Gå til Dansk Radio forside
Grindsted
herunder:
LoG - Lokalradio Grindsted
Radio 5
Har du noget fra radioerne i Grindsted!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
LoG -
Lokalradio Grindsted
Lokalradioen for Grindsted
og Billund
Sendestart: 3. oktober 1986.
Lukket: 24. marts 1996 og skifter navn til Den Midtjyske Radio.
-
Sendte på 91,5 - 96,6 - 106,5 - 107,6 MHz.
-
Alsidig populær hitmusik samt reklamer og meddelser.
Radio 5
Sendestart: 1. september 1999.
-
Sendte på 106,2 MHz.
-
Sendte alle dage fra kl. 10.00 til 18.00.
-
Udsendte fra 2003 Sky Radio fra København, i et samarbejde som - Radio 5 præsenterer Sky Radio.
-
Skala FM overtog senere frekvensen.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Jingle, 1987. (00:04)
Historien om LoG fortalt af Kai Bayer til netavisengrindsted.dk, 2023.

Lokalradio Grindsted – sådan startede det.
Jeg indrykkede en annonce i det lokale ugeblad Midtjysk Ugeblad og indkaldte til stiftende generalforsamling for en lokalradio, som skulle hedde Lokalradio Grindsted – forkortet LoG. Mødet fandt sted i foråret 1986 på det daværende bibliotek i Grindsted, og til min store forbavselse mødte der næste 100 mennesker på for at høre om tankerne. Det viste sig hurtigt, efter at jeg havde fremlagt planerne for en lokal snakke- og musikradio, at de fleste fremmødte ønskede, at radioen skulle være talerør for en lang række kristne og frikirkelige menigheder og foreninger, og at radioen først og fremmest skulle udsende religiøse budskaber. Aftenen endte med, at der blev nedsat en bestyrelse og dannet en forening, foreningen Lokalradio Grindsted, som skulle sætte en proces i gang med etablering af en bredt funderet lokalradiostation placeret i Grindsted.
Jeg blev formand for foreningen og sammen med resten af bestyrelsen gik arbejdet i gang med at lave et budget for lokalradioen. Fra et lokalt pengeinstitut fik bestyrelsen tilsagn om økonomisk støtte. Bestyrelsen fik lavet en teknisk handleplan, der blev indkøbt sendeudstyr og der blev opsat en midlertidig sendemast på toppen af det gamle vandtårn i Grindsted. Der blev bygget radiostudie og opholdslokaler i en ombygget lejlighed i Jernbanegade, som således blev byens ”mediecentrum” med Vestkysten og Midtjysk Ugeblad beliggende i nærheden.

Den 3. oktober 1986 gik de første radioudsendelser i luften. De blev produceret af helt uprøvede amatører, og resultatet var derefter. Da rutinen indfandt sig, blev det en fast procedure, at medarbejderne på ugentlige møder lavede oplæg til egentlige radioprogrammer og til faste arbejdsskemaer. Medlemsbidrag, indtægter fra bingo og indsamlingsdage skabet en nogenlunde rimelig økonomi for LoG i de første sendeår. Men ikke overskud nok, og slet ikke nok på daværende tidspunkt til at kunne ansætte en eller flere på radioen. Teknisk set blev udsendelserne efterhånden mere lyttervenlige, og selvom vi aldrig fik lavet en egentlig undersøgelse om antallet af lyttere, havde vi en god fornemmelse i forhold til tilbagemeldinger og bingo-spillere.

I begyndelsen af 1990’erne var der næsten balance i regnskabet, og i 1992 blev der etableret et samarbejde med lokalradiostationerne i Billund og i Give. Der blev nedsat et fælles lokalradionævn for de tre kommuner, og sendetiden blev fordelt, således at Log kunne sende fra kl. 07.00 om morgenen til kl. 13.00, hvorefter Radio Gnisten i Billund overtog sendefladen frem til kl. 16.30. Fra dette tidspunkt og frem til klokken kl. 18.00 afsluttede LoG radiodagen. I en del af sendetiden var Give Nærradio med på udsendelserne, og det betød at de tre lokalradioer havde et potentielt lytterunderlag på ca. 100.000 lyttere. Engang i 1992 kontaktede en lytter LoG. Han boede i Silkeborg, og ville gerne vide mere om lokalradioen!
Lokalerne i Jernbanegade 8 blev af flere årsager upraktiske for LoG, og i midten af 1990’erne fik radioen mulighed for at flytte over på den anden side af gaden, til nr. 13 og ind i det tidligere Midtjysk Ugeblad. Så LoG forblev en del af ”mediegaden” Jernbanegade.
Der var på dette tidspunkt to ansatte på LoG. Johnny Hansen tog sig af programfladen sammen med de frivillige og Sine Boisen tog sig af regnskab og medlemskontakt. Omkring 20-25 frivillige mødtes jævnligt for at tilrettelægge de ugentlige programmer og redigere dem. De frivillige medarbejdere blev oplært i teknikken og fik så lov til at afvikle deres egne programmer med speak, musik og interviews. Læge Kris Engslund fra Sdr. Omme lavede en række meget aflyttede udsendelser – "Ældretimen" med Anna Boelskifte. En række af de frivillige fra dengang arbejder i dag stadig indenfor kommunikation og formidling. Simon Andersen er nyhedschef på radio 24syv. Hans makker på udsendelsen ”Natteravnene”, Hans Sydow, arbejder stadig med lyd. Søren Klausen arbejder i sit eget firma i Billund. René Gammelmark er fotograf og Redaktør på Netavisen Grindsted, og Johnny Hansen har Kontorbutikken.dk og er med i flere forskellige bestyrelser. Torben Hansen er studievært på radio VLR i Vejle og Carsten Sander arbejder med formidling i Billund Kommunes Museer MARK.

Lokalradio Grindsted kunne først og fremmest kommunikere lokale nyheder og interviews ud til lytterne. De sidste år på radioen bestyrede jeg udsendelsen om fredagen fra kl. 16.00 til kl.18.00. Jeg var ret afhængig af, at jeg kunne nå at købe Vejle Amts Folkeblad på vejen op til radiohuset, for så havde jeg, efter aftale med VAF, to eller tre korte nyhedscitater til nyhedsudsendelsen klokken kl. 16.00 og kl. 17.00. I ugens løb havde jeg normalt samlet 3-4 interviews med kendte og ukendte borgere fra Grindsted eller Billund, og som regel havde jeg også en aftale med et par borgere om et telefoninterview på aftalte tidspunkter.
Kontakten til vagthavende hos politiet var også vigtig. Den blev skabt efter et møde på politimesterens kontor i Varde i sin tid. Han ville se radioamatøren an, før politiet kunne udlevere nyt fra de lokale politistationer. I løbet af fredagen havde jeg måske også hørt et udrykningskøretøj, og var der sket en ulykke, så kunne Lokalradio Grindsted berette om det med det samme. Det skete bl.a. da der opstod brand på Filskov plejehjem. Jeg havde hørt udrykningskøretøjerne og tænkte, at det var en lidt større begivenhed end normalt. Politiet fortalte, at der var brand i Filskov, men ikke hvor. Jeg kendte skoleinspektøren på Filskov skole, så jeg ringede til ham under en udsendelse, og han kunne fortælle, at det var på plejehjemmet, fordi hans kone arbejdede der. Jeg spurgte, om jeg måtte koble ham på radioudsendelsen og interviewe ham direkte. Det var i orden, og på den måde kunne lytterne høre om begivenheden og nærmest følge udviklingen løbende igennem udsendelsen.

I 1988 blev det muligt at sælge radioreklamer, og det havde vi alle på radioen store forventninger til. Men radiomediet var på det tidspunkt stadig et meget ungt medie, og kun få butikker og virksomheder havde lyst til at prøve kræfter med radioreklamer. De indtægter, der skulle have båret radioen ind i en god fremtid, kom ikke, og efter en kort rekonstruktion i 1996, blev det opgivet at føre radioen videre, og LoG lukkede.
LoG's studier lå i Jernbanegade i Grindsted. (Foto: netavisengrindsted.dk)