Gå til Dansk Radio forside
Har du noget fra Radio Gnisten!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
Billund
Radio Gnisten
Sendestart: 1. februar 1991.
Lukket: 1996.
-
Sendte på 91,5 - 96,6 - 106,5 - 107,6 MHz.
-
Reklamefinansieret lokalradio med hovedvægten lagt på de lokale områder og deres aktiviteter.
-
Havde studier på Kløvervej og senere Grønningen i Billund.
-
Delte sendere med LoG - Lokalradioen for Grindsted og Billund, der sendte fra Grindsted og Give Nærradio der dog kun brugte 106,5 MHz.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Jingler. (2:10)