Gå til Dansk Radio forside
Skjern
Har du noget fra Radio Max!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Max der dækker Ringkøbing-Skjern, har studier i et industrikvarter, i udkanten af Skjern.
Dansk Radio besøgte Radio Max, i september 2015 og 2016.
Morten Krarup Nielsen er direktør på Radio Max. Han kan også høres på hverdage i morgenradioen fra kl. 6 til 9.
Her tracker han klip til næste dag, 2015.
Radio Max
Sendestart: 1. februar 2013.
-
94,6 (Ulfborg) - 104,3 (Madum) - 105 MHz (Skjern) MHz.
-
Producerer også TV Max, som kan ses af 12.000 husstande i Skjern og omegn, via kabelnettet fra YouSee.

advanced
Radio Max har eget rullende studie. Bagved ses den store fællesantennemast i Skjern, som står overfor radioens adresse, 2016.
Lars Mørk er vært, 2016. (00:13)