger ressourcedirektør i DR Bent Fjord:
"I efteråret 2004 tog bestyrelsen for første gang siden byggeriets begyndelse en beslutning om, hvordan grænserne mellem omkostninger til byggeprojektet og DRs drift skal trækkes på det overordnede niveau. Nu går vi mere detaljeret ned i grænsedragningen."

Den detaljerede grænsedragning vil betyde, at udgifter til nogle typer produktionsinventar, til den løbende kommunikation om byggeprojektet og til de særlige udstillings- og gæstefaciliteter samt driftsomkostninger, der er forbundet med DR Byens særlige teknologiprojekt, placeres som driftsudgifter. Samlet set er der tale om omkostninger i størrelsesordenen 50 millioner kroner.

"Vi må konstatere, at vi hidtil ikke har været omhyggelige nok med at skille den slags udgifter ud fra selve byggebudgettet, men den detaljerede grænsedragning og ikke mindst de besparelser, der vedtages, bliver naturligvis også gennemført for at sikre, at vi har tilstrækkelige reserver til at holde DR Byens budget på de fastlagte 3,3 milliarder kroner i 1999-priser," siger Bent Fjord.

Besparelserne på byggeriet vil blandt andet omfatte ændringer i materialevalg og udskydelse af en række projekter, eksempelvis indretning og aptering af nogle lokaler. Besparelserne bliver nøje udvalgt, så de i så begrænset omfang som muligt påvirker byggeriets kvalitets- og funktionalitetsniveau. Det har for DR endvidere været vigtigt, at besparelserne og udskydelserne på byggeriet ikke får negativ virkning på DRs kernevirksomhed: programmer og udsendelser. Samlet set gennemføres besparelser og omprioriteringer for cirka 60 millioner kroner.

Som DR tidligere har oplyst, risikerer ibrugtagningen af selve koncertsalen at blive udskudt på grund af uafklarede forhold mellem DR og entreprenøren MT Højgaard. Parterne er i gang med at forhandle om en endelig og fælles tidsplan for projektet samt en afklaring af eventuelle udeståender vedrørende kompensation for de ekstra mængder af stål og beton, som har vist sig nødvendige for at opføre koncertsalen. Disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af maj.


Funktioner
Din kommentar
Printervenlig version
  · Ingen ledige job netop nu  · 2011
  · 2010
  · 2009
  · 2008
  · 2007
  · 2006
  · 2005
  · 2004
  · 2003
  · 2002
  · 2001  · Nye tilbud for døve
  · TV 2 får ny formand
  · TV 2 med stort overskud
  · 'Badehotellet' får endnu en sæson
  · DR fejrer kronprins Frederiks 50 års dag
  · Nyt boligprogram på TV 2 Fri
  · Regeringen og DF vil skære DR med 20 procent og afskaffe licensen
  · Palle Kjærulff-Schmidt er død
  · Ny sæson af 'Hjem til gården' på TV 2
  · Felix Smith vært på nyt TV 2-haveprogram  · -