UK: BBC World Service beskæres massivt
Torsdag 27. januar 2011
Af Stig Hartvig Nielsen

BBC's udlandstjeneste BBC World Service (BBCWS) var tidligere en af verdens største og mest indflydelsesrige internationale radiofonier. BBCWS er stadig meget udbredt og har nu omkring 180 mio. lyttere. Storbritanniens nye konservative regering har imidlertid besluttet af gennemføre massive besparelser, der i løbet af et par år vil reducere BBCWS til en væsentlig mindre 'spiller' i international radio.

Besparelserne medfører bl.a. at 460 medarbejdere afskediges, at man stopper med at sende på en række sprog og at udsendelsesvirksomheden på mellem- og kortbølgeudsendelser udfases til fordel for distribution via net og mobiltelefoni.

BBC vurderer selv, at man umiddelbart vil miste 30 mio. lyttere, og når planen er fuldt implementeret i marts 2014 vil BBC helt ophøre med at sende på andre sprog end engelsk på kortbølge. Med undtagelse af et meget begrænset antal "lifeline" på sprog som myanmar og somali. Engelsk vil til den tid være reduceret fra 24 timer i døgnet til 2 timer i døgnet på kortbølge.

I det første år af spareplanen, der begynder april 2011, vil BBCMS skulle spare 19 mio. pund ud af et budget på knap 237 mio. pund.


Spareplanen i detaljer

BBCWS ophører helt med at sende på albansk, makedonisk og serbo-kroatisk. Desuden nedlægges de portugisisk-sprogede udsendelser til Afrika og de særlige udsendelser på engelsk til Caraibien.

For en række sprog nedlægges de 'normale' radioudsendelser og erstattes i stedet - udelukkende - af distribution af indhold online fx via mobil og tv. Det gælder flg. sprog: aserbajdsjansk, mandarin-kinesisk, russisk, spansk til Cuba, tyrkisk, vietnamesisk og ukrainsk.

Engelsksprogede udsendelser på kort- og mellembølge til landene i det tidligere Sovjetunionen nedlægges marts 2011.

Den 500 kW kraftige mellembølgesender i Sydvest-England, der opererer på 648 kHz, nedlægges marts 2011. Lyttere i Storbritannien og Nordirland vil fortsat kunne høre BBCWS på DAB, på nettet og via digital tv. Lyttere i resten af Europa henvises til at lytte på nettet eller satellit.

Fra marts 2014 vil der kun blive sendt to timer dagligt på kortbølge til hhv. Afrika og Asien.

BBCWS vil lukke for al udsendelse på kortbølge fra marts 2011 på flg. sprog: hindi, indonesisk, kirgisisk, nepalesisk, swahili og den særlige tjeneste til Ruanda og Burundi. Udsendelser på disse sprog vil fremover kun kunne høres via rebroadcasting på lokale FM-stationer og på nettet.

Kortbølgeudsendelser på alle andre sprog end engelsk og nogle få "lifeline" tjenester som myanmar og somali ventes også alle at blive nedlagt inden marts 2014.

Der vil blive lanceret en nyt sendeskema for de engelske udsendelser fra BBCWS med fokus på fire daglige baggrundsprogrammer: BBC Newshour, BBC World Today, BBC World Briefing og BBC World Have Your Say. Der vil desuden komme et nyt morgenprogram rettet mod Afrika - og en ny daglig udgave af 'From Our Own Correspondent' samt en udvidelse af det interaktive program 'World Have Your Say'.

Antallet af øvrige forproducerede programmer reduceres fra 7 til 5. Det vil bl.a gå ud over dokumentarprogrammer. En række andre programmer får forkortet sendetiden.

Der vil også blive skåret ned på antallet af korrespondenter.

Umiddelbart vil i alt 480 stillinger blive nedlagt og der vil blive ansat 21 medarbejdere i nye stillinger. Når planen er fuldt gennemført i budgetåret 2014/15 ventes det at i alt 650 stillinger er blevet nedlagt.