Rosenørns Allé 22, Frederiksberg.

I august 1933, gik Radiorådet til daværende trafikminister - Johannes Friis-Skotte med beskeden om, at det var nødvendigt, at der blev skabt en tidssvarende bygning til Statsradiofonien.

Byggeriet af Radiohuset blev indledt i 1938, og de første medarbejdere i Statsradiofonien flyttede ind i huset i 1941. Den officelle indvielse sker efter krigen den 11. september 1945, hvor Radiohusets koncertsal står færdig, og der spilles tre festkoncerter. Efter åbningskoncerten holdt Radiorådets formand, Julius Bomholt en tale, der siden vakte stor opstandelse, fordi Statsradiofoniens første chef, kammersanger Emil Holm (død 1950), ikke blev nævnt med ét ord.

Udbygget med mange m2 i 1958 imod Worsaaesvej, med nye studier for radiofoni og tv-udsendelse, og en præmieret studietilbygning i gården i 1962. Endvidere tilkøbes en eksisterende ejendom på Worsaaesvej i 1972, til et kontormiljø.

Bygget til Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio). Der blev indvidere lavet tv-programmer fra 1952 indtil TV- Byen bliver indviet i Søborg. TV-Avisen blev sendt fra Radiohuset indtil 1983.

Fredet i 1994.

Sidste radioprogram fra Radiohuset er i 2007, og derefter udflyttes til DR-Byen på Amager.

Læs mere om Radiohuset under Historien.

Gå til Dansk Radio forside
Radiohuset
(Fotos: Dansk Radio, 2011)
(Fotos: Allan Krautwald)
Gårdhaven.
Hovedindgang.
Hovedindgang med receptionen.
Hovedindgang og døren til studiefløj.
Gunnar "Nu" Hansen.
Allan Krautwald i Radioavisens afvikling.
P3s natradio studie.
DR Digital Radio, dør til afviklingscomputere.
Det gamle Program 1 pausesignal i glaskassen, står på gulvet i centralteknikken.
Koncertsal.
Koncertsal.
Kantinen.
Kantinen.
Kantinen.
Redaktionsgang.
Kontor.
Kontor.
Kontor.
Skilt på lav studiefløj.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
advanced
Tårnet blev bygget på i 1958, her med en link-parabol, set fra Worsaaesvej, 1972.
Postkortmotiv, 1953.