DR løber fra støtte til frekvensoprydning
Onsdag 16. april 2003
Af Stig Hartvig Nielsen

Radiodirektør for DR, Leif Lønsmann, har gentagne gange talt varmt for en replanlægning af FM båndet, således at der kunne ske en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcen på FM skalaen. Men i et høringssvar fra DR til Kulturministeriet i forbindelse med en eventuel replanlægning, lyder der nu helt andre toner. Over seks sider sår DR tvivl om de nederlandske erfaringer, der stilles spørgsmål ved om SFN og (N)SFN er mulig og så tales der varmt for, at der i stedet skal satses på DAB.

I høringssvaret fra DR står der ganske vist, at DR anser det for positivt, at der arbejdes med at skabe plads til flere radiokanaler.

Men bortset fra denne ene sætning er det seks sider lange brev til Kulturministeriet, én lang svada MOD en replanlægning.

Der gøre bl.a. meget ud af, at udmale et skræmmebillede om, at en replanlægning vil betyde flere forstyrrelser for almindelige radiolyttere. Det hævdes, at "de fleste frekvensplanlægningsspecialister ikke anser (N)SFN for en brugbar metode til dækning af større områder", og så gøres der meget ud af, at DR ikke selv vil acceptere et højere forstyrrelsesniveau end det er fastlagt i Geneve 1984 aftalen.

DR vil heller ikke acceptere, at der sker en mere effektiv udnyttelse af den store frekvensressource DR lægger beslag på. Det hedder i brevet, at "DRs kanaler skal planlægges efter sædvanlige planlægningskriterier, dvs. ikke (N)SFN".

DR ser det store lys i DAB, som DR mener har en stor fremtid. Det er der ganske vist - stor set - ikke andre der mener, men DR peger bl.a. på, at der vil kunne skabes flere sendemuligheder på L-båndet. Behændigt undlader man at gøre opmærksom på, at flere DAB-modtagere slet ikke kan modtage dette frekvensområde.

Brevet til Kulturministeriet er underskrevet af generaldirektør Christian S. Nissen, og er helt i strid med den holdning DRs radiodirektør Leif Lønsmann tidligere har givet udtryk for.

Lønsmann har bl.a. flere gange sammenlignet udnyttelsen af FM båndet i København med udnyttelsen i andre storbyer, og undret sig over, at der er så få tilbud på FM-båndet i København. De mange tomme frekvenser skyldes bl.a. at DRs sendere i f.eks. Jylland og på Bornholm nyder en særlig beskyttelse, og derfor skal mange frekvenser i København stå tomme og uudnyttede. Den holdning, der kommer til udtryk i DRs høringssvar til Kulturministeriet, betyder, at der fortsat ikke vil kunne ske en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne.

Overfor radionyt.com fastholder Leif Lønsmann, at det uændret er DRs grundholdning, at HVIS det ikke går ud over DRs dækning - eller DRs økonomi - så vil det være godt med så megen mangfoldighed i æteren som muligt. Lønsmann understreger, at for DR er det altafgørende, at DRs evne til at nå frem til ALLE danskere i tilfredsstillende lydkvalitet ikke svækkes, og at DR - og dermed licensbetalerne - ikke pålægges økonomiske byrder eller andre ulemper i forbindelse med en replanlægning til gavn for - først og fremmest - privatindustrielle interesser.