Gå til Dansk Radio forside
Hedensted-senderen
Er placeret ved Kragelund og er 381 meter høj. Masten er landets næsthøjeste sende-mast. Den er udspændt med stålbarduner.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
advanced
UHF-antennen.
(Fotos: Dansk Radio, 2011)