Rosenørns Allé 22, Frederiksberg.

I august 1933, gik Radiorådet til daværende trafikminister - Johannes Friis-Skotte med beskeden om, at det var nødvendigt, at der blev skabt en tidssvarende bygning til Statsradiofonien.

Byggeriet af Radiohuset blev indledt i 1938 og de første medarbejdere i Statsradiofonien flyttede ind i huset i 1941. Den officelle indvielse sker efter krigen den 11. september 1945, hvor Radiohusets koncertsal står færdig og der spilles tre udsolgte festkoncerter. Efter åbningskoncerten holdt Radiorådets formand, Julius Bomholt en tale, der siden vakte stor opstandelse, fordi Statsradiofoniens første chef, kammersanger Emil Holm (død 1950), ikke blev nævnt med ét ord.

Udbygget med mange m2 i 1958 imod Worsaaesvej, med nye studier for radiofoni og tv-udsendelse og en præmieret studie-tilbygning i gården i 1962. Endvidere tilkøbes en eksisterende ejendom på Worsaaesvej i 1972, til et kontormiljø.

Bygget til Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio).

Der blev indvidere lavet tv-programmer fra 1952, indtil
TV- Byen bliver indviet i Søborg.
TV-Avisen blev sendt fra Radiohuset frem til 1983.

Fredet i 1994.

Sidste radioprogram fra Radiohuset, bliver sendt i 2007
og derefter sendes alle DRs radiokanaler
(ikke regionalprogrammer),
fra den nybyggede DR-Byen på Emils Holms Kanal, Amager.

Læs mere om Radiohuset under Historien.

Gå til Dansk Radio forside
Radiohuset
(Fotos: Dansk Radio, 2011)
(Fotos: Allan Krautwald)

Gårdhaven.
Hovedindgang.
Hovedindgang med receptionen.
Hovedindgang og døren til studiefløj.
Bysten af Gunnar "Nu" Hansen (1905-1993), stod til højre når man kom ind af hovedindgangen.
Allan Krautwald i Radioavisens afvikling.
P3s natradio studie/afvikling.
DR Digital Radio, servere og afviklingscomputere.
Det gamle Program 1 pausesignal i glaskassen, står her på gulvet i centralteknikken.
Koncertsalen, lille studie.
Koncertsalen, øve rum.
Kantinen.
Kantinen.
Redaktionsgang under afvikling.
Kontor under flytning.
Kontor under flytning.
Kontor.
Skilt på lav studieblok mod Jakob Dannefærds Vej.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Tårnet blev bygget på i 1958.
En link-parabol ses i toppen til højre, set fra Worsaaesvej, 1972.
Postkortmotiv, 1953.
Radiohuset, 1948. (Foto: kb.dk)
Kaffesurrogatfabriken Danmark A/S, havde ligesom konkurrenten Rich's, samlemærker i deres kaffepakker.
Her er det mærket med Radiohuset, der bliver præsenteret i serien - "DANMARK I BILLEDER".
Avisudklip fra ét dagblad af ukendt oprindelse. Radiohuset bliver omtalt som "stats-monopolet" i slutningen af 1950'erne.
Studieblok, Jakob Dannefærds Vej.
Teknik og indkørsel til parkering for OB-vogne,
Jakob Dannefærds Vej.
Tårnet, set fra gårdhaven.
Tilslutning for OB-vogn til TV-Byen i gårdhaven.
Tårnet.
Indgang til Koncersalen, Julius Thomsens Gade.
Radiohuset "lav fløj" mod Rosenørns Allé.
Hovedindgangen på Rosenørns Allé.
Tårnet, Worsaaesvej.
Rosenørns Allé 22, Frederiksberg, 2009.
Radiohuset under opførelse i 1940. Koncertsalen er endnu ikke opført. (0:37)
Pressens Radioavis oplæses af Niels Grunnet fra studiet i Radiohuset, 1950. (1:35)