Gå til Dansk Radio forside
Viborg-senderen
Masten er placeret ved Sparkær. Højde, 309 meter.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2015)