Gå til Dansk Radio forside
Ulfborg
Har du noget fra Radio Vest!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Radio Vest
Sendestart: 24. oktober 1986.
-
94,6 - 104,3 MHz.
-
Musik, quiz og bingo.
-
Radioen blev startet af nu afdøde Erik Haaest. Han medbragte teknisk udstyr fra en tidligere radio (Radio Mercur), som der sendte til danskerne på den spanske sydkyst.jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Læs mere om Radio Mercur i Spanien