Gå til Dansk Radio forside
Grindsted
herunder:

LOG - Lokalradio Grindsted
Radio 5
Har du noget fra radioerne i Grindsted!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
LOG -
Lokalradio Grindsted
Sendestart: oktober 1986.
-
Sendte på 91,5 - 107,6 MHz.

Radio 5
Sendestart: september 1999.
-
Sendte på 106,2 MHz.
-
Udsendte i en periode Sky Radio, før Skala FM overtog frekvensen.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
advanced